TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA "LIETUVOS ŽYDŲ BENDRUOMENĖ XIX A. - 1941 M." IR PARODA 
"ŽYDAI RYTŲ PRŪSIJOJE" 

2001 m. rugsėjo 21, 22 dienomis Žemaičių muziejuje „Alka” muziejuje vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvos žydų bendruomenė XIX a. - 1941 m.”, skirta Lietuvos žydų kultūros atminimui. Ją organizavo Lietuvos istorijos institutas, Klaipėdos universitetas, Tiūbingeno universitetas.

Vaizdai iš tarptautinės mokslinės konferencijos ir parodos "Žydai Rytų Prūsijoje"

Konferencijoje aptartos trys pagrindinės temos: 1) žydų bendruomenės besiformuojančioje XIX - XX a. pradžios Europoje (Vokietija ir Rusija); 2) Vidurio Rytų Europa tarpukaryje: tautinės valstybės ir žydai 1918-1941 m.; 3)santykiai su “KITAIS”: koegzistencija ir konfrontacija. Nuo antijudaizmo iki modernaus antisemitizmo. Pranešimus skaitė Rusijos, Vokietijos, Anglijos, Izraelio, Lietuvos, JAV mokslininkai.

Konferencija prasidėjo iškilmingu renginiu Lietuvos Respublikos Seime rugsėjo 20 d. Po to konferencija tęsėsi Telšiuose, Žemaičių muziejuje “ALKA”. Čia buvo skaitomi konferencijos pranešimai, atidaryta paroda “Žydai Rytų Prūsijoje”. Parodos kuratorius - Klaipėdos universiteto mokslinis bendradarbis, istorijos mokslų daktaras Vaclovas Vaivada. Parodos atidaryme dalyvavo ir kalbėjo Vokietijos ambasados Lietuvoje kultūros atašė p. Hauptas, keletas kitų renginio dalyvių.

Parodos atidaryme dalyvavo ir trumpą inscenizaciją tragiško žydų jaunimo gyvenimo temomis parodė Telšių Žemaitės teatro studijos „SAVI" dalyviai ir Telšių kunigų seminarijos klierikai (rež. Laima Pocevičienė).
Konferencija užbaigta Lietuvos žydų genocido 60-osioms metinėms skirtais renginiais, kurie rugsėjo 23 d. vyko Vilniuje.

Vaizdai iš tarptautinės mokslinės konferencijos ir parodos "Žydai Rytų Prūsijoje" atidarymo

Marinos Petrauskienės nuotraukose – vaizdai iš tarptautinės 
konferencijos ir parodos “Žydai Rytų Prūsijoje”

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt