Telšiuose puoselėjamas Lietuvos medalių menas
Aštuonioliktosios stovyklos atidarymo akimirka 2004 m. medalininkų stovyklos dalyviai
2004 m. rugsėjo mėnesio pirmoje pusėje Telšiuose dvi savaites veikė tradicinė Lietuvos medalio kūrėjų stovykla. Tai buvo jau dvidešimtasis toks renginys Žemaitijos sostinėje. Atidarant stovyklą, „Alkos“ muziejuje buvo surengta paroda, kurioje atsispindėjo stovyklose dalyvaujančių medalininkų nueitas kūrybinis kelias.
Lietuvos medalio kūrėjų stovyklų pradžia siekia 1980 metus. Per prabėgusį laikotarpį šių stovyklų dėka sukurta šimtai medalių apie Žemaitiją, jos įžymius žmones kūriniuose įamžinti Lietuvai svarbūs istoriniai įvykiai.
Jubiliejinėje 2004 metų stovykloje dalyvavo 11 menininkų profesionalų. Tai menotyrininkas Antanas Olbutas, dailininkai dėstytojai Saulius Bertulis, Romualdas Inčirauskas, Petras Gintalas, Remigija Vaitkutė, Vytautas Mockaitis, jaunos dailininkės Beata Sietinšienė, Eglė Čėjauskaitė ir Jurgita Erminaitė iš Vilniaus.
Šios menininkų tobulėjimo stovyklos organizatorė – „Alkos“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Zita Dargaitė. Medalininkų sambūrį remia LR kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė. Stovyklų kuratorius – Vilniaus dailės akademijos Telšių skyriaus vedėjas dailininkas Petras Gintalas.
Dalį sukurtų darbų stovyklų dalyviai dovanoja „Alkos“ muziejui, kai kurių autorių stovyklose sukurti darbai eksponuojami respublikinėse ir tarptautinėse medalių parodose.
 
Augustinas Jonuša 
Marinos Petrauskienės nuotraukos
2004 m. muziejuje surengtos medalių parodos fragmentai

Viršuje – devynioliktosios stovyklos uždarymo dalyviai; kairėje – 2004 m. stovyklos akimirka

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt