ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“
Renginiai 2003 m. spalio-lapkričio mėnesiais 

PARODOS
 • Spalio 18 d. atidaryta paroda „Senoji Žemaitija: pasaulėjauta ir materialinė kultūra”. Eksponuoti Lietuvos nacionalinio muziejaus deponuoti mediniai runų kalendoriai, archeologinė ir etnografinė medžiaga.

 • Lapkričio 21 d. atidaryta paroda „Lietuvos Respublikos kariuomenei - 85”.

 • Lapkričio 28 d. atidaryta juvelyro, tautodailininko Antano Griciaus papuošalų paroda, skirta meistro 60 metų jubiliejui.

RENGINIAI
 • Muziejuje koncertuoja Giedrė Kaukaitė. Marinos Petrauskienės nuotraukaSpalio 1 d. dailės salėje iškilmingai pradėti Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės ir dizaino fakulteto mokslo metai.
 • Spalio 18-19 dienomis muziejuje vyko konferencija „Senoji Žemaitija: pasaulėjauta ir materialinė kultūra”. Konferenciją pradėjo Telšių kultūros centro choras „Žemaičiai” ir folkloro ansamblis „Insula”. Pranešimuose buvo nagrinėjami žemaičių kilmės (hab. dr. A.Girininkas), alkviečių, medžių, vandens energetinių laukų (etnologas V. Mikailionis) ir kiti klausimai. Hab. dr. A. Girininkas pranešime „Akmuo priešistorėje” mėgino atsakyti į klausimus, kodėl akmuo šventas, kas davė impulsą atsirasti akmenų kultui. Konferencijos dalyviai išgirdo i mokslininko nuomonę apie Vembūtų-Vidmantų papilio teritorijoje surastus akmenis. A. Girininkas nepaneigė versijos, kad tai gali būti megalitinės kultūros vieta. Anot jo, reikėtų platesnių tyrinėjimų. Jeigu spėjimai pasitvirtintų, tuomet daug kas, vertinant priešistorę, keistųsi. Prof. L.Klimka konferencijoje kalbėjo apie runų rašmenis, jų kilmę, runų kalendorius. Kraštotyrininkas, ŽKD Palangos skyriaus seniūnas A. Narmontas pristatė atkurtą senovinę žemaičių paleoastronominę šventyklą Šventojoje. Žemaičių muziejaus „Alka“ S. Kasparavičius perskaitė pranešimą apie vieningą XII-XIII a. Biržulio-Luksto duburio piliakalnių sistemą. „Alkos“ muziejaus archeologė L. Valatkienė kalbėjo apie žemaičių mirusiųjų laidojimo papročius IV-X amžiais. Antrąją konferencijos dieną buvo surengta ekskursija „Žemaičių piliakalniai”. Muziejaus direktorius S. Kasparavičius parodė ekskursijos dalyviams Getautės, Sprūdės, Bilionių piliakalnius, „Vykinto miestą”. Konferenciją organizavo Žemaičių muziejaus „Alka“ Iistorijos skyriaus vedėja R.Bartkienė.
Dailės salėje koncertuoja Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja Valentina Vadoklienė
Spalio 22 d. muziejuje Genovaitės Kazokienės (Australija) knygą „Australijos lietuvių menininkai 1950-1990” pristatė viešnia iš Australijos, G. Kazokienės draugė Gražina Pranauskienė Lapkričio 27 d. muziejaus Dailės salėje koncertavo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja Valentina Vadoklienė (sopranas), akompanavo šio universiteto penkto kurso studentė Lidija Fedčenko
 • Spalio 22 d. muziejaus dailės salėje pristatyta filosofijos daktarės Genovaitės Kazokienės (Australija) knyga „Australijos lietuvių menininkai 1950-1990”. Leidinį pristatė viešnia iš Australijos, G. Kazokienės draugė Gražina Pranauskienė ir Eigirdžių parapijos (Telšių r.) klebonas Egidijus Arnašius, dvejus metus kunigavęs Australijoje.G. Kazokienės mėgstamiausio kompozitoriaus M. K. Čiurlionio kūrinius atliko pianistė Irena Kilsch. Pokalbyje apie išeivijos lietuvius, lietuvių meno ir kultūros veikėjus dalyvavo iš Australijos į gimtinę gyventi sugrįžusi Danutė Baltutienė. Knyga „Australijos lietuvių menininkai 1950-1990” išleista 2003 m. Joje aprašyta 140 Australijoje gyvenančių lietuvių kilmės dailininkų, publikuojama 10 spalvotų ir 40 nespalvotų publikacijų. Autorė į pristatymą neatvyko. Renginyje perskaityta jos parengta kalba.
 • Spalio 22 d. muziejaus Dailės salėje pagerbtas filantropas iš Diuseldorfo „Maner Forum” labdaros organizacijos narys p. Herman Jozef Caspers. Jis su bendraminčiais jau daugiau kaip 10 metų šelpia ivairias Žemaitijos įstaigas, teikia labdarą Telšių apskrities ligoninei, Vaikų su negale centrui, internatinei mokyklai.
 • Spalio 28 d. muziejuje buvo susirinkęs Žemaičių bajorų seimelis. Jame monsinjoras Jonas Gedvila pašventino Žemaičių bajorų draugijos vėliavą. Bajorus pasveikino Lietuvos karališkosios bajorų sąjungos vadė U. Nasvytytė, Telšių apskrities viršininkas K. Lečkauskas, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius S. Kasparavičius.
 • Spalio 29 d. muziejaus Dailės salėje surengta kamerinės muzikos popietė. Koncertavo solistai Nijolė Kniukštaitė-Vaičiulienė, Andrejus Bobrovas ir koncertmeisteris Linas Dužinskas. Skambėjo baroko epochos sakralinė ir pasaulietinė muzika.
 • Antanas Gricius muziejujeLapkričio 21 d. „Alkos“ muziejuje paminėta Lietuvos karių diena. Į renginį buvo atvykę KASP Žemaičių apygardos 10 rinktinės savanoriai, vadas majoras Romanas Satkus, apskrities, savivaldybės atstovai. Muziejininkas K. Švėgždavičius pristatė naujai įrengtą parodą „Lietuvos Respublikos kariuomenei - 85”. Kalbėjo Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius V. Vaičekauskas, majoras R. Satkus. Muziejininkas A. Jonušas parodė videofilmą „Karių šokiadieniai”.
 • Lapkričio 26 d. muziejaus Dailės salėje koncertavo Tarptautinių ir Vyriausybės meno premijos laureatė solistė Giedrė Kaukaitė. Akompanavo Renata Krikščiūnaitė. G. Kaukaitė dainavo G. Gerschvino, J. Gruodžio, J. Bašinsko, F. Bajoro dainas.
 • Lapkričio 27 d. muziejaus Dailės salėje koncertavo Klaipėdos universiteto Menų fakulteto dėstytoja Valentina Vadoklienė (sopranas), akompanavo šio universiteto penkto kurso studentė Lidija Fedčenko. Susirinkusieji klausėsi P. Pergolezio, Dž. Pučinio, P. Čaikovskio, R. Štrauso kūrinių.
 • Lapkričio 29 d. muziejuje paminėtas telšiškio juvelyro, tautodailininko Antano Griciaus 60 metų jubiliejus. Meistro jubiliejinę parodą pristatė muziejaus vyr. rinkinių saugotoja E. Spudytė. Apie A.Griciaus juvelyriką kalbėjo Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto destytojai R. Vaitkutė ir V. Mockaitis. Autorių pasveikino invalidų draugijos pirmininkas J. Raišys, Telšių apskrities viršininkas K. Lečkauskas tautodailininkų Telšių skyriaus pirmininkė S. Dacienė, draugai, giminės, tautodailininkai.
 • Gruodžio 12 d. muziejuje atidaryta paroda „Archeologiniai tyrinėjimai Telšių senamiestyje, Turgaus a. 23“.

 • Gruodžio 19 d. muziejuje vyko susitikimas su Lietuvos karo laivyno vadu, štabo darbuotojais, laivo „Žemaitis“ vadu ir įgula.

 • Gruodžio 31 d. dailės salėje įvyko tradicinis koncertas „Senuosius palydint“. Koncertavo Telšių vaikų muzikos mokyklos mokytojai ir moksleiviai.

Informaciją parengė Zita Dargaitė,
Žemaičių muziejaus „Alka” direktoriaus pavaduotoja
Marinos Petrauskienės nuotraukos

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2003
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2003

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt