ŽEMAIČIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS IV-asis SUVAŽIAVIMAS

 

Iš kairės: Žemaičių akademijos rektorius Adomas Butrimas ir ŽKD pirmininkas Stasys Kasparavičius

Kalba Žemaičių kultūros draugijos prezidiumo narys, Telšių rajono vyr. architektas Algirdas Žebrauskas

 

Liepos 15 d. Žemaičių  muziejuje "ALKA" įvyko Žemaičių kultūros draugijos (ŽKD) IV-asis  suvažiavimas.
Į suvažiavimą buvo atvykę ir jo delegatus pasveikino Telšių apskrities bei rajono vadovai, Telšių vyskupas Antanas Vaičius ir jį atlydėję kiti Telšių vyskupijos hierarchai.
Šiuo metu ŽKD vienija apie 2 tūkst. narių, kurie yra susibūrę į 33 skyrius ir bendrijas. Jiems suvažiavime atstovavo 103 delegatai.

Kalba Danutė Mukienė Kalba Juozas Pabrėža Telšių vyskupas Antanas Vaičius

 

ŽKD prezidiumo ataskaitą suvažiavime perskaitė ŽKD pirmininkas Stasys Kasparavičius.

Suvažiavime taip pat kalbėjo Žemaičių akademijos rektorius, ŽKD pirmininko pavaduotojas Adomas Butrimas, ŽKD Informacinio centro vadovė, "Žemaičių žemės" žurnalo redaktorė Danutė Mukienė, ŽKD prezidiumo narys Algirdas Žebrauskas, Šiaulių pedagoginio universiteto prorektorius Juozas Pabrėža, draugijos skyrių ir bendrijų vadovai. Išklausyta ir patvirtinta ŽKD revizijos komisijos ataskaita.

Priimta rezoliucija dėl ŽKD atsiribojimo nuo politinių grupuočių, nepagrįstai kalbančių visos Žemaitijos vardu.

Suvažiavimas išrinko naują ŽKD prezidiumą. Draugijos pirmininku pakartotinai išrinktas Žemaičių muziejaus "ALKA" direktorius Stasys Kasparavičius, pavaduotoju – Žemaičių akademijos rektorius, Vilniaus dailės akademijos prorektorius Adomas Butrimas.

Suvažiavime pirmą kartą ŽKD aktyvui pristatytas atnaujintas Žemaitijos herbas

Suvažiavimo dalyviai posėdžiavo Žemaičių muziejaus "ALKA" salėje

Sigito Varno nuotraukos

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt