MOKSLINĖ KONFERENCIJA, SKIRTA ŽEMAIČIŲ VYSKUPO, RAŠYTOJO, ŠVIETĖJO, BLAIVYBĖS SĄJŪDŽIO ORGANIZATORIAUS MOTIEJAUS VALANČIAUS 200-OSIOMS GIMIMO METINĖMS  IR PARODA „MOTIEJUS VALANČIUS IKONOGRAFIJOJE"

2001 m. balandžio 27 d. Žemaičių muziejuje "Alka" įvyko M. Valančiaus gimimo 200 metų sukakčiai skirtos parodos „Vyskupas Motiejus Valančius ikonografijoje” atidarymas ir mokslinė konferencija. Parodoje buvo eksponuojami paveikslai, ekslibrisai, medaliai, M. Valančiaus išleistos knygos (dalis jų buvo deponuota iš kitų muziejų, bažnyčių ir privačių kolekcijų).

Mokslinę konferenciją pradėjo iš Telšių kilęs istorijos mokslų daktaras, Vilniaus dailės akademijos prorektorius ir Žemaičių akademijos rektorius Adomas Butrimas.   
Konferencijoje pranešimus perskaitė:

  • Dr. A. Butrimas: Jubiliejiniai M. Valančiaus metai;

  • Dr. P. Puzaras: Žemaičių vyskupystės" kunigai-vienuoliai;

  • Prof. V. Daujotytė: Kultūra M. Valančiaus Žemaičių vyskupystėje.

  • Dr. V. Vaivada: M. Valančius kaip istorikas;

  • Prof. G. Subačius: Parapijinės mokyklos M. Valančiaus laikais;

  • V. Vengrienė: M. Valančius varniškių prisiminimuose;

  • R. Bartkienė: M. Valančiaus literatūrinis palikimas „Alkos" muziejaus senųjų spaudinių skyriuje.

Konferencijos metu giedojo ir ištraukas iš M. Valančiaus raštų skaitė Telšių kunigų seminarijos klierikai, o Varnių vyskupo Motiejaus Valančiaus vidurinės mokyklos moksleiviai parodė literatūrinę kompoziciją iš varniškių prisiminimų apie M. Valančių.

Konferenciją organizavo Žemaičių akademija, Žemaičių kultūros draugija, Žemaičių muziejus „Alka".

 

Marinos Petrauskienės nuotraukose: M. Valančiaus jubiliejinės 
parodos fragmentai ir vaizdai iš mokslinės konferencijos, skirtos 
M. Valančiaus 200-osioms gimimo metinėms

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt