Žemaitijos muziejuje „Alka“ – penktasis Žemaičių 
kultūros draugijos suvažiavimas

2003 m. rugsėjo 6 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ įvyko penktasis Žemaičių kultūros draugijos suvažiavimas. Jo mety draugijos pirmininku pakartotinai išrinktas Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius Stasys Kasparavičius.

Marinos Petrauskienės nuotraukos 

Nuotraukose (iš kairės): kalba Šiaulių žemaičių kultūros draugijos „Saulaukis“ narys, kalbininkas Juozas Pabrėža; konferencijos dalyviai Žemaičių muziejaus „Alka“ ekspozicijos salėje

 

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt