ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“
Renginiai 2003 m. kovo-birželio mėnesiais 

 • Žemaičių muziejuje „Alka“ kovo 27 d. buvo susirinkę Žemaitijos zonos muziejų vyriausieji rinkinių saugotojai. Jie aptarė eksponatų saugojimo, saugyklų ir kitus muziejinės veiklos klausimus. Pasitarime dalyvavo Šiaulių „Aušros“, Mažeikių, Skuodo, Tauragės, Kretingos, Raseinių, Klaipėdos, Telšių muziejų vyriausieji rinkinių saugotojai.

 • Kovo 28 d. muziejaus Dailės salėje buvo surengtas romantinės fortepijono muzikos koncertas. M. K. Čiurlionio, F. Šopeno, E. Moravskio kūrinius atliko Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Fortepijono katedros docentė Janina Neniškytė.

 • Balandžio 8 d. muziejuje įvyko susitikimas su Ispanijos Karalystės užsienio reikalų ministerijos valstybės sekretoriumi Europos reikalams Ramon de Miguel y Egea. Valstybės sekretorių atlydėjo Kopenhagoje reziduojantis Ispanijos ambasadorius Lietuvai Jose Pons, Ispanijos užsienio reikalų ministerijos ES bendrųjų reikalų departamento direktorius Miguel Bauza, Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sekretorius R. Martikonis, patarėjas A. Gailiūnas. Susitikime dalyvavo Telšių apskrities viršininkas K. Lečkauskas, jo pavaduotojas A. Krauleidis, sekretorius V. Vaičekauskas, Telšių rajono meras V. Urbanavičius, savivaldybės, muziejaus darbuotojai, žurnalistai.

 • Balandžio 11 d. muziejuje įvyko popietė, skirta japonų poezijai. Joje dalyvavo Klaipėdos universiteto dėstytojas, vertimų knygos „Drugelis sniege“ autorius Vytautas Dumčius. Jis pasakojo apie japonų poezijos žanrą – haiku, skaitė trieilius japoniškai ir lietuviškai. Žemaitės gimnazijos šokio teatro „Afora“ nariai, vadovaujami mokytojos Ramunės Godliauskienės, atliko meninę kompoziciją „Drugelis sniege“.

 • Balandžio 17 d. muziejuje įvyko seminaras „Tapyba tušu ir kaligrafija sumi-e technika“. Seminarą vedė dailininkė Dalia Dokšaitė. Jame dalyvavo dailės mokytojai.
  Tą pačią dieną atidaryta paroda „Tušo kelias“. Joje eksponuojami Dalios Dokšaitės piešiniai.

 • Balandžio 30 d. muziejuje įvyko renginys, skirtas Motinos dienai. Programėlę parodė Atžalyno vidurinės mokyklos pirmokėliai. Atidaryta paroda „Penkių kartų audėjų darbai“. Joje eksponuojami audėjų Onos Liudienės, Onos Surblienės, Adelės Valickienės, Virginijos Dirvonskienės ir jos dukterų Kristinos ir Marijos austos lovatiesės, staltiesės, servetėlės, rankšluosčiai, rankinės ir kt.

 • Gegužės 2 d. muziejuje įvyko susitikimas su Zalcburgo Landtago delegacija, vadovaujama Landtago prezidento Johan Griessner. Svečiai kalbėjo apie narystės ES privalumus ir problemas.

 • Gegužės 17 d. paminėta Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. Muziejininko Alfredo Jonušo rūpesčiu buvo pastatytas ir pašventintas atminimo kryžius Šatrijos rinktinės partizanams Kūlio Daubos kaime (Viešvėnų sen. Telšių r.) Kryžiaus autorius A. Jonušas.

 • Gegužės 22 d. muziejuje įvyko parodos „Jo didenybė Ritmas“ pristatymas visuomenei. Joje eksponuojamos Vilniaus dailės akademijos Telšių dailės ir dizaino fakulteto metalo specialybės studentų kompozicijos. Parodos kuratorė dėstytoja A. Zinkevičiūtė, paroda skirta dėstytojos jubiliejui. Per pristatymą koncertavo Telšių vaikų muzikos mokyklos diplomantai.

 • Gegužės mėnesį muziejuje atidaryta Kazimiero Bogumilo fotografijų paroda „Dingę Varniai“. Varnių fotografo Kazimiero Bogumilo fotoarchyvą sudaro 10x15 cm dydžio 112 vienetų stiklinių negatyvų, saugomų Žemaičių muziejuje „Alka“. 1981 m. atliekant muziejaus pastato kapitalinį remontą muziejininkai rado per 1000 palėpėje paslėptų stiklinių negatyvų. Beveik visuose negatyvuose užfiksuoti tarpukario Varnių miesto vaizdai. Kita dalis K. Bogumilo archyvo (60 negatyvų) buvo rasta 1999 m. birželio 16 d. atliekant „Alkos“ muziejaus rūmų rekonstrukciją. Toks didelis negatyvų kiekis galėjo būti paslėptas apie 1940-1945 m. pirmojo muziejaus direktoriaus Prano Genio rūpesčiu.
  Atrastoji K. Bogumilo kolekcija unikaliai praturtina negausią Varnių ikonografiją. Ištisomis gatvėmis užfiksuoti sukežę varniškių žydų namai nebuvo patys išvaizdžiausi mieste. Šie XIX a. pastatai 1941 m. sudegė, o jų šeimininkus netrukus ištiko tragiškas likimas.

 • Birželio 6 d. muziejaus Dailės salėje buvo pagerbti Telšių rajono moksleiviai, dalyvavę respublikiniuose konkursuose ir pelnę apdovanojimus.

 • Birželio 7 d. Dailės salėje vyko poezijos ir muzikos popietė „Vytauto Mačernio vizijos“. Dalyvavo dainininkai Sabina Martinaitytė, Audronė Eitmanavičiūtė, Audrius Vasiliauskas, aktoriai Petras Venslovas ir Edita Kauzaitė. Programoje skambėjo V. Mačernio poezija, M. K. Čiurlionio, A. Bražinsko, A. Kačanausko, V. Kuprevičiaus, V. Klovos kūriniai ir lietuvių liaudies dainos.

 • Birželio 13 d. muziejaus padalinyje Žemaitijos kaimo muziejuje vyko lankymo sezono atidarymas. Šia proga pašventintas stambaus ūkininko sodybos kieme pastatytas liaudies meistro Vytauto Savickio sukurtas koplytstulpis „Šv. Florijonas“ Nevarėnų kultūros namų saviveiklininkai parodė spektaklį „Maušo karčema“.

 • Birželio 18 d. muziejuje baigiamuosius darbus gynėsi VDA Telšių dailės ir dizaino fakulteto bakalaurai, o birželio 20 d. Dailės salėje jiems buvo iškilmingai įteikti diplomai.

Žemaičių muziejaus „Alka“ informacija

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2003
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2003

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt