VYTAUTO KONSTANTINO SAVICKO KŪRYBOS PARODA 
ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE "ALKA" 

  Jubiliejinėje V. K. Savicko kūrybos parodos atidaryme jubiliatą ir jo žmoną Juliją sveikina bičiuliai

2001 m. lapkričio pradžioje Žemaičių muziejuje “ALKA” surengta aktyvaus žemaičių kultūrinio judėjimo dalyvio, medžio drožėjo Vytauto Konstantino Savicko kūrybos parodos, skirtos tautodailininko 65-osios gimimo metinėms, atidarymas.
Renginyje dalyvavo pats dailininkas, ištikima jo pagalbininkė žmona Julija Savickienė, būrys Telšių rajono ir Telšių apskrities vadovų, tautodailininko bičiulių.

V. K. Savicko jubiliejinėje kūrybos parodoje

V. K. Savickis gimė 1936 m. lapkričio 3 d. Klaipėdos rajono Šakėnų kaime.
1955-1957 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume.
Tautodailės dirbinių parodose dalyvauja nuo 1963 m.
Kuria ne tik suvenyrus, bet ir stogastulpius, yra išdrožęs daug medžio skulptūrų, kurios ženklina daugelio iškilių žemaičių svarbias gyvenimo vietas ir istorinius įvykius.
2000 m. gruodžio mėnesį Vytautui Konstantinui Savickui suteiktas Telšių miesto Garbės piliečio vardas.

Vytauto Konstantino savicko kūriniai

Marinos Petrauskienės nuotraukose - vaizdai iš
Vytauto Konstantino Savicko kūrybos parodos atidarymo
Žemaičių muziejuje “ALKA” 2001 m. lapkričio 3 d.

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt