IŠKILŪS ŽEMAITIJOS ŽMONĖS: DAILININKAI, TEATROLOGAI, MUZIKAI, DAINININKAI, KINEMATOGRAFININKAI, FOTOMENININKAI

Kviečiame visus svetainės lankytojus, pastebėjus, kad vienas ar kitas iškilus žemaičių dailininkas, muzikas, teatralas, architektas, fotografas neįtrauktas į šį sąrašą, pateikta informacija netiksli ar neteisinga, parašyti redakcijai. Sąrašo papildymai bus skelbiami kituose leidinio numeriuose.

Elena Adomaitienė. Tautodailininkė. Gimė 1931 m. sausio 6 d. Vervedžių kaime (Papilės seniūnija, Akmenės r.).

Regimantas Adomaitis. Aktorius. Gimė 1937 m. sausio 31 d. Šiauliuose.

Stanislovas Adomaitis. Tautodailininkas. Gimė 1961 m. vasario 16 d. Akmenėje. Baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. Gyvena Akmenėje.

Michalina Sorokaitė-Adomavičienė. Menotyrininkė, kuria akvareles. Gimė 1938 m. sausio 25 d. Šilalės rajone.

Bernardas Aleknavičius. Fotožurnalistas, kelių leidinių autorius. Gimė 1930 m. liepos 1 d. Lekėčiuose (Šakių r.). 1990 m. apdovanotas V. Kudirkos premija. Žemaitijoje dirba apie 40 metų. Spaudai yra parengęs atskirus nuotraukų rinkinius apie Žemaitijos miestelius, Orvydų sodybą, šio krašto Rūpintojėlius, kryžius, bažnyčias, Vydūną, kitus iškilius Žemaitijos žmones. Gyvena Klaipėdoje.

Arvydas Algminas. Menininkas. Gimė 1933 m. rugsėjo 9 d. Klaipėdoje.

Jonas Dainius Aleksa. Dirigentas. Gimė 1939 m. vasario 23 d. Telšiuose. 1959-1961 m. buvo Vilniaus mokytojų namų berniukų choro „Ąžuoliukas” chormeisteris, nuo 1965 m. dirbo Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro dirigentu, 1975-2000 m. - vyriausiuoju dirigentu, 1975-1997 m. buvo teatro vadovas ir vyriausiasis dirigentas.

Ona Danutė Buivydaitė-Aleknienė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1947 m. rugpjūčio 25 d. Šilutės rajone. Gyvena Vilniuje.

Irena Aleksaitė. Teatrologė. Gimė 1933 m. rugpjūčio 9 d. Telšiuose.

Algimantas Aleksandravičius. Fotomenininkas. Gimė 1960 m. lapkričio 2 d. Klaipėdoje.

Zigmas Aleksandravičius. Kompozitorius, vargonininkas. Gimė 1911 m. sausio 1 d. Jurbarko r. Girdžių kaime. Mirė 1965 m. kovo 5 d. Vilniuje.

Nijolė Ambrazaitytė. Operos solistė. Gimė 1939 m. vasario 21 d. Burakave (Lazdijų r). Mokėsi Raseinių gimnazijoje. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo akto (1990 m. kovo 11 d.) signatarė.

Leopoldas Petras Andrijauskas. Dailininkas tapytojas, peizažistas. Gimė 1868 m. lapkričio 26 d. Siraičių dvare (Telšių r.). Mokėsi Peterburge, Paryžiuje. Dalyvavo parodose Miunchene, Varšuvoje, Paryžiuje,Telšiuose. Mirė 1947 m. Telšiuose.

Domas Andrulis. Kompozitorius, choro dirigentas. Gimė 1896 m. balandžio 29 d. Juodlaukyje (Kelmės r.). Mirė 1973 m. spalio 1 d. Šiauliuose. Dirbo Telšiuose, vadovavo Vilniaus dešimtmetei muzikos mokyklai, išleido kelis dainų rinkinius.

Dalia Antanaitienė. Dailininkė tapytoja, skulptorė. Gimė 1948 m. Vokietijoje. Gyvena Australijoje

Danielis Juozapas Antušas. Dailininkas keramikas. Gimė 1937 m. sausio 17 d. Telšių rajone. Gyvena Vilniuje.

Artūras Anusauskas. Lietuvių džiazo pianistas. Gimė 1964 m. rugsėjo 26 d. Šiauliuose. 1988 m. baigė Lietuvos konservatoriją, nuo 1989 m. dėsto Lietuvos Muzikos akademijoje.

Aušra Anuškevičiūtė. Dailininkė. Gimė 1953 m. Jurbarke. Gyvena JAV.

Nelė Venclauskaitė-Apeikienė. Aktorė, dainininkė. Gimė 1915 m. sausio 20 d. Skuode.

Regina Arbačiauskaitė-Liaukonienė. Aktorė. Gimė 1951 m. lapkričio 5 d. Šiauliuose.

Albinas Arkauskas. „Vaidilos” teatro direktorius. Gimė 1957 m. lapkričio 1 d. Tauragėje. Gyvena Vilniuje.

Zuzana Arlauskaitė (Orlauskaitė)-Mikšienė. Aktorė. Gimė 1889 m. rugpjūčio 25 d. Šiauliuose. Mirė 1973 m. spalio 2 d. Detroite.

Svajūnas Armonas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1951 m. birželio 20 d. Šilutės r. Lazduonėnų kaime. Gyvena Vilniuje. 1969 m. baigė Šilutės r. Vainuto vidurinę mokyklą. 1972 m. įstojo į Valstybinį Vilniaus dailės institutą ir 1978 m. jį baigė. Rengia kūrybos parodas Lietuvoje ir užsienyje.

Elena Augaitytė. Dailininkė. Gimė 1928 m. Tauragės rajono Kuisių kaime.

Juzefa Augaitytė. Operos dainininkė, pedagogė. Gimė 1906 m. gegužės 1 d. Tauragės apskrities Kuisių kaime. Lyrinis sopranas. Mokėsi Klaipėdos konservatorijoje, Milano muzikos institute. 1933 m. pradėjo dainuoti Lietuvos valstybinėje operoje, vėliau dirbo Vilniaus operoje. Koncertavo Milane, Romoje, Berlyne, Taline, Rygoje ir kitur. Karo pabaigoje išvyko į Vakarus. Nuo 1949 m. dirbo dainavimo mokytoja JAV, nemažai koncertavo. Mirė 1996 m. spalio 6 d. Filadelfijoje.

Vanda Venckutė-Augienė. Aktorė. Gimė 1928 m. birželio 17 d. Kačinauskiškėse (Kelmės r.).

Paulius Augius (Augustinavičius). Dailininkas grafikas. Gimė 1909 m. rugsėjo 2 d. Žemaičių Kalvarijoje, mirė 1960 m. gruodžio 7 d. Čikagoje. Mokėsi Telšiuose, Kaune, Paryžiuje. Nuo 1933 m. Lietuvos jaunųjų menininkų, kurie buvo susibūrę į „FORMOS” grupę, narys. Yra iliustravęs Žemaitės, M. Valančiaus, kelių kitų autorių kūrinių. 1944 m. emigravo į užsienį. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Jo kūriniams būdingas dekoratyvumas, stilizacijos elementai, formos ekspresyvumas, lietuvių liaudies gyvenimo tematika. Meno klausimais daug straipsnių yra paskelbęs užsienio lietuvių spaudoje. 1966 m. išleista monografija „Paulius Augius”. Lietuvoje daugiausia žinomi jo darbų ciklai „Žemaičių Kalvarijos”, „Žemaičių simfonijos”.

Romualdas Kęstutis Augūnas. Fotomenininkas. Gimė 1938 m. balandžio 14 d. Šiauliuose. Jo kūryba pradėjo garsėti nuo 1969 m.

Sigita Kišonaitė-Auželienė. Dailininkė grafikė. Gimė 1948 m. Kaune. Gyvena Palangoje.

Antanas Bagdonas. Tautodailininkas, vienas iš Ablingos ansamblio autorių. Gimė 1928 m. gegužės 13 d. Kelmėje.

Juozas Bagdonas. Dailininkas. Gimė 1911 m. gruodžio 11 d. Telšių apskrities Videikių kaime. Mokėsi Kauno meno mokykloje. Parodose dalyvauja nuo 1933 m. Gyvendamas Lietuvoje savo kūrybos darbų parodas buvo surengęs Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje. To laikotarpio jo kūrybai būdinga sodrių spalvų gama, dekoraciniai piešiniai. II pasaulinio karo pabaigoje pasitraukė į Vakarus, apsigyveno JAV. Jis vienas iš pirmųjų užsienyje gyvenančių menininkų parėmė idėją Plungės Oginskių rūmuose įkurti Žemaičių dailės muziejų ir čia surengė keletą savo kūrybos parodų, ta proga muziejui padovanodamas nemažą savo paveikslų kolekciją. Globoja muziejų ir šiuo metu, sugrįžęs gyventi į Žemaitiją.

Juzefa Luotaitė-Bagdonienė. Literatė, tautodailininkė, juvelyrė. Gimė 1950 m. Daukšių k., Skuodo r. Surengė apie 20 personalinių kūrybos parodų. Gyvena Druskininkuose.

Juozas Bakis. Dailininkas keramikas. Gimė 1922 m. rugsėjo 7 d. Papilės valsčiaus Žilių kaime.

Gražina Balandytė. Aktorė. Gimė 1937 m. birželio 27 d. Telšių rajono Tučių kaime. Nuo 1958 m. Kauno dramos teatro aktorė. LNK laidos „Ponios Gražinos virtuvė” redaktorė.

Alvydas Balčaitis. Dailininkas, muzikantas. Gimė 1944 m. birželio 5 d. Balnių 1 k. (Jurbarko r.). Dirba medžio drožybos srityje, folkloro ansamblio „Bandonija” vadovas. Gyvena Balnių kaime.

Regina Songailaitė-Balčikonienė. Dailininkė scenografė. Gimė 1922 m. rugsėjo 20 d. Kartenoje (Kretingos r.). Lietuvos nusipelniusi meno veikėja (1959). 1948 baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Nuo 1948 m. - Lietuvos operos ir baleto teatro dailininkė, 1974-1978- vyriausioji dailininkė. Sukūrė scenovaizdžių apie 100 operos ir baleto spektaklių, tautinių drabužių projektų ansambliui „Lietuva” ir respublikinių dainų švenčių dalyviams, apipavidalino nemažai koncertų Maskvoje, Ulan Batore, nuliejo akvarelių, surengė tapybos darbų parodų.

Eduardas Juozas Balčytis. Muzikas, pedagogas, dirigentas, muzikologas, profesorius, habilituotas daktaras (humanitariniai mokslai, muzikologija). Gimė 1937 m. rugpjūčio 29 d. Paupariuose (Šilutės r.). 1953 m. baigė Švėkšnos vidurinės mokyklos 9 klases 1958 m. - Klaipėdos muzikos mokyklą (dabar S. Šimkaus konservatorija). 1962 m. įsigijo muzikos mokytojo specialybę VPI (dab. VPU), 1967 m. baigė aspirantūrą Maskvoje. 1968 m. apgynė daktaro disertaciją apie moksleivių muzikinį ugdymą. Nuo 1962 m. dirba Šiaulių pedagoginiame institute (dabar Šiaulių universitete). Yra išleidęs apie 20 muzikos vadovėlių, kelias mokymo programas, per 10 knygų mokytojams, fono chrestomatijų, paskelbęs apie 200 mokslinių, metodinių, probleminių straipsnių, recenzijų, apybraižų.

Ramutis Balčiūnas. Dirigentas. Gimė 1934 m. kovo 24 d. Žemalėje (Mažeikių r.).

Rimantas Baldišius. Karikatūristas, UAB „Baldų rūmai” generalinis direktorius. Gimė 1955 m. spalio 13 d. Tomsko srityje, tremtyje. Lankė Skuodo vidurinę mokyklą 1961-1973 m., studijavo Kauno politechnikos institute 1973-1978 m. Nuo 1979 m. - tradicinių šiauliečių karikatūrų parodų organizatorius. Lietuvos ir tarptautinių karikatūrų parodų dalyvis. Gyvena Vilniuje.

Kazimieras Balėnas. Architektas. Gimė 1935 m. balandžio 9 d. Raseiniuose.

Stasė Girčytė-Balienė. Operos dainininkė. Gimė 1926 m. lapkričio 8 d. Laukuvoje (Šilalės r.).

Eduardas Balsys (1919-1984). Kompozitorius. Gyveno Palangoje pas tėvus nuo 1940 m., vėliau - Vilniuje.

Juozas Baltiejus. Fotografas. Gyvena ir kuria Palangoje.

Leonas Baltrus, Baltrušaitis. Dainininkas (dramat. tenoras). Gimė 1933 m. kovo 23 d. Klaipėdoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją, gyveno Ingolštate, JAV. Dainuoti mokėsi Niujorke.

Vladas Baltrušaitis. Operos solistas, chormeisteris. Gimė 1912 m. liepos 14 d. Žindaičių k. (Jurbarko r.). Baigė Kauno konservatoriją, kurioje studijavo dainavimą ir chorvedybą. 1937-1942 m. dainavo Kauno operoje, 1942-1944 m. - Vilniaus teatro operoje. Po to emigravo į Vakarus. Toliau savo muzikinę veiklą tęsė Vokietijoje ir JAV, vadovavo chorams, dirbo muzikos mokytoju, vargonininku. Mirė 1975 m. liepos 27 d. Čikagoje. 1998 m. spalio 21 d. jo palaikai perlaidoti Jurbarke.

Pranas Baltuonis. Skulptorius. Gimė 1911 m. sausio 1 d. Mokėsi Skuodo gimnazijoje. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vokietiją, paskui - į Kanadą. Kūrė medžio šaknų skulptūras. Jo kūrinių yra Paryžiuje, Londone, Berlyne, įvairiuose JAV ir Kanados miestuose. Dalyvavo daugelyje parodų.

Laura Baltutis. Dailininkė tapytoja, grafikė. Gimė 1964 m. kovo 15 d. Melbourne. Gyvena Australijoje.

Vanda Balukienė. Dailininkė. Gimė 1923 m. balandžio 1 d. Papilėje (Akmenės r.).

Michalina Kuzmickaitė-Banaitienė. Dailininkė. Gimė 1913 m. Jurbarke. Įsteigė vaikų dailės studiją, dalyvavo bendruomenės veikloje, rengė tapybos darbų parodas.

Juozas Banaitis. Kultūros veikėjas, muzikas. Gimė 1908 m. kovo 1 d. Eržvilke, mirė 1967 m. kovo 27 d. Vilniuje.

Danutė Paliuonytė-Banevičienė. Menotyrininkė. Gimė 1935 m. vasario 22 d. Klaipėdoje.

Jurgis Algimantas Banevičius. Violončelininkas. Gimė 1942 m. gegužės 22 d. Telšiuose.

Jonas Bandorius. Gimė 1889 m. rugpjūčio 15 d. Kapsuke. Mirė 1954 m. birželio 27 d. Palangoje. Muzikas. Vasaras praleisdavo savo name Palangoje.

Henrikas Antanas Banys. Baleto artistas. Gimė 1927 m. birželio 26 d. Šiluvoje (Raseinių r.).

Angelina Banytė. Dailininkė. Gimė 1949 m. rugpjūčio 6 d. Mažeikiuose. Palangos poilsio namams sukūrė įvairių freskų ir kompozicijų. 1988 m. - molbertinės tapybos ciklą „Mažoji Lietuva”: K. Donelaitis, I. Simonaitytė, M. Mažvydas, Vydūnas, Klaipėdos aktorių portretus.

Augustinas Baranauskas. Muzikas, aušrininkas, liaudies poetas. Gimė 1861 m. rugpjūčio 1 d. Gruzdžių valsčiaus Šiupylių bažnytkaimyje. Mirė 1923 m. rugpjūčio 24 d. Gruzdžiuose (Šiaulių r.)

Leonas Barauskas. Aktorius. Gimė 1926 m. gegužės 25 d. Telšių valsčiaus Želvaičių kaime.

Julija Baranauskienė. Tautodailininkė, poetė. Gimė 1927 m. kovo 3 d. Šakių r. Nuo 1975 m. gyvena Jurbarke. Tapė, kūrė paminklus, kryžius. Daug kartų buvo respublikinių konkursų laureatė. Išleido dvi eilėraščių knygas: „Užgesusių akių šviesa” (2000), „Gyvenimas - mano paukštis” (2000).

Sofija Laurinavičiūtė-Barcus. Muzikė, žurnalistė. Gimė 1898 m. vasario 15 d. Užventyje.

Antanas Barčas. Aktorius. Gimė 1928 m. birželio 13 d. Paskynuose (Jurbarko r.). Mirė 1990 m. rugsėjo mėn. Kaune.

Živilė Bardziliauskaitė. Dailininkė keramikė. Gimė 1958 m. liepos 17 d. Papilėje. Gyvena Kaune.

Virginija Barzdžiuvienė. Gimė 1952 m. Būdviečių km. (Kretingos r.). Liaudies menininkė, keramikė. Nuo 1980 m. - Tautodailininkų sąjungos narė. Baigė Raguviškių aštuonmetę mokyklą, mokėsi Klaipėdos pedagoginėje mokykloje, darželio auklėtojos spec. Penkių vaikų mama. Dalyvavo respublikinėse ir rajoninėse tautodailės kūrinių parodose. Savo kūrybinę veiklą pradėjo kaip medžio drožėja, po to perėjo į keramikos sritį. Gyvena Kretingos r. Raguviškių km.

Julija Batakienė. Audėja, audimo kursų organizatorė, Tautodailininkų sąjungos Skuodo sekcijos įkūrėja. Gimė 1906 m. gruodžio 17 d. Stripinių kaime (Skuodo r.), mirė 1985 m. spalio 13 d. Sedoje (Mažeikių r.). Palaidota Ylakių kapinėse.

Albinas Batavičius. Muzikantas, kraštotyrininkas. Gimė Tauragėje. Gyvena Vilniuje.

Alfonsas Baužinskas. Muzikas. Gimė 1908 m. balandžio 1 d. Telšių apskrities Rėžgalių kaime.

Mindaugas Baužys. Lietuvos nacionalinio Operos ir baleto teatro solistas. Gimė Ylakiuose (Skuodo r.). Vilniaus operos ir baleto teatre šoka nuo 1990 m.

Jonas Bendorius. Muzikas. Gimė 1889 m. rugpjūčio 15 d. Kapsuke. Mirė 1954 m. birželio 27 d. Palangoje.

Zalė Bekeris. Tapytojas. Gimė 1986 m. lapkričio 10 d. Leckavoje (Mažeikių r.). 1914 m. su tėvais caro valdžia ištrėmė į Rusiją. 1921 m. studijavo Maskvos dailės akademijoje. 1922-1929 m. - tapybą Kauno meno mokykloje. 1933, 1935, 1937 m. Kaune surengė individualias parodas. Nutapė buitinių kompozicijų („Vežikas”, „Turgus” ir kt.); peizažų („Uostas”, „Peizažas”). Mirė 1941 m. ar 1942 m. (nužudė hitlerininkai).

Bronius Bernotaitis. Dailininkas, kūrė akvareles. Gimė 1942 m. kovo 11 d. Vilkaviškyje, mirė 2000 m. vasario 14 d. Raseiniuose.

Napoleonas Bernotas. Aktorius, režisierius. Gimė 1914 m. birželio 12 d. Klaipėdos rajono Judrėnų kaime, mirė 1959 m. balandžio 7 d. Klaipėdoje. 1938 m. baigė Klaipėdos pedagoginį institutą. 1940-1945 m. dirbo „Vaidilos” teatre, 1945-1952 m. - Žemaičių teatre Telšiuose, 1952-1956 m. - Klaipėdos dramos teatre aktoriumi, nuo 1956 m. - Lietuvos kino studijoje aktoriumi ir režisieriumi.

Juozas Bertašauskas. Juvelyras. Gimė 1963 m. Laumių k. (Skuodo r.). 1982 m. pradėjo studijuoti Talino universiteto Menų fakultete. Dirba ir gyvena Taline.

Vytautas Bičiūnas. Režisierius, spaudos darbuotojas, knygų leidėjas. Gimė 1893 m. rugpjūčio 20 d. Klovainiuose.

Prudencija Navickienė-Bičkienė-Jokubauskienė. Dainininkė (lyr. sopranas). Gimė 1920 m. sausio 6 d. Lydeikiuose (Šiaulių r.), mirė 1993 m. rugpjūčio 28 d. Palos Hilse (JAV). Mokėsi Vilniaus konservatorijoje, 1948 m. baigė Mincheno Handelio konservatoriją. Nuo 1949 m. gyveno JAV.

Petras Bielskis. Teatrologas, režisierius. Gimė 1935 m. vasario 20 d. Mėčių kaime (Šilalės r.). 1983 m. Agluonėnuose (Klaipėdos r.) atkūrė Mažosios Lietuvos mėgėjiškų vaidinimų tradiciją. Rengė spektaklius etnografinėje sodyboje Skirvytėlės kaime, Rusnėje. Nuo 1991 m. - Lietuvos klojimo teatrų draugijos pirmininkas.

Milyta Kumpytė-Bilevičienė. Dailininkė keramikė. Gimė 1934 m. sausio 8 d. Tauragės rajone. Gyvena Kaune.

Kazimieras Biliūnas. Obojininkas, pedagogas. Gimė 1919 m. vasario 16 d. Švendriškiuose (Jurbarko r.). Daugelį metų dirbo Klaipėdoje. Mirė 1979 m. vasario 8 d. Klaipėdoje.

Eugenija Bimbaitė-Ragulskienė. Muzikologė. Gimė 1924 m. rugsėjo 20 d. Mažeikiuose, mirė 1990 m. sausio 3 d. Kaune.

Vidas Bizauskas. Dailininkas juvelyras. Gimė 1961 m. birželio 11 d. Šiauliuose. Gyvena Klaipėdoje.

Juozas Byla. Kunigas, dailininkas. Gimė 1871 m. rugpjūčio mėn. 29 d. Kažemėkų k. (Jurbarko r.). Mirė 1944 m. Kaune.

Vladislovas Blinstrubas. Rašytojas, pedagogas, kino ir teatro režisierius. Gimė 1939 m. spalio 25 d. Telšiuose. 1972 m. baigė Kino režisūros ir scenaristų kursus 1961-1965 m. Plungės ir Skuodo kultūros namų direktorius. 1966-1989 m. - įvairių Vilniaus įmonių liaudies teatrų įkūrėjas ir režisierius. Tarptautiniuose kino festivaliuose Brno (Čekija) ir Zalcburge (Austrija) filmai „Grūdai” ir „Paskutinis” apdovanoti aukso medaliais ir krištolo taure. Gyvena Vilniuje.

Henrikas Blyskis. Dailininkas. Gimė 1937 m. vasario 20 d. Paantvardžio kaime. Surengė personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje.

Adomas Brakas. Dailininkas, visuomenės veikėjas, Mažosios Lietuvos lietuvių kultūrinio gyvenimo organizatorius, architektas, pedagogas, režisierius, publicistas, tremtinys. Gimė 1886 m. balandžio 5 d. Jankaičiuose (Klaipėdos r.). Mirė 1952 m. vasario 2 d. Bijske (Altajaus kraštas, Sibiras). Mokėsi Tilžės gimnazijoje, studijavo Paryžiaus meno akademijoje. Nuo 1914 m. gyveno Klaipėdoje. Jo pažiūrų formavimąsi nulėmė Vydūno idėjos. Dar prieš į pasaulinį karą įsijungė į pasipriešinimą Vokietijos imperijos germanizacinei politikai. Su Vydūnu, F. Bajoraičiu ir kitais įkūrė Mažosios Lietuvos jaunimo draugiją „Santara”.

Eduardas Brazauskas. Muzikantas (groja voltorna), pedagogas, dirigentas. Gimė 1922 m. gegužės 13 d. Raseiniuose, mirė 1996 m. birželio 26 d. Vilniuje.

Petras Brazauskas. Tautodailininkas, medžio drožėjas, inžinierius, fotografas. Gimė 1929 m. kovo 20 d. Radviliškio r. Mikališkių km. Meistrauti, drožinėti pradėjo 1950 m. Dalyvauja Lietuvos ir užsienio šalyse rengiamose medžio drožėjų stovykloje. Gyvena Skuode.

Pranas Brazdžius. Dailės, keramikos mokytojas, daug metų dirbo Akmenėje ir Viekšniuose, skulptoriaus Broniaus Pundziaus mokytojas, daugelio dailės parodų ir konkursų organizatorius. Gimė 1895 m. gruodžio 5 d. Kupiškio rajone. Mirė 1980 m. Akmenėje.

Viktoras Dovydas Breneris. Skulptorius, medalių, Amerikos cento kūrėjas. Gimė 1871 m. birželio 12 d. Niujorke.

Viktoras Bričkus. Dailininkas. Emigravo į Daniją, čia daugelį metų gyveno ir kūrė. Gimė 1924 m. kovo 31 d. Lenkimuose (Skuodo r.). Mirė 1972 m. gegužės 10 d. Meksikoje.

Jokūbas Briedis. Lietuvos teatrų sambūrio dalyvis, aktorius, pedagogas. Gimė 1880 m. kovo 30 d. Gruzdžių vlsč. Rubežninkų kaime (Šiaulių r.).

Algimantas Bublys. Architektas. Gimė 1941 m. birželio 2 d. Tauragėje. Gyvena JAV.

Irena Bučienė. Režisierė. Gimė 1940 m. sausio 1 d. Šiauliuose.

Juozas Budraitis. Aktorius, režisierius, diplomatas. Gimė 1940 m. spalio 6 d. Lapėnuose (Kelmės r.).

Adolfina Budrikaitė. Aktorė. Gimė 1921 m. liepos 30 d. Šiauliuose. Mirė 1985 m. birželio 25 d. Vilniuje.

Juozapas Pranciškus Budrikis. Žurnalistas, muzikas, knygų leidėjas. Gimė 1893 m. Ylakių kaime (Skuodo r.). Emigravo į JAV.

Ignas Budrys. Dailininkas. Gimė 1933 m. gruodžio 25 d. Platelių vlsč. Mirė 1999 m. Vilniuje.

Kazys Budrys. Birbynininkas, dirigentas. Gimė 1942 m. kovo 8 d. Gorainiuose (Šilutės r.). Daugelį metų tobulino lietuvių muzikos instrumentus, pats juos dirbo.

Pranciškus Budrius. Ilgametis valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva” meno vadovas, birbynininkas. Gimė 1938 m. vasario 20 d. Gorainiuose (Šilutės r.). 1956-1962 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.

Alfonsas Būdvytis. Fotomenininkas. Gimė 1949 m. sausio 1 d. Balsėnuose (Klaipėdos r.). Svarbiausi kūriniai: „Lietuvos miesteliai” (1988-), „Vilniaus vaizdai” (1986-), „Tylioji gamta” (1991-)

Barbora Buivydaitė. Dainininkė. Gimė 1897 m. Rūdaičiuose (Kretingos r.), mirė 1981 m. Kretingoje. Užrašyta apie 380 B. Buivydaitės pateiktų tradicinių žemaičių dainų.

Rimantas Buivydas. Dailininkas. Gimė 1939 m. Jurbarke. Gyvena ir dirba Šiauliuose.

Jonas Buračas. Gimė Šiaulių apskrities Sidarų viensėdyje. Grafikas, tapytojas, B. Buračo brolis.

Augustinas Virgilijus Burba. Gimė 1943 m. birželio 27 d. Grūšlaukės km. (Kretingos r.). Dailininkas grafikas, medalių kūrėjas. Baigė Vilniaus dailės institutą (1971 m.). Dirba grafikos srityje. Ekslibrius kuria oforto ir linoleumo technika. Sukūrė per 200 ekslibrių, kurie buvo eksponuoti Lietuvoje ir užsienyje vykusiose parodose. Gyvena Klaipėdoje.

Jonas Burba. Dailininkas. Gimė 1907 m. vasario 1 d. Skuode. Mirė 1964 m. Novosibirske.

Laima Dutkevičiūtė-Burkštaitienė. Muzikologė, folkloro tyrinėtoja. Gimė 1933 m. sausio 30 d. Kretingoje.

Jonas Būtėnas. Dainininkas (baritonas). Gimė 1892 m. kovo 27 d. Akmeniuose (Raseinių apskr. Kražių valsčius). Mokėsi Italijoje. Nuo 1947 m. gyveno JAV. Mirė 1968 m. lapkričio 28 d. Čikagoje.

Aloyzas Butkevičius. Vargonininkas. Rietavo dvaro ūkvedžio sūnus. Kunigaikščių Oginskių pasiųstas mokėsi Varšuvoje. 1880-1882 m. buvo Oginskio orkestro dirigentas ir bažnyčios vargonininkas Rietave. Nuo 1889 m. dirbo Varšuvos muzikos instituto vargonų klasės profesoriumi.

Voldemaras Chlebinskas. Baleto artistas. Gimė 1951 m. lapkričio 5 d. Šiauliuose.

Genovaitė Čejauskaitė. Gimė 1936 m. Vadagių km. (Mažeikių r.). Tautodailininkė. Baigė S. Žuko taikomosios dailės technikumą. 1966 m. įstojo į Tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyrių. Dirbo piešimo ir braižybos mokytoja Skuodo I-ojoje ir Kretingos III-oje vidurinėse mokyklose.

Vytautas Čekanauskas. Architektas. Gimė 1930 m. gegužės 13 d. Šiauliuose.

Alfonsas Čepauskas. Žurnalistas, dailininkas grafikas. Gimė 1929 m. kovo 18 d. Skaudvilės valsčiuje. Gyvena Vilniuje.

Ona Čepelienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1930 m. Mažeikių apskrityje. Gyvena JAV.

Valentinas Čepkus. Dainininkas (baritonas), pedagogas. Gimė 1937 m. gegužės 3 d. Maslaukiškyje (Raseinių apskr.), mirė 1999 m. balandžio 17 d. Kaune.

Vytautas Čepliauskas. Choro dirigentas, muzikologas, pedagogas. Gimė 1933 m. birželio 13 d. Greičiuose (Jurbarko r.).

Vytautas Čeprackas. Baleto artistas. Gimė 1927 m. gegužės 12 d. Nemakščiuose. Mirė 1980 m. sausio 29 d. Kaune.

Kęstutis Jonas Čerkeliūnas. Žurnalistas, architektas. Gimė 1921 m. gegužės 14 d. Raseiniuose.

Gediminas Černiauskas. Tautodailininkas. Gimė 1945 m. Plungėje. Gyvena ir kuria Pakalniškynėje (Platelių apyl.).

Leonardas Černiauskas. Dailininkas. Gimė 1947 m. Plungėje. Gyvena ir kuria Plungės rajone, Babrungėnuose.

Lionginas Čiapas. Fleitininkas, dirigentas, pedagogas. Gimė 1948 m. kovo 1 d. Jagučionyse (Raseinių r.).

Elena Bilminiūtė-Čiurlienė. Šokėja, pianistė, pedagogė. Gimė 1892 m. birželio 2 d. Jurbarke. Baigė Kauno muzikos mokyklą. 1940-1943 m. dirbo Kauno konservatorijos dėstytoja. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Nuo 1947 m. gyveno JAV.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Dailininkas, kompozitorius. Gimė 1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnoje, mirė 1911 m. balandžio 10 d. Lenkijoje. S. Čiurlionienės-Kymantaitės vyras. Mokėsi Plungėje veikusioje kunigaikščio Oginskio orkestro mokykloje, kur išmoko griežti keliais muzikos instrumentais ir parašė savo pirmuosius kūrinius. Tapyti taip pat pradėjo Plungėje. Labai mėgo Palangą ir jūrą. Kūryboje ryški žemaitiška tematika. Paskutinieji jo tapybos darbai - „Žemaičių kryžiai”, „Žemaičių kapinės”.

Liucija Brazaitė-Čiutienė. Dailininkė grafikė, odininkė. Gimė 1953 m. sausio 28 d. Šilutės rajone.

Ričardas Dailidė. Fotomenininkas. Gimė 1937 m. spalio 24 d. Šiauliuose.

Antanina Dambrauskaitė. Dainininkė (sopranas). Gimė 1905 m. kovo 7 d. Šiauliuose, mirė 1994 m. gegužės 18 d. Majamyje (Floridos valstija, JAV), palaidota Kaune, Petrašiūnų kapinėse.

Regina Dambrauskaitė. Dailininkė, pedagogė. Gimė 1970 m. balandžio 14 d. Norilske (Rusija). Baigė Sankt Peterburgo dailės akademiją (tapybos specialybė). „Gubojos” dailės studijos narė. Gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Julius Dambrauskas-Dama. Režisierius. Gimė 1926 m. Luokėje (Telšių r.). 1948 m. išvyko į Australiją. 1955 m. įkūrė Sidnėjaus lietuvių teatrą „Atžala”. Mirė 1961 m. kovo 12 d.

Kajetonas Dambrauskas. Muzikos instrumentų meistras, visuomenės veikėjas. Gimė 1838 m. rugpjūčio 20 d. Telšių apskrities Bavainių dvare. Mirė 1918 m. rugsėjo 7 d.

Romualdas Damulis. Kino operatorius dokumentalistas. Gimė 1941 m. vasario 26 d. Skuode.

Jonas Danauskas. Fotomenininkas. Gimė 1946 m. sausio1 d. Nemakščiuose (Raseinių r.). Gyvena Molėtuose.

Emilija Danilevičiūtė-Dapšienė. Aktorė. Gimė 1922 m. kovo 26 d. Skuode.

Julija Daniliauskienė. Tautodailininkė, kuria karpinius. Gimė 1926 m. kovo 27 d. Pavėžupyje (Kelmės r.).

Saulius Danius. Architektas. Gimė 1962 m. birželio 10 d. Mosėdyje (Skuodo r.). Mokėsi Mosėdyje, studijavo VISI Architektūros fakultete. Gyvena ir dirba Palangoje.

Aleksandras Dapkevičius. Fotomenininkas. Gimė 1929 m. vasario 28 d. Sedoje (Mažeikių r.).

Karolis Dapkus. Aktorius. Gimė 1933 m. gruodžio 19 d. Plungėje. Gyvena Vilniuje.

Pranas Dapšauskas. Trombono ir baritono klases mokytojas ekspertas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro solistas trombonistas. Gimė 1941 m. rugsėjo 19 d. Laumaičių km. (Skuodo r.). Gyvena Vilniuje.

Zinaida Birutė Dargienė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1936 m. gruodžio 8 d. Lūšės kaime (Mažeikių r.). 1965 m. baigė dailės instituto Kauno vakarinį skyrių. Nuo 1966 m. dalyvauja parodose. Sukūrė teminių gobelenų („Ikaras, 1973; „Vakaras”, 1977; „Eglė”, 1980), batikų. Gyvena Kaune.

Alfonsas Dargis. Tapytojas, dekoratorius, grafikas. Gimė 1909 m. gegužės 12 d. Mažeikių apskrities Reivyčių kaime, mirė 1996 m. Vokietijoje. Dailės meno mokėsi Kaune, Vienoje. 1940-1951 m. dirbo teatro scenos dekoratoriumi įvairiuose Vokietijos miestuose. Jis buvo lietuvių menininkų, susibūrusių į „FORMOS” grupę, narys. Kurį laiką gyveno, kūrė JAV, tačiau vėliau sugrįžo į Vokietiją, kur 1996 m. sausio 20 d. mirė.

Pranas Dargis. Kanklių meistras, tapytojas, drožinėtojas, literatas. Gimė 1908 m. Barstyčiuose. Skambindavo druna, pats pasidarė sau kankles. Dirbo vargonininku Barstyčiuose (1970-1980). Mirė 1990 m. ten pat.

Rimantas Daugintis. Skulptorius. Gimė 1944 m. gegužės 21 d. Baubliuose (Kretingos r.). 1990 m. gegužės 9 d. susidegino prie TSRS-Vengrijos sienos. 1965 m. baigė Telšių taikomosios dailės technikumą, 1971 m. - Vilniaus dailės institutą. Sukūrė daugiau kaip 50 skulptūrų, išmėgino įvairius skulptūros žanrus.

Nelė Dauguvietienė-Vosiliūtė. Aktorė. Gimė 1899 m. gegužės 30 d. Marijampolėje, mirė 1986 m. spalio 13 d. Vilniuje. Aktore dirbo nuo 1919 m. Iš pradžių - Tautos, „Vilkolakio”, Valstybės teatruose, 1935-1936 m. - Šiaulių teatre. 1944-1947 m. gyveno užsienyje, 1947-1959 m. buvo Lietuvos dramos teatro aktorė.

Vladas Daujotas. Dailininkas tekstilininkas, profesorius, miškininko Marijono Daujoto sūnus. Gimė 1921 m. spalio 21 d. Sedoje. Baigė Vilniaus dailės institutą. Dirbo Kauno dailės kombinato dailininku, nuo 1957 metų dėsto Vilniaus dailės akademijoje. Parodose dalyvauja nuo 1955 metų. Labiausiai kaip menininkas išgarsėjo rištiniais kilimais ir gobelenais.

Feliksas Daukantas. Dailininkas dizaineris, vienas iš žymiausių gintaro meistrų, profesorius. Žemaitis. Gimė JAV išeivių žemaičių šeimoje 1915 m. vasario 6 d. Mirė 1995 m. Lietuvoje. 1949 m. baigė Vilniaus dailės institutą. Parodose (daugiausia eksponuodavo gintaro dirbinius) dalyvavo nuo 1950 m. Sukūrė nemažai kamerinių skulptūrų, odos, metalo, gintaro, medžio dirbinių, modelių etalonų serijinei gamybai, žaislų, viršelių periodiniams leidiniams, parašė ir paskelbė daug straipsnių apie pramoninę dailę, buities estetiką.

Raimondas Daukša. Dailininkas tapytojas. Gimė 1962 m. Palangoje. Gyvena Palangoje.

Valerijonas Derkintis. Aktorius. Gimė 1904 m. lapkričio 15 d. Gimė 1904 m. lapkričio 15 d. Ketūnų kaime (Mažeikių r.). 1931 m. baigė Kauno valstybės teatro vaidybos mokyklą. Dirbo Klaipėdos, Šiaulių teatruose, nuo 1940 m. - Lietuvos dramos teatre. Mirė 1978 m. kovo 5 d. Vilniuje.

Rimantas Dichavičius. Dailininkas grafikas, fotomenininkas, leidėjas. Gimė 1937 m. kovo 1 d. Grimzeliuose (Kelmės r.). Gyvena ir kuria Vilniuje.

Genovaitė Kairevičiūtė-Digaitienė. Tautodailininkė. Gimė 1939 m. sausio 2 d. Jurbarke. Gyvena Tauragėje.

Algimantas Dilkinis. Aktorius. Gimė 1922 m. liepos 10 d. Raseiniuose. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. Gyveno JAV. Mirė 1988 m. rugsėjo 16 d. JAV.

Elena Mažrimaitė-Dirsienė. Dainininkė, vokalo pedagogė. Gimė 1914 m. liepos 29 d. Vaikystėje gyveno Šarkėje (Skuodo r.). Mirė 1993 m. rugsėjo 19 d. Vilniuje.

Aleksandra Dirvianskaitė. Pianistė, kompozitorė. Gimė 1886 m. vasario 26 d. Prialgavoje (Skuodo r.). Mirė 1981 m. balandžio 6 d. Vilniuje.

Konstantinas Dobrovolskis. Pedagogas, muzikas, dirigentas. Gimė1905 m. vasario 17 d. Ylakiuose (Skuodo r.). Nuo 1924 m. gyveno Telšiuose. Jo pastangomis suburtas pirmasis Žemaitijoje simfoninis orkestras. Apie 20 metų vadovavo „Masčio” dainų ir šokių ansambliui bei Anulėnų kaimo kapelai. Mirė Telšiuose 1985 m.

Eligijus Domarkas. Lietuvos muzikinių teatrų režisierius. Gimė 1943 m. sausio 2 d. Merkeliuose (Plungės r.). Juozo ir Stasio Domarkų brolis.

Jonas Domarkas. Kompozitorius. Gimė 1934 m. gegužės 23 d. Liepgiriuose (Plungės r.).

Juozas Domarkas. Dirigentas, pedagogas. Gimė 1936 m. liepos 28 d. Varkaliuose (Plungės r.). Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir dirigentas.

Stasys Domarkas. Dirigentas. Gimė 1939 m. balandžio 15 d. Merkeliuose (Plungės r.).

Pranas Domšaitis. Dailininkas, užsienio lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1880 m. rugsėjo 15 d. Kruopynų kaime (Kuršių nerija). 2001 m. liepos mėn. Klaipėdoje atidarytas P. Domšaičio kultūros centras. Mirė 1965 m. Pietų Afrikoje.

Algirdas Dovydėnas. Dailininkas vitražistas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas. Gimė 1944 m. liepos 11 d. Krasnojarsko krašte. 1962-1971 m. studijavo Vilniaus dailės institute. Dailininkų sąjungos narys. Daugiausia jo kūrinių yra sukaupta Klaipėdoje, Palangoje, Vilniuje.

Juozas Dryja-Visockis. Kompozitorius, dirigentas. Gimė 1848 m. liepos 21 d. Tauragės rajone, mirė 1916 m. vasario 25 d. Oriole.

Danius Drulys. Skulptorius, juvelyras, metalo plastikos meistras. Gimė 1950 m. rugpjūčio 12 d. Kretingos rajone.

Antanas Drungilas. Liaudies menininkas, tapytojas. Gimė 1914 m. rugsėjo10 d. Salantuose, mirė 1998 m. vasario 17 d. Kretingoje. Baigė vieną pradinės mokyklos klasę. 1938 m. persikėlė gyventi į Palangą, išmoko mūrininko amato. II pasaulinio karo m. išvežtas darbams į Vokietiją. Grįžęs dirbo prie statybų Salantuose, Klaipėdoje, Kretingoje. Tautodailės parodose dalyvavo nuo 1951 m. Jo darbas „Linų merkimas” įtrauktas į 1984 m. Belgrade ir Londone išleistą Pasaulinę naiviojo meno enciklopediją.

Vladas Dutkevičius. Chorvedys, vargonininkas, švietėjas, knygnešys. Etnomuzikologių L. Burkštaitienės ir D. Kuzinienės tėvas. Gimė 1889 m. kovo 23 d. Baisogaloje, mirė 1945 m. sausio 8 d. Šiauliuose.

Aldona Dvarionaitė. Pianistė, pedagogė. Gimė 1939 m. gegužės 18 d. Kaune, mirė 2000 m. lapkričio 5 d. Vilniuje, palaidota Palangoje. Kompozitoriaus Balio Dvariono dukra.

Eleonora Dvarionaitė-Minukienė-Demikienė-Tajmajer. Kompozitorė, pianistė. Gimė 1912 m. rugsėjo 29 d. Liepojoje. Muziko Bronislovo Dvariono duktė, kompozitoriaus Balio Dvariono dukterėčia. 1944 m. pasitraukė gyventi į Vakarus, nuo 1949 m. gyveno JAV.

Eugenija Dvarionaitė-Mikėnienė. Pianistė, kompozitoriaus Balio Dvariono sesuo, muzikologės R. Mikėnaitės motina. Gimė 1910 m. spalio 30 d. Liepojoje, mirė 1993 m. rugpjūčio 31 d. Vilniuje.

Julija Dvarionaitė-Montvydienė. Dainininkė, kompozitoriaus Balio Dvariono sesuo. Gimė 1893 m. gruodžio 19 d. Ylakiuose (Skuodo r.). Mirė 1947 m. lapkričio 24 d. Kaune.

Margarita Dvarionaitė. Dirigentė, pianisto Kazimiero Dvariono duktė, kompozitoriaus Balio Dvariono dukterėčia. Gimė 1928 m. gegužės 31 d. Liepojoje.

Aistė Dvarionaitė-Beržonskienė. Smuikininkė, pedagogė. Smuikininko Jurgio Dvariono duktė. Gimė 1974 m. liepos 25 d. Vilniuje.

Antanas Dvarionas. Muzikas, vargonininko Dominyko Dvariono sūnus, kompozitoriaus Balio Dvariono brolis. Gimė 1899 m. balandžio 26 d. Liepojoje, mirė 1950 m. gegužės 18 d. Toronte.

Dominykas Dvarionas. Vargonininkas. Gimė apie 1860 m. rugsėjo 16 d. prie Skuodo, mirė 1931 m. rugsėjo 18 d. Liepojoje. Išaugino 11 vaikų, iš kurių 7 buvo iškilūs muzikai.

Balys Dvarionas. Kompozitorius, vargonininko Dominyko Dvariono sūnus. Gimė 1904 m. birželio 19 d. Liepojoje, mirė 1972 m. rugpjūčio 23 d. Vilniuje, palaidotas Palangoje. Pianistas, dirigentas, kompozitorius.

Bronislovas Dvarionas. Muzikas, vargonininko Dominyko Dvariono sūnus, kompozitoriaus Balio Dvariono brolis, kompozitorės ir pianistės Eleonoros Dvarionaitės tėvas. Gimė 1887 m. Simferopolyje, mirė 1919 m. Liepojoje.

Julijonas Dvarionas. Muzikas, vargonininko Dominyko Dvariono sūnus, kompozitoriaus Balio Dvariono brolis. Gimė 1890 m. Simferopolyje, mirė 1949 m. kovo mėn. Rygoje.

Jurgis Dvarionas. Smuikininkas, pedagogas, muzikos kritikas, Balio Dvariono sūnus. Gimė 1943 m. sausio 13 d. Kaune.

Justas Dvarionas. Pianistas, pedagogas, smuikininko Jurgio Dvariono sūnus. Gimė 1967 m. birželio 25 d. Klaipėdoje.

Kazimieras Dvarionas. Pianistas, kompozitoriaus Balio Dvariono brolis. Gimė 1892 m. kovo 24 d. Simferopolyje, mirė 1966 m. kovo 4 d. Kaune.

Valerijonas Dvarionas. Muzikas, Balio Dvariono brolis. Gimė 1897 m. Liepojoje, mirė 1976 m. Vokietijoje.

Aldona Smilgaitė-Dvarionienė. Pianistė, kompozitoriaus Balio Dvariono žmona. Gimė 1907 m. vasario 27 d. Sankt Peterburge, mirė 1982 m. rugpjūčio 25 d. Palangoje.

Konstancija Žutautaitė-Dzimidavičienė. Dailininkė keramikė. Gimė 1943 m. gruodžio 10 d. Plungės rajone. Gyvena Kaune.

Rimantas Eidėjus. Skulptorius. Gimė 1967 m. rugsėjo 20 d. Mosėdyje.

V. Eidukaitis. Karikatūristas. Dirba Palangoje.

Bronys Elsbergas. Architektas. Gimė 1901 m. rugpjūčio 20 d. Raseinių apskrities Šiluvos valsčiaus Pasandravio kaime.

Albinas Elskus. Dailininkas, medalių kūrėjas. Gimė 1926 m. Kaune, vaikystę praleido Luokėje. Gyvena JAV, Niujorke.

Leonas Ereminas. Muzikas, chorų vadovas, vargonininko Antano Eremino sūnus. Gimė 1863 m. birželio 23 d. Šarkės kaime (Skuodo r.). Mirė 1927 m. spalio 27 d. Niujorke.

Lionginas Ereminas. Dirigentas. Gimė 1863 m. birželio 23 d. Šarkiuose (Plungės r.), mirė 1927 m. spalio 30 d. Niujorke.

Jurgis Fledžinskas. Muzikas, dirigentas. Gimė 1924 m. balandžio 27 d. Ginkūnuose.

Edmundas Frejus. Dailininkas, medalių kūrėjas. Gimė 1949 m. Tauragėje. Gyvena Kaune.

Antanas Gabrėnas. Aktorius. Gimė 1922 m. vasario 7 d. Kuršėnuose, mirė 1984 m. rugpjūčio 10 d. Kaune. 1952 m. baigė Teatro meno institutą Maskvoje. Dirbo Kauno dramos teatre, režisavo Kauno mokytojų namų liaudies teatro spektaklius, nuo 1960 m. vaidino kino ir televizijos filmuose.

Virginija Lažauskaitė-Gajauskienė. Liaudies teatro renginių organizatorė. Gimė 1932 m. sausio 22 d. Kaune. Nuo 1967-1977 m. dirbo Skuodo rajone durpių įmonės technike, Daukšių t. ūkio vyr. agronome. Gyvena Šilutės rajono Rusnės miestelyje.

Benediktas Gadeikis. Estrados dainininkas. Gimė 1943 m. Skuodo r. Aleksandrijos apyl. Ilgametis estradinio vokalinio instrumentinio ansamblio „Nerija” solistas. Mirė 2000 m. birželio 21 d. Vilniuje. Palaidotas Aleksandrijos kapinėse (Skuodo r.).

Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė. Dainininkė (sopranas). Gimė 1899 m. sausio 28 d. (1895 m. sausio 15 d. ?) Baidotuose (Skuodo r.), mirė 1962 m. balandžio 25 d. Kaune.

Steponas Gailevičius. Liaudies akmeninių memorialinių paminklų meistras, skulptorius. Gimė 1915 m. gruodžio 27 d. Židikų valsčiuje, Pikelių parapijoje, Kukių kaime. Iki šių dienų išlikęs S. Gailevičiaus kūrybinis palikimas - mažųjų formų architektūra, akmeninis koplytstulpis, antkapiniai paminklai, skulptūra. Mirė 1885 m. Ukrinuose (Mažeikių r.).

Gintaras Gailys. Tautodailininkas, medžio drožėjas. Gimė 1964 m. lapkričio 6 d. (Raseinių r.).

Gintaras Gailius. Gimė 1960 m. vasario 13 d. Telšių rajone. Gyvena Telšiuose. Skulptorius.

Pranas Gailius. Dailininkas grafikas. Gimė 1928 m. Mažeikiuose. Gyvena Paryžiuje.

Jurgis Gaižauskas. Kompozitorius. Gimė 1922 m. spalio 25 d. Karūžalaukio km. (Molėtų r.). Daugiausia kūrė instrumentinės muzikos kūrinius. Yra pirmosios lietuvių muzikoje sonatos birbynei autorius. Rašė muziką ir vadovavo kaimo kapeloms. Kaimo kapelų švenčių „Jurgelio valsas” (Telšiai) ir panašių švenčių kitur dalyvis, dirigentas. Didžiojo Lietuvių kunigaikščio Gedimino IV laipsnio ordino kavalierius, Telšių m. garbės pilietis. 1931-1940 mokėsi Telšiuose. Yra parašęs kūrinių, skirtų Telšiams.

Adele Nezabitauskaitė-Galaunienė. Lietuvos operos solistė, visuomenės veikėja. Pauliaus Galaunės žmona. Gimė 1899 m. sausio 28 d. Baidotų kaime (Skuodo r.). Mirė 1962 m. balandžio 25 d. Kaune.

Juozas Galbuogis. Tautodailininkas. Gimė 1931 m. gegužės 7 d. Pavidaujo km. (Jurbarko r.) Gyvena Tauragėje.

Daiva Galdikaitė. Interjero dailininkė. Gimė 1964 m. birželio 6 d. Kretingos r. Gyvena Kretingoje.

Adomas Galdikas. Vienas ryškiausių žemaičių dailininkų - talentingas tapytojas, grafikas, scenografas, knygų iliustratorius, yra kūręs net pašto ženklus. Gimė 1893 m. spalio 18 d. Skuodo r. Giršinų kaime, mirė 1969 m. gruodžio 19 d. Niujorke. 1944 m. išvyko iš Lietuvos. Iš pradžių gyveno Vokietijoje, 1947 m. rugsėjo-1952 m. birželio mėnesiais - Paryžiuje, o nuo 1952 m. vasaros vidurio - Niujorke (JAV).

A.Galdikas nutapė daug peizažų, natiurmortų, pano, portretų, kompozicijų, sukūrė estampų, knygų iliustracijų, piešinių, apipavidalino 19 Valstybės teatro spektaklių. Labiausiai mėgo tapyti peizažus. Adomas Galdikas palaidotas Cypress Hills kapinėse Brukline. Ten ilsisi ir jo žmonos M. Galdikienės, kuri mirė 1979 m. gegužės 22 d., palaikai. Paskutiniais m. didelė dalis Adomo Galdiko kūrybos iš užsienio parvežta į Lietuvą.

Valerijonas Galdikas. Dailininkas grafikas. Gimė 1923 m. rugsėjo 12 d. Telšių rajono Šilų kaime. 1948 m. baigė Vilniaus dramos teatro studiją, 1950 m. - Vilniaus dailės institutą. Dailės parodose dalyvauti pradėjo 1950 m. Pagarsėjo kurdamas ekslibrisus, akvareles, estampus, iliustruodamas knygas. Jo kūrybai būdinga racionali, dinamiška kompozicija, realistinis ekspresyvių linijų piešinys. Darbai subtiliai perteikia nuotaikų įvairovę.

Vytautas Galdikas. Dailininkas, muzikos instrumentų meistras. Gimė apie 1927 m. Palangoje, kur šiuo metu ir gyvena. Mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume.

Juozas Galkus. Dailininkas grafikas. Gimė 1932 m. lapkričio 2 d. Joniškio vlsč. Gyvena Vilniuje.

Jonas Garalevičius. Lietuvių muzikos instrumentų, taip pat ir vargonų meistras (pagamino Seinų, Raseinių, Telšių vargonus). Gimė 1871 m. vasario 21 d. Liolių parapijos Dvariškių kaime (Raseinių r.), kai kur minima, kad Žalpiuose. Mirė 1943 m. birželio 10 d. Kaune.

Vincas Gečas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1931 m. vasario 7 d. Mažeikiuose.

Antanas Gedminas. Dailininkas grafikas, dailėtyrininkas. Gimė 1927 m. liepos 8 d. Pabebirvyje (Jurbarko r.). Mirė 1978 m. gruodžio 27 d. Florencijoje.

Arūnas Gedminas. Dailininkas keramikas. Gimė 1969 m. Šiauliuose.

Stasys Gedvilas. Dainininkas. Gimė 1913 m. kovo 25 d. Tauragės rajono Vaidatonių kaime.

Birutė Gedvilienė-Vilkutaitytė. Dailininkė grafikė. Gimė 1917 m. kovo 9 d.

Nijolė Gelžinytė. Artistė. Gimė 1938 m. kovo 17 d. Šiauliuose.

Pranciškus Gerlikas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1940 m. balandžio 15 d. Šilalės rajone. Gyvena Vilniuje.

Ignas Giedgaudas-Prielgauskas. Muzikas. Gimė 1871 m. rugpjūčio 13 d. Plungės valsčiaus Norvaišų kaime.

Steponas Gilys. Architektas-projektuotojas, tapytojas. Gimė 1958 m. sausio 18 d. Prienuose. Gyvena, kuria Skuode.

Petras Gintalas. Dailininkas dizaineris. Gimė 1945 m. Telšiuose. Parodose dalyvauja nuo 1972 m. VDA taikomojo meno Telšių skyriaus dėstytojas.

Petras Gintalas. Rašytojas, aktorius. Gimė 1908 m. sausio 30 d. Telšių rajono Rubežaičių kaime, mirė 1971 m. gegužės 5 d. Vilniuje. Mokėsi Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Valstybės teatro dramos studijoje. Kauno „Žvaigždikio” teatro aktorius, redagavo Klaipėdoje leistą „Darbininkų balso” laikraštį, rūpinosi Žemaičių teatro įsteigimu 1941 m., po karo dirbo Telšių ir Klaipėdos laikraščių redakcijose. Žinomas kaip poetas, feljetonistas, dramaturgas. Yra parašęs kūrinių ir vaikams.

Gediminas Girdvainis. Aktorius. Gimė 1944 m. sausio 19 d. Kretingoje. Baigė Lietuvos konservatoriją, dirbo Šiaulių dramos, Vilniaus jaunimo dramos teatruose, nemažai įdomių vaidmenų sukūrė ir kituose Lietuvos dramos teatruose, dirbdamas su talentingiausiais Lietuvos teatro režisieriais.

Alfonsas Girdžiūnas. Tautodailininkas tapytojas, medžio drožėjas. Už medžio skulptūrėles tarptautinėje meno ir pramonės parodoje Paryžiuje 1937 m. lapkričio 25 d. apdovanotas sidabro medaliu. Buvo ištremtas į Sibirą. Mirė 1966 m. Palaidotas Lenkimų (Skuodo r.) kapinėse.

Valis Girdžiūnas. Tautodailininkas, drožėjas iš medžio, literatas. Gimė 1927 m. lapkričio 27 d. Luknių k. (Skuodo r.). Baigė Paluknės pradžios mokyklą, Mokėsi staliaus amato. 7 metus išbuvo tremtyje. Drožia kryžius, rūpintojėlius, kuria eilėraščius. Gyvena Luknėje.

Konstantinas Glinskis. Aktorius, režisierius, vienas iš lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų. Gimė 1886 m. liepos 25 d. Jurbarke. 1905-1912 m. vaidino Jurbarko mėgėjų teatro spektakliuose, kai kuriuos iš jų ir režisavo. Scenos meno mokėsi Peterburge. 1910-1915 m. mokydamasis kartu dirbo aktoriumi ir režisieriumi. 1919 m. pavasarį Vilniuje subūrė pirmąją Lietuvių valstybinio teatro trupę. Po to, kai Vilnių okupavo Lenkija teatro studija persikėlė į Jurbarką, o 1919 m. lapkrityje - į Kauną, ir čia veikė iki 1920 m. lapkričio 15 d. 1920-1922 m. režisavo, vaidino Dramos ir Operos teatruose. 1920 m. režisavo pirmąjį operos spektaklį - Dž. Verdžio „Traviatą”. 1908-1937 m. K. Glinskis pastatė kelias dešimtis tuo metu garsių spektaklių. Jis žinomas ir kaip talentingas teatro pedagogas. Žymiausių jo mokinių būryje - Stepas Jukna, Juozas Miltinis, Gražina Jakavičiūtė, Valerijonas Derkintis, Stasys Čaikauskas,daug kitų aktorių ir režisierių. Mirė 1938 m. gruodžio 3 d. Kaune.

Juozas Grabauskas. Tautodailininkas, medžio drožėjas. Gimė 1937 m. kovo 19 d. Raseinių r.

Alma Skruibytė-Granauskienė. Žurnalistė, dailininkė. Gimė 1937 m. gruodžio 23 d. Mosėdyje. Mirė 1999 m. liepos 22 d. Plateliuose. Palaidota Mosėdžio kapinėse (Skuodo r.).

Vincas Greičius. Muzikas, chorvedys. Gimė 1886 m. Kalnėnų k. (Jurbarko r.). Mirė 1950 m. vasario 6 d. Klivlende (JAV).

Vincas Grybas. Dailininkas, skulptorius, visuomenės veikėjas. Gimė 1890 m. spalio 3 d. Šakių r. Nuo 1929 m. gyveno Jurbarke. Vienas iš žymiausių XX a. pirmosios pusės lietuvių monumentaliosios skulptūros kūrėjų. Jo kūriniams būdingas romantinis pakilumas, apibendrintos realistinės formos, kartais dekoratyvi stilizacija, o portretams -
psichologiškumas. Žymiausios skulptūros: „Simonas Daukantas” Papilėje (1928-1930), „Žemaitis” Raseiniuose (1934). Mirė 1941 m. liepos 3 d. Jurbarke.

Juozas Grybauskas. Režisierius. Gimė 1906 m. rugpjūčio 17 d. Kelmėje, mirė 1964 m. birželio 17 d. Vilniuje.

Aldona Griciūtė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1929 m. spalio 12 d. Šiauliuose.

Nida Grigalavičiūtė. Dainininkė (sopranas). Gimė 1967 m. balandžio 22 d. Klaipėdoje.

Laima Grikštaitė. Dailininkė dizainerė. Gimė 1964 m. vasario 18 d. Gargžduose. Gyvena Vilniuje.

Jonas Grinius. Literatūrologas, menotyrininkas. Gimė 1902 m. vasario 21 d. Joniškio valsčiaus Giminėnų kaime, mirė 1980 m. lapkričio 10 d. Miunchene ( Vokietija). Mokėsi Kaune, Grenoblyje, Paryžiuje. 1929-1940 m. dėstė Kauno universitete. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno ir dirbo Miunchene. Parašė knygas „Sąžinė” (1929), „V. Milašius poetas” (1930), „Visuotinė literatūra” (kartu su A. Vaičiulaičiu ir J. Ambrazevičiumi), „Putino lyrika” (1932), „Grožis ir menas” (1938), „Vilniaus meno paminklai” (1940), „Varpai” (1944), „Žiurkių kamera” (1954), „Veidai ir problemos lietuvių literatūroje” (1973-1977), „Mano viešnagė Amerikoje” (1963), nemažai dramos ir kitų kūrinių.

Jadvyga Dimaitė-Griškienė. Klaipėdos muzikinio teatro solistė. Gimė 1955 m. spalio 12 d. Skuode. Mokėsi Skuode, Mosėdyje, studijavo LVK Klaipėdos fakultete. Gyvena Klaipėdoje.

Juozas Griušys. Dailininkas. Dirba Palangoje.

Vytautas Grivickas. Baletmeisteris, režisierius. Gimė 1925 m. lapkričio 8 d. Beinoravoje (netoli Šaukėnų), mirė 1990 m. lapkričio 22 d. Vilniuje.

Vytautas Grubliauskas („Kongas”). Džiazo trimitininkas, vokalistas. Gimė 1956 m. gruodžio 1 d. Klaipėdoje.

Jonas Grunda. Dailininkas keramikas. Gimė 1946 m. gegužės 16 d. Obeliuose. Gyvena Palangoje.

Bronius Grušas. Dailininkas, vitražistas, tapytojas. Gimė 1932 m. rugpjūčio 20 d. Ylakiuose. Gyvena Vilniuje.

Marius Grušas. Skulptorius. Gimė 1963 m. vasario 7 d. Vilniuje. Gyvena Švenčionių rajone.

Rasa Grušienė. Scenografė. Gimė 1963 m. gegužės 30 d. Šilutės rajone. Gyvena Vilniuje.

Pranas Grušys. Dailininkas tapytojas. Gimė 1955 gegužės 23 d. Klaipėdos rajone. Gyvena Kaune.

Boleslovas Gruževskis. Muzikas. Gimė 1848 m. Verpėnuose. Mirė 1922 m. balandžio 4 d. Kelmėje.

Antanas Gudaitis. Dailininkas tapytojas. Gimė 1904 m. liepos 29 d. Šiauliuose. Mirė 1989 m. balandžio 21 d. Vilniuje.

Pranas Gudaitis. Dailininkas tapytojas. Gimė 1948 m. balandžio 11 d. Raseiniuose. Gyvena Vilniuje.

Pranas Gudauskas. Vienas iš lietuvių profesionaliojo cirko kūrėjų, cirko artistas. Gimė 1906 m. liepos 14 d. Šiūpariuose (Klaipėdos r.). Mirė 1941 m. liepos mėnesį Kaune.

Juozas Gudavičius. Kompozitorius, choro dirigentas, kapelmeisteris. Gimė 1873 m. sausio 13 d. Skliausčiuose (Jurbarko r.). Dirbo karo orkestrų kapelmeisteriu Gargžduose, Kretingoje, Kaune ir kitose vietose. Mirė 1939 m. lapkričio 12 d. Niurkoniuose (Panevėžio r.).

Kleopas Gudavičius. Muzikas, tautosakininkas. Gimė 1907 m. spalio 26 d. Viduklės valsčiaus Antapusių kaime. 1938 m. emigravo į Braziliją.

Regimantas Gudelis. Choro dirigentas. Gimė 1944 m. kovo 27 d. Dubėnuose (Šiaulių r.).

Jonas Gudmonas. Dailininkas grafikas. Gimė 1941 m. gruodžio 7 d. Lauksodumoje (Kelmės r.).

Aloyzas Gureckas. Chorų vadovas, dainų švenčių dirigentas. Gimė 1930 m. sausio 2 d. Klauseikių kaime (Skuodo r.) Gyvena Vilniuje.

Petras Gužas. Dailininkas, pedagogas. Baigė Vilniaus dailės pedagogikos institutą. „Gubojos” dailės studijos narys. Gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Adolfas Konradas Gužauskis. Kompozitorius. Gimė 1876 m. vasario 19 d. Dirvonėnuose (Telšių r.) Profesoriavo Varšuvoje. Parašė „Trumpą instrumentacijos kursą”, esė „Artūras Šopenkaueris muzikoje”. Sukūrė kūrinių operoms, simfoniniams ir kameriniams orkestrams, fortepijonui, dainų. Mirė 1920 m. kovo 21 d. Dirvonėnuose.

Adolfas Guževskis. Kompozitorius, pianistas, dirigentas, Varšuvos konservatorijos profesorius. Gimė 1876 m. Žemaitijoje. Mirė 1920 m.

Aleksandra Zdanavičiūtė-Gustaitienė. Režisierė, artistė. Gimė 1905 m. lapkričio 9 d. Jurbarke.

Vytautas Ignas-Ignatavičius. Dailininkas tapytojas. Gimė 1924 m. gegužės 16 d. Zacišiuose (Raseinių r.). 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyvena JAV.

Aleksandras Ilginis. Dailininkas, „Gubojos” dailės studijos vadovas. Gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Severija Inčirauskaitė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1977 m. rugpjūčio 31 d. Anykščiuose, 1997 m. baigė Telšių taikomosios dailės mokyklą.

Romualdas Inčirauskas. Dailininkas, metalo plastikos dirbinių kūrėjas. Gimė 1950 m. rugpjūčio 28 d. Anykščiuose. Gyvena Telšiuose.

Juozas Indra (iki 1943 m. - Padleckis). Dainininkas, kompozitorius, dirigentas. Gimė 1918 m. kovo 18 d. Pavietavoje (Jurbarko r.). Mirė 1968 m. kovo 1 d. Kaune.

Nikodemas Ivanauskas. Dailininkas tapytojas, Lazdynų Pelėdos tėvas. Gimė 1843 m., mirė 1931 m. sausio 23 d. Paragiuose.

Vida Ivanauskienė. Tautodailininkė, tapytoja. Gimė Vilniuje. Užaugo Kaune. Dabar jau apie 30 metų gyvena Skuode.

Osvaldas Jablonskis. Dailininkas, tapytojas, kuria taip pat ir akvareles. Gimė 1944 m. liepos 2 d. Telšiuose. Gyvena Kaune.

Genovaitė Jacėnaitė. Dailininkė keramikė. Gimė 1933 m. birželio 1 d. Kuršėnuose. Gyvena Vilniuje.

Juozas Jagėla. Mėgėjų teatro veikėjas. Gimė 1895 m. birželio 11 d. Papilės valsčiaus Gumbakių kaime (Mažeikių r.).

Juozas Jagminas. Dailininkas. Gimė 1886 m. sausio 15 d. Luokės valsčiaus Girviškių kaime (Telšių r.).

Liudas Jakavičius. Knygų leidėjas, teatro darbuotojas, žurnalistas. Gimė 1871 m. kovo 10 d. Akmenėje, mirė 1941 m. rugpjūčio 20 d. Anykščiuose.

Teresė Jankauskaitė. Dailininkė keramikė. Gimė 1949 m. Šiaulių r. Gyvena Klaipėdoje.

Antanas Jankauskas. Dailininkas, pedagogas. Gimė 1955 m. balandžio 1 d. Barstyčiuose (Skuodo r.). Gyvena ir dirba Barstyčiuose.

Juozas Jankauskas. Tautodailininkas, literatas, pedagogas. Gimė 1955 m. balandžio 1 d. Barstyčiuose (Skuodo r.). Gyvena Mosėdžio apyl.

Donatas Jankauskas. Skulptorius, grafikas. Gimė 1968 m. Sedoje.

Adolfas Jankus. Skulptorius. Gimė 1924 m. Telšių apskrityje. Gyvena Australijoje.

Julijonas Linas Jankus. Dailininkas tapytojas. Gimė 1946 m. birželio 29 d. Priekulėje. Gyvena Vilniuje.

Martinas Jankus. Dailininkas tapytojas, grafikas. Gimė 1970 m. Kaune.

Jadvyga Janulevičiūtė. Kino režisierė. Gimė 1926 m. spalio 17 d. Šiauliuose.

Jonas Janulis. Dailininkas tapytojas. Gimė 1888 m. gruodžio 21 d. Telečiuose (Šiaulių r.), mirė 1973 m. vasario 24 d. Kaune.

Petras Janulis. Architektas. Gimė 1906 m. gruodžio 27 d. Kalniškiuose (Mažeikių r.). 1943 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1948-1952 dėstė Kauno universitete. 1952-1979 m. - Miestų statybos projektavimo instituto Kauno filialo architektas. Sudarė Kėdainių, Palangos, Kauno, Nidos, kelių kitų miestų išplanavimo projektus.

Vytautas Janulionis. Dailininkas vitražistas, kuria ir akvareles. Gimė 1958 m. vasario 28 d. Klaipėdoje. Gyvena Kaune.

Zigmas Janušaitis. Tautodailininkas, medžio drožėjas (Raseinių r.). Gimė 1926 m. sausio 1 d.

Albinas Jasenauskis. Chorvedys, Telšių katedros vargonininkas. Gimė 1886 m. vasario 28 d. Suvalkuose, mirė 1973 m. Telšiuose.

Genė Jasiūnaitė-Beržienė. Aktorė. Gimė 1925 m. rugsėjo 7 d. Šiauliuose.

Gintarė Jautakaitė. Dainininkė, kompozitorė. Gimė 1958 m. birželio 4 d. Tauragėje.

Nijolė Jautakienė. Chorvedė, dirigentė. Gimė 1935 m. rugsėjo 27 d. Gaurėje (Tauragės r.). Kauno sakralinės muzikos mokyklos direktorė. Gyvena Kaune.

Regina Jautokaitė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1933 m. rugsėjo 17 d. Rietave. Gyvena Čikagoje.

Vida Jovaišienė. Dailininkė. Gimė 1943 m. Klaipėdoje.

Antanas Joakimas. Architektas. Gimė 1894 m. rugsėjo 1 d. Juodaičiuose. Mirė 1964 m. rugsėjo 17 d. Kaune.

Jonas Jocys. Dainininkas, operos artistas. Gimė 1929 m. liepos 14 d. Laukuvos valsčiaus Pykaičių kaime (Šilalės r.).

Lina Jokilaitytė. Dailininkė keramikė, kuria ir iš stiklo. Gimė 1971 m. birželio 2 d. Raseiniuose.

Regina Jokubauskaitė. Televizijos ir radijo diktorė. Gimė 1949 m. Skaudvilėje.

Borisas Jokubauskas. Gimė 1957 m. rugsėjo 17 d. dailės studijos „Guboja”, Nidos menininkų asociacijos „Tiltas” narys.

Irena Smilgevičiūtė-Jokubauskienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1928 m. Žemaitijoje. Gyvena Australijoje.

Violeta Jokubauskienė. Dailininkė. Gimė 1961 m. kovo 30 d. Klaipėdoje. Baigė Klaipėdos dailės mokyklą, Vilniaus technikos universitetą. Dailės studijos „Guboja” narė. Gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Alfredas Algirdas Jonušas. Juvelyras,Telšių apskr. Žemaičių-Japonų draugijos pirmininkas. Gimė 1940 m. birželio 23 d. Telšiuose. Surengė keliolika autorinių gintaro ir metalo dirbinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Gyvena Telšiuose.

Antanas Jonušas. Birbynininkas. Gimė 1940 m. Dymytrų k., (Telšių r.) Tarptautinio konkurso laureatas (1959).

Bronius Jonušas. Kapelmeisteris, kompozitorius, orkestrų vadovas, dirigentas. Gimė 1899 m. vasario 27 d. Ylakių valsčiaus Pašilės kaime (Skuodo r.). Kurį laiką dirbo Palangoje. Mirė Omahoje (JAV) 1976 m. kovo 12 d.

Eduardas Jonušas. Dailininkas tapytojas, skulptorius. Gimė 1932 m. balandžio 3 d. Mažeikių rajone. Gyvena Nidoje.

 

Jonas Jonušas. Dainininkas, „Bavarijos” grupes solistas. Gimė 1973 m. gruodžio 6 d. Skuode. Gyvena Klaipėdoje.

Justinas Jonušas. Tautodailininkas. Gimė 1926 m. rugpjūčio 12 d. Gyvena Platelių apyl. (Plungės r.).

Justinas Jonušas. Majoras, LR KAM Garbės sargybos orkestro kapelmeisteris. Gimė 1938 m. gegužes 10 d. Mikulčių km. (Skuodo r.). Gyvena Vilniuje.

Zenonas Jonušas. Muzikas, fagotistas. Broniaus Jonušo brolis. Gimė 1917 m. vasario 1 d. Pašilės kaime.

Regina Jonušienė. Tautodailininkė. Gimė 1926 m. rugpjūčio 2 d.

Anicetas Jonutis. Dailininkas tekstilininkas, kuria ir akvareles. Gimė 1935 m. spalio 20 d. Telšių r. Gyvena Vilniuje.

Žilvinas Jonutis. Dailininkas tekstilininkas, tapytojas. Gimė 1968 m. spalio 11 d. Vilniuje. Gyvena Vilniuje.

Jūratė Jonutytė. Dailininkė tapytoja, restauratorė. Gimė 1973 m. balandžio 24 d. Vilniuje. Gyvena Vilniuje.

Eduardas Juchnevičius. Dailininkas grafikas, tapytojas. Gimė 1942 m. Šiauliuose. Gyvena Šiauliuose.

Virginijus Jucikas. Fotomenininkas. Gimė 1964 m. rugpjūčio 31 d. Mažeikiuose.

Jonas Jucys. Dainininkas, operos solistas. Gimė 1929 m. liepos 14 d. Laukuvos valsčiaus Pykaičių kaime (Šilalės r.).

Valerijonas Jucys. Dailininkas grafikas. Gimė 1930 m. gruodžio 18 d. Truikinuose (Skuodo r.).

Stepas Jukna. Aktorius. Gimė 1910 m. rugsėjo 2 d. Raseiniuose, mirė 1977 m. kovo 28 d. Vilniuje. 1931 m. baigęs Valstybės teatro vaidybos mokyklą, vaidino Šiaulių, Klaipėdos dramos teatruose, Valstybės teatre, o nuo 1940 metų - Lietuvos dramos teatre. Jo vaidyba įtaigi, plastiška, turi romantizmo elementų, subtiliai perteikia personažų bruožus.

Romualdas Juknevičius. Režisierius, aktorius. Gimė 1906 m. spalio 18 d. Peterburge, mirė 1963 m. balandžio 13 d. Vilniuje. Žemaičių teatrui vadovavo 1946-1948 m.. Po to persikėlė dirbti į Klaipėdos dramos teatrą, vėliau dirbo Kauno, Lietuvos dramos teatruose režisieriumi. Savo kūrybinį kelią pradėjo 1931 m. dirbdamas Valstybės teatre, vėliau - Jaunųjų teatre, Klaipėdos dramos teatre, studijuodamas režisūrą Maskvos dramos teatruose. Jo režisūriniams darbams būdingas ansambliškumo siekimas, masinių scenų išradingumas, vidinio monologo, potekstės išryškinimas, subtilus psichologinių būsenų atskleidimas.

Jurgis Juozapaitis. Kompozitorius. Gimė 1942 m. birželio 29 d. Pykuoliuose (Šiaulių r.).

Viktoras Juozapaitis. Kompozitorius. Gimė 1936 m. gruodžio 3 d. Pykuoliuose (Šiaulių r.).

Aleksandras Jurašaitis. Fotografas. Gimė 1859 m. gruodžio 24 d. Balskių km. (Telšių r.). Turėjo Nikolajaus II leidimą fotografuoti Belovežo girią ir stumbrus. 1902 m. atidarė foto studiją Vilniuje, kuri vadinosi „Foto cinkografija”. Buvo aktyviai įsitraukęs į kultūrinį lietuvių gyvenimą. 1915 m. padarė Žemaitės portretą. Jo cinkografikoje buvo gaminamos klišės visiems Vilniuje ėjusiems lietuviškiems laikraščiams. 1914 m. pradėjo „sukti kinematografinius vaizdelius”. Mirė 1915 m. spalio 9 d. Palaidotas Rasose, netoli M. K. Čiurlionio kapo.

Vytautas Pijus Juraška. Inžinierius, technikos mokslų daktaras, tautodailininkas. Gimė 1931 m. gegužės 5 d. Šilalės valsčiaus Dryžų kaime.

Vytautas Jurgutis. Kompozitorius. Gimė 1930 m. liepos 10 d. Šilalėje.

Giedrė Bulotaitė-Jurkūnienė. Dailininkė tapytoja, grafikė. Gimė Plungėje. Gyvena Vilniuje.

Martynas Jurkus. Muzikas. Gimė 1879 m. rugsėjo 10 d. Telšių apskrities Raudonių kaime. Mirė 1955 m. liepos 25 d. Vašingtone (JAV).

Stasys Juškus. Kompozitorius, dirigentas, galerijos „Vilnius ir dailė” įkūrėjas. Gimė 1936 m. balandžio 29 d. Akmenės r. Šventupių kaime. Gyvena Vilniuje.

Julius Juzeliūnas. Kompozitorius, muzikologas. Gimė 1916 m. vasario 20 d. Žeimelio valsčiaus Čepelės kaime (Šiaulių r.).

Vytautas Juzikėnas. Skulptorius. Gimė 1945 m. kovo 9 d. Jurbarke. Tragiškai žuvo 1984 m. gegužės 12 d. Jugoslavijoje.

Rimas Kabaila. Architektas, dailininkas grafikas. Gimė 1955 m. Australijoje. Gyvena Canberroje.

Vlda Kabailienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1928 m. Kelmėje. Gyvena Australijoje.

Henrikas Kačinskas. Aktorius. Gimė 1903 m. sausio 23 d. Viduklėje. Baigęs mokslus, mokytojavo Papilėje, Degimuose, Šiaulėnuose ir Mažeikiuose. 1922 m. įstojo į A. Sutkaus studiją Kaune ir ten mokydamasis pradėjo dirbti Tautos ir „Vilkolakio” teatruose, nuo 1926 metų - Kaune veikusiame Valstybės teatre. 1936-1938 m. dirbo Klaipėdos teatre, vėliau - su R. Juknevičiumi Kaune, Vilniuje ir kitur.

Jeronimas Kačinskas. Kompozitorius, dirigentas. Gimė 1907 m. balandžio 17 d. Viduklėje. 1931 m., baigęs studijas užsienyje, grįžo į Lietuvą ir pradėjo dirbti Valstybės teatre, vėliau persikėlė gyventi į Klaipėdą, kur dirbo pedagogu. Čia 1933 m. subūrė simfoninį orkestrą, operą, kurį laiką pats dirigavo Klaipėdos operoje, vadovavo keliems uostamiesčio chorams. Vėliau gyveno ir dirbo Kaune bei Vilniuje, o 1944 m. pasitraukė į Vakarus, 1949 m. įsikūrė JAV. Jo kūryba labai gausi ir įvairi.

Juozas Kairys. Kompozitorius. Gimė 1938 m. Kvėdarnos valsčiaus Tenenių kaime.

Petras Kalenda. Liaudies menininkas, skulptorius, medžio drožėjas. Gimė 1904 m. gruodžio 30 d. Šatraminių k. (Skuodo r.). Gyveno Salantuose. Yra išdrožęs Žemaitę, Žemaičių vestuves, Palangos Juzę ir nemažai kitų skulptūrų. 1930 m. skulptoriaus drožiniai buvo eksponuojami žemės ūkio parodoje Kaune, vėliau Skuode, Šiauliuose, Telšiuose. 1953 m. dalyvavo liaudies kūrybos parodoje Vilniuje, 1954 m. - Maskvoje.

Tamara Kalibataitė. Choreografė, aktorė. Gimė 1926 m. lapkričio 18 d. Griežpelkiuose (Tauragės r.).

Lina Kaminskaitė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1966 m. lapkričio 5 d. Vilniuje. Gyvena Vilniuje.

Romualdas Kaminskas. Architektas. Gimė 1929 m. lapkričio 20 d. Anžiliuose (Raseinių r.).

Eduardas Kaniava. Dainininkas. Gimė 1937 m. liepos 1 d. Klaipėdoje. Nuo 1958 m. - Lietuvos operos ir baleto teatro solistas. 1960 m. baigė Lietuvos konservatoriją (dabar - Muzikos akademija). 1966-1967 m. stažavosi Sofijos operos teatre.

Valdonė Sausaitytė-Karaliūnienė. Gimė 1957 m. vasario 25 d. Veiviržėnuose (Klaipėdos r.). Lėlininkė. Baigė Kauno politechnikos instituto (spec. - siuvinių technologija). Mokėsi Klaipėdos meno mokykloje. Kuria suvenyrines lėles, lėles teatrui ir kt. Dirba Kretingos vaikų teatro „Atžalynas” dailininke. Eksponavo savo lėles parodose Kretingoje, Klaipėdoje, Vilniuje.

Gediminas Karalius. Skulptorius. Gimė 1942 m. balandžio 27 d. Kaune. Baigė Vilniaus dailės institutą, dirbo Čiurlionio meno mokykloje. Parodose dalyvauja nuo 1971 metų. Jo kūriniams būdingas metaforiškumas, transformuoti ir savitai įprasminti natūros vaizdai, raiški kompozicija. Iš pirmųjų darbų žinomiausios skulptūros „Rytas”, „Skrydis”, „Vėtra”, „Legenda”, „Nueinanti”, „Vaisius”, „Dana” ir kt.

Tomas Karkalas. Dailininkas tapytojas. Gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Alma Karolevičiūtė. Dainininkė. Gimė Skuode. Koncertuoja užsienyje.

Stepas Kasmauskas. Aktorius. Gimė 1918 m. balandžio 29 d. Darbutuose (Raseinių r.). Mirė 1985 m. kovo 25 d. Panevėžyje.

Adelė Eidėjutė-Kasputienė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1966 m. gegužės 29 d. Mosėdyje. Gyvena Lentvaryje.

Virginijus Kašinskas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1955 m. gegužės 15 d. Šilalės rajone. Gyvena Kaune.

Aleksandra Fledzinskaitė-Kašubienė. Skulptorė, keramikė, skulptoriaus V. Kašubos žmona.

Jonas Katakinas. Baleto artistas. Gimė 1950 m. spalio 16 d. Viekšniuose (Akmenės r.). 1971 m. baigė Čiurlionio meno vidurinę mokyklą. Tais pačiais m. pardėjo dirbti Lietuvos operos ir baleto teatre.

Petras Katauskas. Fotomenininkas. Gimė 1952 m. sausio 5 d. Radiškės kaime (Šilalės r.).

Kostas Katkus. Dailininkas tapytojas, grafikas. Gimė 1937 m. balandžio 14 d. Plungės rajono Platelių valsčiaus Paežerės Rūdaičių kaime. Gyvena Vilniuje.

Giedrė Kaukaitė. Dainininkė. Gimė 1943 m. gruodžio 2 d. Plungėje. Baigė Lietuvos konservatoriją. Stažavosi Milane, 1968-1978 m. dirbo Lietuvos operos ir baleto teatre. Nuo 1978 m. dėsto Lietuvos konservatorijoje (dabar - Lietuvos muzikos akademija). Balsas lyriškas, gražaus tembro.

Konradas Kaveckas. Dirigentas, kompozitorius, pedagogas. Gimė 1905 m. spalio 21 d. Tirkšliuose (Mažeikių r.), mirė Vilniuje.

Antanas Kazlauskas. Tautodailininkas. Gimė 1937 m. balandžio 4 d. Tauragėje. Gyvena Tauragėje.

Doloresa Kazragytė. Aktorė. Gimė 1942 m. rugsėjo 27 d. Gariuose (Jaroslavlio sr.). Vaikystė ir jaunystė prabėgo Telšiuose (1945-1960). Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorė: Knygų (esė) autorė (1986,1995,1999). Valstybinės premijos laureatė.

Liudmila Kaželytė. Muzikos pedagogė. Gimė 1890 m. birželio 2 d. Raseiniuose. Mirė 1963 m. balandžio 1 d. Vilniuje.

Antanas Keblys. Dainininkas, chorvedys, lietuvių išeivijos kultūros veikėjas. Gimė 1921 m. birželio14 d. Baubliuose (Kretingos r.). 1943 m. pasitraukė į Vokietiją. Studijavo jūrininkystę. Nuo 1951 m. gyvena Kanadoje. Dirbo Monrealio „Molson” alaus darykloje. Mokėsi Monrealio McGill universiteto muzikos fakultete. 1980 m. išleido pirmąją plokštelę, iki šiol - apie 80 garso kasečių.

Zita Kelmickaitė. Viena iš Lietuvos folkloro sąjūdžio iniciatorių ir organizatorių, Vilniaus universiteto folkloro ansamblio „Ratilio” vadovė. Dirba Lietuvos muzikos akademijoje. J. Basanavičiaus premijos laureatė (1995 m.).

Artūras Kelpša. Gitaristas virtuozas. Gimė Telšiuose. Koncertuoja užsienio šalyse, Lietuvoje.

Alfonsas Kernius-Kernauskas. Aktorius. Gimė 1895 m. Palangoje-?) Mokėsi Palangoje, Petrapilyje, Voroneže. Spektakliuose vaidino nuo 1911 m.

Anžela Lukošiūtė-Khaimovich. Dailininkė tapytoja, grafikė. Gimė 1967 m. rugsėjo 2 d. Palangoje. Gyvena JAV.

Kazimiera Kymantaitė-Banaitienė. Režisierė, aktorė. Gimė 1909 m. birželio 29 d. Kuršėnuose. 1929 m. vaidino Valstybės teatre, nuo 1931 m. - Kauno universiteto studentų teatro draugijos „Stedra” spektakliuose. 1932 m. baigė Valstybės teatro vaidybos mokyklą. 1933-1934 m. ji buvo Jaunųjų, 1934-1940 m. - Valstybės, 1940-1941 m. - Vilniaus dramos teatro aktorė. Per karą Maskvoje padėjo rengti radijo laidas lietuvių kalba. 1943-1944 m. buvo valstybinių meno ansamblių režisierė, 1944-1945 m. - „Vaidilos” teatro aktorė, nuo 1945 m. - Lietuvos dramos teatro aktorė, o nuo 1945 m. dėstė šio teatro vaidybos studijoje. 1962 m. baigė Vilniaus universitetą. 1950 ir vėlesniais m. Lietuvos valstybiniame teatre ir kituose Lietuvos teatruose, televizijoje režisavo, pastatė kelias dešimtis Lietuvos ir užsienio šalių rašytojų pjesių, inscenizavo apsakymus, noveles, romanus, pati nemažai vaidmenų sukūrė televizijoje, radijuje, konsultavo Lietuvos teatrus. Mirė 1999 m. pavasarį.

Vytautas Kibildis. Dailininkas dizaineris. Gimė 1954 m. Šiaulių rajone. Gyvena Vilniuje.

Joana Kinderytė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1924 m. gegužės 27 d. Raseinių apskr. Gyvena Palangoje.

Aldona Vilčinskaitė-Kisilienė. Dainininkė. Gimė 1937 m. birželio 10 d. Šiauliuose.

Antanas Klanius. Liaudies menininkas, skulptorius, dievdirbys. Gimė 1830 m. Mažonių km. (Grūšlaukės apyl., Kretingos r.), mirė1920 m. Grūšlaukio km. Visą gyvenimą užsiiminėjo kalvyste, meistryste, drožyba. Daugiausia sukūrė sakralinio turinio darbų, kurie primena profesionaliųjų senųjų altorių meistrų italų kūrinius. Išpuošė didįjį Grūšlaukės bažnyčios altorių, padarė koplytėlių, vadinamųjų veidrodinių kryžių. Marijos skulptūra su 12 žvaigždžių karūna puošia Klaipėdos bažnyčią. Keletas darbų saugoma Lietuvos muziejuose.

Abelis Klenickis. Dirigentas, kompozitorius. Gimė 1904 m. liepos 14 d. Tauragėje.

Boleslovas Klova. Dailininkas. Gimė 1927 m. lapkričio 18 d. Tirkšliuose (Mažeikių r.).

Vytautas Klova. Kompozitorius, profesorius. Gimė 1926 m. sausio 31 d. Tirkšliuose. 1951 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1950-1954 m. dėstė Kauno Gruodžio muzikos mokykloje, nuo 1954 m. - Lietuvos konservatorijoje. Žymiausią savo kūrinį - operą „Pilėnai” - sukūrė 1955 m. (pastatyta 1956 m.).

Antanas Kmieliauskas. Dailininkas tapytojas, monumentalistas, skulptorius, grafikas. Gimė 1932 m. kovo 8 d. Mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje, 1957 m. baigė Vilniaus dailės institutą. Nuo 1979 m. - šio instituto profesorius. Yra sukūręs per 50 granitinių skulptūrų, tapo freskas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1994 m.).

Ona Knapkytė (Juknevičiūtė). Aktorė. Gimė 1919 m. kovo 15 d. Kaune. 1941-1946 m. dirbo Vilniaus miesto, 1946-1948 m. - Žemaičių, 1948-1952 m. - Klaipėdos, 1952-1954 m. - Kauno muzikinio dramos teatro, 1954-1969 m. - Lietuvos dramos teatro aktorė. Yra sukūrusi nemažai vaidmenų radijuje, televizijoje, kine.

Elena Kniūkštaitė. Liaudies menininkė, tapytoja. Gimė 1950 m. birželio 12 d. Kartenoje (Kretingos r.). Mokėsi Kartenos vidurinėje mokykloje. 1971 m. baigė Vilniaus technologijos technikumą, kur įsigijo fotografės specialybę. Nuo 1974 m. dalyvauja parodose. Nuo 1980 m. - Liaudies meno draugijos narė.

Česlovas Kontrimas. Dailininkas tapytojas, taip pat kūrė ir akvareles. Gimė 1902 m. gegužės 23 d. Mažeikių rajono Dapšių kaime. Studijavo Kaune. Nuo 1923 metų dėstė piešimą Kauno, Pasvalio, Mažeikių, Telšių mokyklose. Dirbo Kauno „Dailės” kombinate. Parodose dalyvauti pradėjo 1930 m. Yra sukūręs per 2000 akvarelių, apipavidalinęs keletą Telšių teatro spektaklių, parašęs ir paskelbęs daug straipsnių dailės klausimais. Jo kūrybai būdinga lyrinė nuotaika, gamtos poetizavimas, ryškios ir skaidrios spalvos, dekoratyvūs jų deriniai. Dailininkas mirė 1989 m. gegužės 27 d. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse.

Albertas Krajinskas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1956 m. balandžio 6 d. Varniuose. Gyvena Vilniuje.

Kazimieras Krapauskas. Koplytėlių, stogastulpių meistras, kalvis. Gimė 1926 m. rugsėjo 20 d. Pašilėje. Dalyvavo tradicinėse liaudies meno dienose Vingio parke, sukūrė stogastulpius M. K. Čiurlionio keliui. Gyvena Pašilėje.

Janina Urbonaitė-Krasauskienė. Dailininkė. Gimė 1948 m. Šilutėje. 1966 m. baigė Šilutės pirmąją vidurinę mokyklą. 1967 m. įstojo į Vilniaus dailės institutą (dizaino katedrą). 1972 m. studijas baigė. 1980 m. surengta pirmoji personalinė kūrybos paroda Vilniuje, 1996 m. - Šilutėje. Gyvena Vilniuje.

Vida Krikštolaitytė. Dailininkė grafikė. Tėvai kilę iš Laukuvos apylinkių. Gyvena JAV, Lietuvoje.

Monika Jurčiūtė-Kripkauskienė. Dainininkė. Gimė 1927 m. Notėnų kaime (Skuodo r.). Gyvena JAV.

Antanas Krištopaitis. Scenografas. Gimė 1921 m. gegužės 21 d. Šiaulių apskrityje. Gyvena Šiauliuose.

Žydrūnė Kriūkaitė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1971 m. liepos 16 d. Telšiuose. Gyvena ten pat.

Audrius Krulis. Skulptorius. Gimė 1963 m. lapkričio 1 d. Vilniuje. Gyvena JAV.

Celestinas Gerutis Krulis. Dailininkas grafikas. Gimė 1938 m. gegužės 19 d. Plungės r. Beržoro kaime. Gyvena Vilniuje.

Vaclovas Krutinis. Skulptorius, Lietuvos dailininkų sąjungos narys nuo 1978 m. Gyvena ir kuria Vilniuje. Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkas.

Viktorija Kubeckienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1972 m. sausio 1 d. Šiauliuose. Gyvena Šiauliuose.

Eva Kubos (Kubbos). Dailininkė tapytoja, grafikė. Gimė 1928 m. Didšiliuose (Šilutės r.). Studijavo grafiką Berlyne (1946-1951). 1952 m. atvyko į Melburną (Australija). Po poros metų persikėlė gyventi į Sidnėjų. 1961 m. priimta į Šiuolaikinio meno tarybą, taip pat į Sidnėjaus grafikų draugijos narius. Verčiasi komerciniu menu.

Edmundas Kučinskas. Estrados dainininkas. Gyvena ir kuria Klaipėdoje. A. Šabaniausko premijos laureatas.

Sofija Vasiliauskaitė-Kudokienė. Dainininkė, operos solistė. Gimė 1915 m. liepos 15 d. Skuode.

Telesforas Kulakauskas. Dailininkas grafikas. Gimė 1907 m. rugsėjo 7 d. Akmenės rajone. Mirė 1977 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje.

Petras Kunca. Smuikininkas. Gimė 1942 m. vasario 26 d. Pakalniškiuose (Jurbarko r.).

Romualdas Kunca. Dailininkas, tapytojas. Gimė 1935 m. kovo 10 d. Pakalniškiuose (Jurbarko r.).

Danielius Kondratavičius. Dailininkas tapytojas, P. Smuglevičiaus mokinys. Gimė 1765 m. Žemaitijoje. Mirė 1844 m.

Laimutė Kozlovienė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1958 m. lapkričio 24 d.

Aurelija Kudirkienė. Dailininkė dizainerė. Gimė 1957 m. Kretingos rajone. Gyvena Kaune.

Alfredas Kundratavičius. Baletmeisteris. Gimė 1944 m. vasario 15 d. Šiauliuose.

Pranas Kundrotas. Tautodailininkas, medžio drožėjas. Gimė 1922 m. liepos 12 d. Kretingos rajone. Nuo 1964 m. gyveno ir dirbo Tauragėje. Mirė 1998 m. rugsėjo 12 d. Tauragėje

Vytautas Kusas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1949 m. Kretingos rajone. Gyvena Palangoje.

D. Kuzinienė. Etnomuzikologė.

Jonas Kuzminskis. Dailininkas grafikas. Gimė 1906 m. gruodžio 14 d. Betygaloje (Raseinių r.). Mirė 1985 m. rugpjūčio 19 d. Vilniuje.

Romualdas Kvintas. Skulptorius. Gimė 1953 m. birželio 16 d. Žagarėje. Gyvena Vilniuje.

Romualdas Lankauskas. Rašytojas, dailininkas. Gimė 1932 m. balandžio 3 d. Klaipėdoje. Gyvena, kuria Vilniuje (plačiau - „Žemaičių žemė” 2001 m. Nr. 2).

Gabrielius Landsbergis. Teatralas, dramaturgas, publicistas. Gimė 1852 m. sausio 21 d. prie Linkuvos (Šiaulių r.), mirė 1916 m. rugpjūčio 28 d. Vilniuje.

Pranas Lapė. Dailininkas tapytojas, grafikas, pedagogas. Gimė 1921 m. sausio 11 d. Klaipėdoje. Gyvena JAV.

Darius Lapinskas. Kompozitorius, dirigentas. Gimė 1934 m. kovo 9 d. Jurbarke. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vokietiją. Nuo 1952 m. gyvena Bostone. Mokėsi muzikos teorijos, lankė fortepijono ir dirigavimo pamokas privačiai. 1957 m. Bostone baigė konservatoriją. Toliau gilino studijas Vienoje, Štutgarte, Tiubingene. 1965 m. Niujorke surengė savo kūrinių koncertą, gastroliuoja po P. Ameriką. Nuo 1982 m. - Naujosios Čikagos operos vadovas. Sukūrė operas „Lokys” (1966), „Maras” (1967), „Dux Magnus”’ (1984), baletų. Kūrė muziką fortepijonui, styginiams ir mušamiesiems instrumentams, orkestrams. Vyrauja dramatiška nuotaika, įvairus ritmas, laisva forma. Aktyviai dalyvauja kultūrinėje veikloje, režisuoja spektaklius. 1984 m. gavo JAV LB kultūros tarybos teatro premiją.

Bronislava Orlingytė-Lapinskienė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1941 m. rugpjūčio 18 d. Tauragės rajone. Gyvena Vilniuje.

Edmundas Laucevičius. Aktorius, kultūros istorikas. Gimė 1906 m. liepos 31 d. Šiauliuose, mirė 1971 m. sausio 7 d. Vilniuje.

Stanislava Laurinaitytė. Dainininkė. Gimė 1927 m. spalio 30 d. Šilalės valsčiaus Zabielijos kaime.

Ignas Laurušas. Architektas. Gimė 1932 m. Šiauliuose.

Vytautas Laurušas. Kompozitorius. Gimė 1930 m. gegužės 8 d. Šiauliuose.

Jadvyga Lengvinaitė. Tautodailininkė, tapytoja. Gimė 1930 m. spalio 13 d. Tauragės rajono Batakių kaime.

Edmundas Leonavičius. Šiaulių netradicinio teatro klubo studijos „Edmundo studija 3” aktorius. Gimė 1955 m. gruodžio 5 d. Mosėdyje. Gyvena Šiauliuose.

Mykolas Leškevičius. Smuikininkas. Gimė 1877 m. Tauragėje, mirė 1932 m. kovo 18 d. Kaune.

Chanovas Levinas. Fotografas, žurnalistas. Gimė 1914 m. kovo 12 d. Jurbarke.

Vladas Liatukas. Dailininkas grafikas. Gimė 1954 m. gruodžio 7 d. Tauragėje. Gyvena Vilniuje.

Zigmantas Liandsbergis. Inžinierius architektas. Gimė 1929 m. balandžio 1 d. Kelmėje.

Juozas Liaudanskas. Liaudies meistras. Gimė 1904 m. sausio 27 d. Jukniškyje (Kelmės r.).

Regina Arbačiauskaitė-Liaukonienė. Aktorė. Gimė 1951 m. lapkričio 5 d. Šiauliuose. Baigė Akmenės vidurinę mokyklą. Baigė Lietuvos konservatoriją, dirbo Lietuvos Valstybiniame akademiniame dramos teatre. Šiuo metu gyvena Klaipėdoje.

Vladas Lisaitis. Dailininkas grafikas, tapytojas. Gimė 1939 m. Radviliškyje, augo Mažeikiuose. Gyvena Vilniuje.

Elena Šaltytė-Lisauskienė. Dailininkė grafikė, tapytoja. Gimė 1943 m. kovo 2 d. Kuršėnuose. Gyvena Vilniuje.

Janina Liustikaitė-Saurazas. Operos dainininkė. Gimė 1924 m. rugpjūčio 9 d. Telšių apskrities Tryškių kaime. Mokėsi Papilėje, Viekšniuose, Kaune, Anglijoje, Romoje. Į Vakarus pasitraukė 1944 m.. Nuo 1947 m. daug koncertavo įvairiose užsienio šalyse.

Antanas Liutkus. Teisininkas, dailininkas. Gimė 1906 m. birželio 17 d. Leckavoje (Mažeikių r.). Studijavo Vytauto Didžiojo universitete teisę. 1936 m. paskirtas Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje atašė. Kaip dailininkas pradėjo garsėti 1945 m. Ilgametis prancūzų moderniojo meno parodų dalyvis. 1954 m. surengė personalinę kūrybos parodą Paryžiuje. Peizažuose daugiausia vaizdavo Viduržemio jūrą. Tapė ir portretus. Mirė 1970 m. Paryžiuje.

Viktoras Liutkus. Dailėtyrininkas. Gimė 1950 m. birželio 28 d. 1968 m. baigė Mažeikių vidurinę mokyklą, 1968-1973 m. - Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, 1979-1983 m. mokėsi Leningrado I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros instituto aspirantūroje. Nuo 1976 metų ilgą laiką dirbo Lietuvos Kultūros ministerijoje. Vienas iš pagrindinių pasaulio žemaičių kūrybos parodų organizatorių.

Tadas Lomsargis. Meninės knygrišystės profesionalas, pedagogas. Gimė 1905 m. rugpjūčio 27 d. Varniškiuose (Šilutės r.). Mirė 1942 m. rugsėjo 26 d. Kauno IX forte. Eksternu baigęs Švėkšnos progimnaziją, mokytojavo, tarnavo valdžios įstaigose. 1927-1930 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1934-1938 m. Prahos valstybinėje grafikos mokykloje studijavo meninę knygrišystę. Dėl kairiųjų pažiūrų nužudė vokiečiai. Jis ištobulino odos ir popieriaus meninio dekoravimo, inkrustavimo būdus, knygų apdaro medžiagų technologiją, parašė straipsnių ir konspektinių pastabų apie knygų meną ir kultūrą.

Algirdas Lukas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1956 m. rugsėjo 3 d. Klaipėdos rajone. Gyvena Šiauliuose.

Feliksas Lukauskas. Liaudies menininkas, skulptorius. Gimė1932 m. Kretingoje. Baigė Klaipėdos mokytojų seminariją, po to mokėsi Vilniaus pedagoginiame institute. Dirbo mokytoju Jokūbave, Kretingoje. Drožia nuo 1971 m. Parodose dalyvauja nuo 1973 m. 1977 m. respublikinėje liaudies dailės parodoje jam pripažinta antroji vieta.

Juozas Lukauskas. Liaudies menininkas, skulptorius. Gimė 1906 m. sausio 14 d. Vaitelių km. (Klaipėdos r.), mirė 1999 m. sausio 14 d. Kretingoje. 1925 m. pradėjo mokytis staliaus amato pas palangiškį baldžių J. Baltmiškį. Pirmąjį darbelį išdrožė 1927 m. tarnaudamas kariuomenėje. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 1960 m. Parodose dalyvavo nuo 1959 m. Surengė 5 autorines parodas. Dalyvavo 36-ose liaudies dailės parodose: Estijoje, Latvijoje, Vengrijoje, Rumunijoje, Čekoslovakijoje, Pasaulinėje parodoje Monrealyje (Kanada), taip pat įvairiose respublikinėse ir sąjunginėse parodose.

Alvydas Lukys. Fotomenininkas, pedagogas. Gimė 1958 m. lapkričio 4 d. Šiauliuose. Lietuvos dailės akademijos docentas - dėsto fotografiją.

Donatas Lukoševičius. Skulptorius. Gimė 1935 m. sausio 1 d. Varniuose. Gyvena Šiauliuose.

Balys Lukošius. Aktorius. Gimė 1908 m. birželio 10 d. Kuršėnuose (Šiaulių r.). 1933 m. baigė Valstybės teatro vaidybos mokyklą, vėliau dirbo Jaunųjų, Valstybės, Vilniaus, Lietuvos, „Vaidilos” teatruose - aktoriumi ir administracinį darbą. 1945-1950 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, 1949-1952 m. - Vilniaus universitete. 1949 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1958 m. įkūrė Vilniaus lėlių teatrą ir iki 1968 metų jam vadovavo. Nuo 1968 metų dėstė Lietuvos dailės institute.

Martynas Lukošius. Skulptorius. Gimė 1978 m. balandžio 14 d. Telšiuose. Gyvena Vilniuje.

Regina Maciūtė. Dainininkė. Gimė 1946 m. birželio 18 d. Kretingos rajono Šašaičių kaime. 1971 m. baigė Lietuvos konservatoriją. Lietuvos filharmonijos solistė. Yra sukūrusi daugelį vaidmenų Lietuvos operos ir baleto teatre, daug kartų koncertavusi užsienio šalyse. Dirba Lietuvos muzikos akademijoje.

Antanas Mackevičius. Aktorius. Gimė 1902 m. sausio 23 d. Šiluvoje (Raseinių r.).

Vytautas Mackevičius. Dailininkas tapytojas. Gimė 1911 m. sausio 14 d. Šiauliuose.

Vytautas Majoras. Liaudies skulptorius. Gimė 1930 m. spalio 23 d. Vilkų kampe (Šilutės r.). 1942-1947 mokėsi Švėkšnos gimnazijoje, baigė 6 klases. Už dalyvavimą pogrindžio rezistencijoje suimtas ir įkalintas. 1959 m. baigė Telšių taikomosios dailės mokyklos medžio dailiojo apdirbimo skyrių. Nuo 1964 m. - liaudies meistras. 1966 m. surengė savo kūrinių parodas Klaipėdoje ir Vilniuje. Iš medžio išdrožė skulptūrų, žvakidžių, skulptūrėlių lietuvių liaudies mitologijos ir kitomis temomis, ištekino servizų. Jurgių kaime (netoli Klaipėdos) originaliai išpuošė savo sodybą, kur galima pamatyti ir judančių skulptūrų.

Domas Malakauskas. Dievdirbys, kaimo muzikantas, bažnyčių altorių, koplyčių statytojas. Gimė apie 1862 m. Drupių kaime (Skuodo r.). Gyveno Kriaunose. Mirė 1938 m. Palaidotas Ylakiuose.

Stanislava Maleckienė. Dailininkė grafikė. Gimė 1938 m. Klaipėdoje. Gyvena Vilniuje.

Edvardas Malinauskas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1937 m. gegužės 24 d. Radviliškyje. Gyvena Klaipėdoje.

Voldemaras Manomaitis. Dailininkas keramikas. Gimė 1912 m. rugsėjo 30 d. Šiauliuose.

Vincas Markaitis. Medžio drožėjas. Gimė 1950 m. balandžio 24 d. Tevelių km. (Skuodo r.). M. K. Čiurlionio kelyje, sukūrė skulpturą „Smuikininkas” (1976 m.); „Kastytis” - Juodkrantėje (Raganų kalne). Gyvena Skuodo rajone.

Andrius Martinaitis. Tautodailininkas. Gimė 1921 m. gruodžio 6 d. Užšešuvies km. (Tauragės r.). Mirė 1995 m. Tauragėje.

Joana Martinkienė. Gintaro juvelyrė, gamina suvenyrus iš kriauklių. Gimė 1927 m. birželio 21 d. Budviečių km. (Kretingos r.). Lietuvos tautodailininkų sąjungos narė nuo 1966 m. Parodose dalyvauja nuo 1964 m. Surengė nemažai autorinių parodų, kūrinius eksponuoja ir Lietuvoje, užsienio šalyse rengiamose liaudies meno parodose.

Martynas Masalskis. Muzikas, muzikos instrumentų meistras. Gimė 1858 m. lapkričio 27 d. Baukiuose (Raseinių r.). Mirė 1954 m. rugsėjo 27 d. Panevėžyje.

Silverijus Masiulis. Dailininkas, pedagogas. Gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Dalia Matulaitė. Skulptorė. Gimė 1942 m. lapkričio 25 d. Kelmės rajono Jukniškės kaime, daugelį metų gyveno Klaipėdos krašte. Nuo 1964 metų studijavo Vilniaus dailės instituto Skulptūros katedroje. Jos diplominis darbas - skulptūra „Stumbras”. Vėliau gyveno ir dirbo pedagoginį darbą Vilniaus vaikų dailės mokykloje, Vilniaus Dailės akademijoje ir kūrė. Stambiausi ir žymiausi jos kūrinai-skulptūros „Neringa”, „Gražina”, „Eglė - medžių motina”, „Dvylika brolių”, „Seserys”, „Klajojantis ežeras”, „Šventvakarių Ėvė”.

Leonida Matusevičienė. Choreografė. Gimė 1908 m. Veliuonoje. Etnografinio ansamblio „Veliuonietis” įkūrėja ir vadovė. Mirė 1981 m. lapkričio 7 d. Palaidota Veliuonos kapinėse.

Juozas Mažeika. Operos dainininkas. Gimė 1907 m. lapkričio 18 d. Tauragės rajono Pagramančio miestelyje.

Danutė Merkienė. Dailininkė keramikė. Gimė 1950 m. kovo 26 d. Raseiniuose, gyvena Vilniuje.

Lidija Meškaitytė. Liaudies tapytoja. Gimė 1926 m. gruodžio 30 d. Antšvenčiuose (Jurbarko r.). Miniatiūrinių akvarelių meistrė. Mirė 1993 m. liepos 31 d. Palaidota Smalininkų kapinėse.

Jonas Meškelevičius. Skulptorius. Gimė 1950 m. Priekulėje. Gyvena ir kuria Vilniuje.

Mykolas Michelbertas. Archeologas, istorikas. Gimė 1939 m. kovo 9 d. Kražiuose.

Juozas Mieliulis. Dailininkas. Gimė 1919 m. kovo 26 d. Batakiuose (Tauragės r.).

Vanda Miežanskienė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1952 m. gegužės 9 d. Kelmės rajone. Gyvena Vilniuje.

Regimantas Midvikis. Skulptorius. Gimė 1946 m. rugsėjo 27 d. Tauragės rajono Eidintų kaime. 1964 m. baigė Tauragės vidurinę mokyklą, 1971 m. - Vilniaus dailės institutą. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas.

Evaldas Mikalauskas. Dailininkas grafikas. Gimė 1959 m. balandžio 17 d. Telšiuose. Gyvena Raseinių rajone.

Irena Jonušaitė-Mikuckienė. Mažeikių kultūros centro lėlių teatro vadove. Gimė 1961 m. kovo 18 d. Plungės rajone. 1984-1986 m. dirbo Notėnų kultūros namų direktore. Radijo stoties „Mažeikių aidas” laidų vaikams vedėja. Gyvena ir dirba Mažeikiuose.

Pranciškus Mikutaitis. Dailininkas, tapytojas, skulptorius. Gimė 1890 m. balandžio 23 d. Gedžių k. (Jurbarko r.). Mirė 1988 vasario 13 d. Jurbarke.

Petronelė Petravičiūtė-Milerienė. Aktorė, visuomenės veikėja. Gimė 1895 m. rugsėjo 8 d.

Feliksas Milevičius. Mėgėjų teatro aktorius, režisierius. Gimė 1883 m. gegužės 23 d. Telšiuose. Mirė 1965 m. kovo 3 d. ten pat.

Juozas Miltinis. Režisierius, aktorius. Gimė 1907 m. rugsėjo 3 d. Akmenėje, mirė 1991 m.. Baigė Kaune veikusią Valstybinio teatro vaidybos mokyklą. 1931-1932 m. buvo Šiaulių dramos teatro aktorius. 1937 m. baigė Š. Diuleno vaidybos studiją Paryžiuje, 1937-1938 m. mokėsi Londone, 1938-1940 m. Kaune vadovavo darbo rūmų teatro vaidybos studijai ir teatrui, 1940-1980 m. (su pertrauka) buvo Panevėžio dramos teatro meno vadovas, vyriausiasis režisierius, vaidybos studijos vadovas, 1954-1959 m. - Lietuvos kino studijos režisierius.

Jurgis Miševičius. Dailininkas tapytojas. Gimė 1923 m. Šiauliuose. Gyvena Australijoje.

Kazimieras Mizgiris. Fotomenininkas, privačių gintaro galerijų Vilniuje ir Nidoje savininkas. Gimė 1950 m. kovo 24 d.

Tadas Mižutavičius. Dailininkas grafikas. Gimė 1778 m. Raseinių apskrityje. Mirė 1826 m. balandžio 1 d. Vilniuje.

Vytautas Mockaitis. Dailininkas, metalo plastikos dirbinių kūrėjas. Gimė 1958 m. lapkričio 18 d. Klaipėdoje. Gyvena Telšiuose.

Vladislava Untulytė-Mockevičienė. Pynėja iš šiaudelių. Gimė 1937 m. Brotykų km. (Skuodo r.) Gyvena Prialgavos kaime.

Bronė Mockūnienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1918 m. Kretingos apskrityje. Gyvena Australijoje.

Vytautas Moncevičius. Dailininkas tapytojas. Nuo 1992 m. - Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gimė 1950 m. balandžio 2 d. Darataičių km. (Kretingos r.). Baigė Vilniaus statybos technikumą, studijavo dailę Kaune. Dirba ir gyvena Palangoje.

Antanas Mončys. Skulptorius. Gimė 1921 m. birželio 8 d. Kretingos apskrityje, mirė 1993 m. Paryžiuje. Mokėsi Kretingoje, Kaune. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. 1950 m. baigė „Ecole des Arts et Metiers” Friburge( Vokietija) ir išvyko gilinti žinių į Paryžių. Vėliau Paryžiuje apsigyveno nuolatinai ir ten sukūrė žymiausius savo darbus, pasižyminčius originalia, savo stiliumi liaudies primityviajam menui gimininga ir ekspresyvia forma. Paskutiniaisiais savo gyvenimo m. didelę dalį savo kūrybos skulptorius padovanojo Lietuvai.

Zigmas Morlencas. Dailininkas. Gimė 1953 m. rugpjūčio 4 d. Jurbarko r. Dirba tapybos, drožybos, scenografijos srityse. Gyvena Jurbarke.

Algirdas Motuza. Dainų atlikėjas, kompozitorius. Gimė 1950 m. lapkričio 5 d. Akmenės r. Gailiškės kaime.

Aleksas Mrozinskas. Pianistas, akomponiatorius, pedagogas. Gimė 1914 m. rugpjūčio 7 d. Šiauliuose.

Loreta Mukaitė. Etnomuzikologė, folkloro dainininkė, folkloro kolektyvų „Virvytė”, „Šaltinis” vadovė, televizijos laidų vedėja, Respublikinio „Dainų dainelės” konkurso (1994 m.) laureatė. Gimė 1977 m. rugsėjo 10 d. Skuode. Mokėsi Skuodo ir Palangos vidurinėse mokyklose, baigė Lietuvos muzikos akademiją. Dirba Lietuvos liaudies kultūros centre. Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia” pirmininkė.

Saulius Mušinskas. Dailininkas tapytojas, metalo plastikas. Gimė 1956 m. birželio 26 d. Telšiuose. Suruošė keletą personalinių kūrybos parodų Lietuvoje. Medalininkų stovyklų Telšiuose dalyvis.

Vincas Nacevičius. Vargonininkas, choro dirigentas. Gimė 1875 m. gegužės 6 d. Mirė 1943 m. sausio 25 d.

Albinas Načiulis. Dailininkas grafikas. Gimė 1933 m. balandžio 18 d. Telšių apskr. Gyvena Vilniuje.

leva Načiulytė. Dailininkė grafikė. Gimė 1971 m. Vilniuje. Gyvena Vilniuje.

Henrikas Nagys. Poetas, literatūros ir dailės kritikas. Gimė 1920 m. spalio 12 d. Mažeikiuose.

Adolfas Narbutas. Muzikas, žymus chorų vadovas. Gimė 1913 m. birželio 1 d. Darbėnuose (Kretingos r.).

Nijolė Narmontaitė. Aktorė. Gimė 1959 m. balandžio 12 d. Telšiuose. Nuo 1988 m. - Kauno valstybinio akademinio dramos teatro aktorė. „Džiugenos” teatro aktorė ir režisierė. Vaidina televizijoje ir kine.

Vytautas Narmontas. Tautodailininkas, „Gubojos” studijos (Klaipėda) narys. Gimė 1953 m. rugpjūčio 13 d. Juodeikių km. (Skuodo r.). Augo Palangoje. Mirė 1998 m. lapkričio 18 d.

Vaclovas Narmuntas. Pedagogas, teatro veikėjas. Gimė 1655 m. Žemaitijoje. Mirė 1691 m.

Pranciškus Narušis. LMA Klaipėdos muzikos ir teatro pedagogikos instituto instrumentalistas, studentų pučiamųjų orkestro dirigentas, docentas. Gimė 1943 m. rugpjūčio 11 d. Kartenoje (Kretingos r.). 1970 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, 1974-1977 m. studijavo Leningrado N. Rimskio-Korsakovo konservatorijos aspirantūroje, 1979-1994 m. - LMA Klaipėdos muzikos ir teatro instituto Estradinės muzikos katedros vedėjas.

Vaclova Mirga Narvydatė (Rudzinskienė). Dailininkė. Gimė 1923 m. rugpjūčio 26 d. Telšiuose.

Česlovas Nausėda. Dainininkas (tenoras). Gimė 1946 m. vasario 16 d. Kaltinėnų valsčiaus Kiaukalių kaime.

Adelbertas Nedzelskis. Tapytojas, skulptorius. Gimė 1933 m. rugsėjo 21 d. Rietave. Gyvena Druskininkuose.

Eimuntas Nekrošius. Režisierius, aktorius. Gimė 1952 m. lapkričio 21 d. Požabrio k. (Raseinių r.).

Osvaldas Neniškis. Skulptorius. Gimė 1959 m. Svėdasuose. Nuo 1982 m. - Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos (dabar - VDA Telšių sk.) dėstytojas. Dalyvauja skulptorių kūrybinėse stovyklose nuo 1983 m. Klaipėdoje, Druskininkuose, Telšiuose, Krailsheimo mieste Vokietijoje. Daugiausia kuria memorialinius objektus.

Adelė Nezabitauskaitė-Galaunienė. Lietuvos operos solistė, visuomenės veikėja. P. Galaunės žmona. Gimė 1897 m. Baidotuose (Skuodo r.).

Stasė Niūniavaitė. Režisierė, aktorė. Gimė 1923 m. sausio 20 d. Maldenių km. (Telšių r.). Mokėsi Telšių gimnazijoje. Literatūrinių renginių Telšiuose dalyvė. Yra parašiusi atsiminimus.

Irena Balčytytė-Nomicienė. Kanklininkė, pedagogė. Gimė 1935 m. liepos 14 d. Jurbarke.

Petras Nonhartas. Architektas, statybininkas. Minimas 1599-1633 m.. Olandų kilmės. Atvyko į LDK Stepono Batoro valdymo m.. Prisidėjo prie Panemunės pilies (Jurbarko r.) statybos, statė daugelį svarbių tais laikais pastatų Lietuvoje.

Virgilijus Noreika. Dainininkas. Gimė 1935 m. rugsėjo 22 d. Šiauliuose.

Paulius Normantas. Fotomenininkas. Gimė 1948 m. birželio 8 d. Kalniškių k. (Akmenės r.).

Antanas Olbutas. Menotyrininkas, skulptorius. Gimė 1943 m. spalio 18 d. Vilkijoje, mokėsi Telšiuose. Gyvena Vilniuje.

Juozas Oleškevičius. Dailininkas. Gimė 1777 m. Šiluvoje. Peterburgo dailės akademijos akademikas (nuo 1812 m.). Mirė Peterburge 1830 m. spalio 5 d.

Albertas Olšauskas. Dailininkas keramikas. Gimė 1938 m. lapkričio 7 d. Plungės r. Gyvena Kaune.

Viera Olšauskienė. Dailininkė tekstilininkė, pedagogė. Gimė 1947 m. sausio 10 d. Kelmėje. Gyvena Panevėžyje.

Kazimieras Orvydas. Liaudies skulptorius. Gimė prieš 1864 m. Mirė apie 1922 m. Kražiuose.

Vilius Orvidas. Liaudies menininkas, skulptorius. Gimė 1952 m. rugpjūčio 18 d. Gargždelės km. (Kretingos r.), mirė 1992 m. rugpjūčio 5 d. Gargždelės km. 1989 m. įšventinant Lietuvos Mažesniųjų brolių pranciškonų vienuoliu pasirinko Gabrieliaus vardą. Unikalios sodybos-skulptūrų muziejaus įkūrėjas.

Aleksandras Ostašenkovas. Fotomenininkas. Gimė 1951 m. liepos 7 d. Šiauliuose.

Stasys Paežerinis. Cirko artistas. Gimė Butkelių km. Tauragės rajone.

Ona Petravičiūtė-Paukienė. Aktorė. Gimė 1905 m. gruodžio 3 d. Naujasodžio kaime (Jurbarko r.)

Leonas Pabedinskas. Architektas, grafikas. Gimė 1931 m. lapkričio 2 d. Plungėje. Gyvena JAV, Čikagoje.

Juozas Pakalnis. Kompozitorius, dirigentas, muzikantas (fleita). Gimė 1912 m. rugpjūčio 4 d. Veselniškių k. (Šiaulių r.). Mirė 1948 m. sausio 28 d.

Aleksandras Palčiauskas. Kultūros darbuotojas ir visuomenės veikėjas. Gimė 1896 m. Siliškių kaime (Akmenės r.).

Juozas Paplauskas. Klaipėdos dramos teatro aktorius. Gimė 1911 m. Liepojoje. Mokėsi Skuode. Mirė 1995 m. gegužes 23 d. Klaipėdoje.

Vidmantas Paplauskas. Kino režisierius, operatorius. Kuria dokumentinius filmus Lietuvos televizijai.

Stasys Paska. Aktorius. Gimė 1920 m. spalio 24 d. Radviliškyje, mirė 1981 m. lapkričio 25 d. Šiauliuose. 1940 m. baigė Panevėžio dramos studiją, 1940-1945 m. dirbo Panevėžio, 1945-1949 m. - Telšių, 1949-1981 m. - Šiaulių dramos teatro aktoriumi.

Ieva Gurinaitė-Paskienė. Aktorė. Gimė 1916 m. sausio 12 d. Plungės rajono Jasdauskiškių kaime. 1945-1949 m. buvo Žemaičių teatro aktorė, nuo 1949 metų dirbo Šiaulių dramos teatre.

Ona Petravičiūtė-Paukienė. Aktorė. Gimė 1905 m. gruodžio 3 d. Naujasodžio k. (Jurbarko r.).

Alfonsas Paukštys. Smuikininkas. Gimė 1915 m. vasario 20 d. Varniuose (Telšių r.).

Eugenija-Jaraitė-Paukštelienė. Dainininkė. Gimė 1938 m. sausio 2 d. Šiauliuose.

Eugenijus Paulauskas. Smuikininkas. Gimė 1927 m. rugsėjo 6 d. Šiauliuose.

Juozapas Paulauskas. Liaudies menininkas, medžio drožėjas, dievdirbys ir knygnešys. Gimė 1860 m. Darbėnų apyl. (Kretingos r.), mirė 1845 m. vasario 13 d., palaidotas Grūšlaukio kapinėse. Skulptūros paslapčių mokėsi pas Darbėnų dievdirbį Klausių. Vedęs apsigyveno Grūšlaukio km. Darė lauko kryžius, koplytstulpius, koplytėles bei koplyčias. Kūryba - individuali ir liaudiška, išraiškos priemonės nesikartoja. Sukūrė apie 2000 skulptūrų. Tik po karo pradėtas vertinti kaip skulptorius. Tuo laiku pradėtos rengti ir jo kūrybos parodos. Nemažai dailininko kūrinių saugoma Kretingos kraštotyros, Lietuvos nacionaliniame dailės ir Kauno M. K. Čiurlionio dailės muziejuose.

Kazimieras Paulauskas. Tautodailininkas, pedagogas. Gimė 1906 m. liepos 11 d. Kretingos apskr. Grūšlaukio km. Mirė 1998 m. spalio 4 d. Tauragėje.

Vygandas Paulauskas. Stiklo dailininkas, skulptorius. Gimė 1960 m. kovo 8 d. Telšiuose.

Zenonas Paulauskas. Dainininkas, pedagogas, profesorius. Gimė 1919 m. rugpjūčio 19 d. Pajūryje. Mirė 1985 m. gruodžio 31 d. Vilniuje.

Algis Pauliukaitis. Režisierius. Gimė 1925 m. kovo 31 d. Nuo 1950 m. - Jurbarke. Režisavo ir statė spektaklius. 1959 m. jo dramos kolektyvui suteiktas liaudies teatro vardas. Mirė 2000 m. liepos 16 d. Jurbarke.

Pranas Perminas. Liaudies skulptorius. Gimė 1864 m. Mažeikių apskr. Plūgų kaime, mirė 1937 m.

Juzefas Perkovskis. Grafikas, žemaičių liaudies meno tyrinėtojas. Gimė 1896 m. lapkričio 26 d. Varšuvoje. 1928 m. baigęs mokslus, apsigyveno Džiuginėnuose. Jo kūryba - apie Žemaitiją, jos grožį, istoriją, dvasią. Dalyvavo parodose Varšuvoje, Telšiuose. Mirė 1940 m. liepos 14 d. Džiuginėnuose. Palaidotas Gorskių šeimos kape.

Adomas Petkevičius. Aktorius. Gimė 1911 m. lapkričio 30 d. Kontaučiuose (Plungės r.).

Irena Petravičienė. Dailininkė keramikė. Gimė 1949 m. Mažeikių rajone. Gyvena Kaune.

Zigmas Petravičius. Dailininkas. Gimė 1862 m. birželio 16 d. Ganypravoje (Šilalės r.). Mirė 1955 m. kovo 9 Kaune.

Alvydas Petrauskas. Skulptorius. Gimė 1970 m. balandžio 18 d. Skuodo rajone. Gyvena Vilniuje.

Birutė Petrikytė. Estrados dainininkė. Gyvena Vilniuje.

Ipolitas Petrošius. Kompozitorius, muzikantas, pedagogas. Gimė Tauragės r. Gyvena Vilniuje.

Mindaugas Petrulis. Dailininkas grafikas. Gimė 1958 m. birželio 15 d. Telšių r. Gyvena Klaipėdoje.

Markas Petuchanskis. Teatrologas. Gimė 1931 m. spalio 6 d. Šiauliuose.

Antanas Pikelis. Aktorius. Gimė 1922 m. Kaune. 1944-1949 m. dirbo Žemaičių teatre, 1949-1951 m. - Šiaulių, o nuo 1951 m. - Lietuvos dramos teatro aktoriumi.

Emilija Platušaitė. Aktorė. Gimė 1906 m. rugsėjo 18 d. Paluknyje (Raseinių r.). Mirė 1989 m. spalio 26 d. Klaipėdoje.

Sofita Lisieckaitė-Plechavičienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1914 m. rugsėjo 26 d. Užvenčio valsčiaus Spyglių dvare.

Eugenija Pleškytė. Teatro ir kino aktorė. Gimė 1938 m. sausio 6 d. Plungės rajono Giliogirio kaime. 1961 m. baigė Lietuvos konservatoriją, vėliau dirbo Vilniaus, Kauno teatruose. Jos vaidyba ekspresyvi, dramatiška. Sukūrė Kotrynos vaidmenį kine „Herkus Mantas”, Mortos „Velnio sėkloje” ir kt.

Sergejus Plotnikovas. Dailininkas pedagogas. Gimė 1963 m. Gargžduose. Mokėsi Sankt Peterburgo dailės akademijoje. „Gubojos” dailės studijos narys. Gyvena ir dirba Klaipėdoje.

Antanas Pocius. Vargonininkas, pedagogas,visuomenės veikėjas. Gimė 1884 m. birželio 10 d. Jurbarke. Mirė 1959 m. sausio 19 d.

Ieva Pocius. Skulptorė. Gimė 1923 m. Panevėžyje. Gyvena Australijoje.

Juozas Jurgis Pocius. Aktorius, žurnalistas, Vilniaus renginių organizavimo klubo „Šventė” pirmininkas, Lietuvos laisvųjų teatrų asociacijos prezidentas, Valstybinio jaunimo teatro Literatūrinės dalies vedėjas. Gimė 1948 m. kovo 25 d. Kretingoje. 1966 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą, 1966-1972 m. studijavo VU Istorijos fakultete žurnalistiką, 1972-1975 m. - Lietuvos kultūros ministerijos Teatro skyriaus darbuotojas, nuo 1975 m. dirba Valstybiniame jaunimo teatre.

Liudvikas Pocius. Dailininkas vitražistas, monumentalistas. Gimė 1940 m. rugpjūčio 23 d. Kvėdarnos apylinkės Klabų kaime.

Vaclovas Pocius. Tautodailininkas, medžio drožėjas, literatas. Gimė 1943 m. Barstyčių km. (Skuodo r.) Gyvena ir kuria Barstyčiuose.

Stasys Povilaitis. Estrados dainininkas. Mokėsi Palangoje.

Ignas Prialgauskas. Pianistas. Gimė 1871 m. rugpjūčio 12 d. Norvaišiuose (Plungės r.). Mirė 1956 m. liepos 16 d.

Alfonsas Gedgaudas Prialgauskas. Dirigentas, saksofonistas. Gimė 1910 m. rugpjūčio 4 d. Telšiuose.

Povilas Puišys. Architektas. Gimė 1928 m. lapkričio 27 d. Jurgeliškių k. (Jurbarko r.). Mirė 1996 m. gruodžio 23 d. Kaune.

Pranciškus Puišys. Tautodailininkas. Gimė 1879 m. Vanaginėje (Jurbarko r.). Medžio drožėjas, kanklių meistras. Mirė 1958 m. rugsėjo 10 d. Jurbarke.

Bronius Pundzius. Skulptorius, pedagogas. Gimė 1907 m. rugsėjo 15 d. Tirkšlių valsčiaus Pievėnų kaime (Mažeikių r.), mirė 1959 m. balandžio 11 d. Vilniuje.

Anicetas Puškorius. Liaudies menininkas, skulptorius. Gimė 1911 m. lapkričio 23 d. Skaudaliuose (Kretingos r.), mirė 1994 m. gruodžio 19 d. Kretingoje. 1924 m. baigė Skaudalių pradinę mokyklą. Parodose dalyvauja nuo 1928 m. 1937-1940 - „Marginių” bendrovės, vėliau - Kauno „Dailės” kombinato, nuo 1947 m. - Klaipėdos „Dailės” kombinato namudininkas. Dalyvavo respublikinėse ir sąjunginėse liaudies dailės parodose. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys nuo 1960 m. Surengė 6 autorines kūrybos parodas. Kūriniai buvo eksponuoti 46 tautodailės parodose, vykusiose Lietuvoje, Italijoje, Čekijoje, Vengrijoje ir kt.

Raimundas Puškorius. Liaudies menininkas, skulptorius. Gimė 1954 m. Skaudalių km. (Kretingos r.). Nuo 1972 m. Tautodailininkų sąjungos narys. Dalyvavo daugelyje kūrybinių stovyklų ir parodų: Lietuvoje, Japonijoje, Danijoje, Vokietijoje, JAV ir kt. Gyvena Kretingoje.

Vladas Puškorius (Puškarževičius). Operos solistas, vargonininkas. Gimė 1893 m. balandžio 20 d. Palangoje, mirė 1958 m. sausio 27 d. JAV. 1924-1944 m. dirbo Valstybės teatro operoje. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

Jurgis Račkauskas. Liaudies menininkas, tapytojas. Gimė 1923 m. Šliožių km. (Plungės r.). 1943 m. baigė vidurinę mokyklą Plungėje. Dirbo prancūzų k. mokytoju Salantuose, Kartenos mokyklos direktoriumi. Lietuvos tautodailės sąjungos Žemaitijos skyriaus narys nuo 1977 m. Surengė personalinių kūrybos parodų Kretingoje, Klaipėdoje, Telšiuose ir kt. miestuose. Gyvena Kartenoje.

Bronislava Radeckienė. Tautodailininkė, keramikė. Gimė 1926 m. Semetaičių k. (Akmenės r.).

Zenonas Radvila. Tautodailininkas, gintaro meistras. Gimė 1942 m. Tauragės rajono Šiauriškių k.

Pranė Radzevičiūtė. Dainininkė, operos solistė. Gimė 1910 m. liepos 4 d. Žuveliškių kaime.

Egidijus Radžius. Visuomenės ir kultūros veikėjas, režisierius. Gimė 1929 m. rugpjūčio 20 d. Tubinių km. (Šilalės r.), mirė 2000 m. gegužės 23 d. Kretingoje. Vadovaujant E. Radžiui, Kretingos kultūros rūmų dramos kolektyvui 1974 m. suteiktas Liaudies teatro vardas, o 1977-aisiais - Liaudies muzikinio teatro vardas. Šis kolektyvas ilgą laiką buvo vienas iš stipriausių mėgėjų teatrų Lietuvoje. Režisierius pastatė daug skirtingomis epochomis parašytų įvairių žanrų dramaturgijos kūrinių.

Aurelija Ragauskaitė. Režisierė, meno veikėja. Gimė 1924 m. kovo 31 d. Šiauliuose.

Eugenija Ragulskienė. Muzikologė. Gimė 1924 m. rugsėjo 20 d. Mažeikiuose. 1954 m. baigė valstybinę konservatoriją. Dirbo J. Gruodžio aukštesniosios muzikos mokyklos dėstytoja. Parengė užsienio ir rusų muzikos literatūros vadovėlius muzikos mokykloms. Periodikoje paskelbė nemažai straipsnių apie lietuvių, rusų ir užsienio šalių kompozitorius, koncertų recenzijų.

Romualdas Rakauskas. Fotomenininkas, žurnalistas. Gimė 1941 m. rugpjūčio 19 d. Akmenėje. 1959 m. baigė Mažeikių rajono Pikelių vidurinę mokyklą, 1962 m. - Vilniaus universitetą, kur įsigijo žurnalisto specialybę. Spaudoje dirba nuo 1961 metų. Gyvena Kaune. Daugelį metų dirbo „Nemuno” žurnalo redakcijoje.

Jadvyga Stankutė-Ramanauskienė. Cirko artistė. Gimė 1920 m. lapkričio 29 d. Tauragės rajono Balandžių kaime.

Stanislava Rapalienė. Dainininkė (sopranas). Gimė 1922 m. gruodžio 24 d. Salantuose. 1950 m. baigė Klaipėdos muzikos mokyklą (E. Dirsienės klasę). Nuo 1950 m. dirbo Kauno muzikinio teatro soliste.

Marija Rasteikaitė. Aktorė. Gimė 1930 m. balandžio 25 d. Šiauliuose.

Vaclovas Ratas. Dailininkas grafikas. Gimė 1910 m. lapkričio 25 d. Seinų apskr. Mirė 1973 m. sausio 3 d. Australijoje.

Antanas Rauchas. Smuikininkas. Gimė 1909 m. sausio 12 d. Kvėdarnos valsčiaus Ratvyčių kaime. Mirė 1959 m. balandžio 29 d. Kaune.

Antanas Raudonis. Žymus tautodailininkas, skulptorius, knygnešys. Gimė 1871 m. balandžio 23 d. Šilalės valsčiaus Pakalniškių kaime. Mirė 1939 m. vasario 28 d. Šiauliuose.

Gvidas Raudonius. Dailininkas keramikas. Gimė 1952 m. gegužės 12 d. Kvėdarnos apylinkės Padvarninkų kaime. Gyvena Vilniuje.

Jurgis Reisgys. Skulptorius. Gimė 1914 m. Klaipėdos apskrityje. Gyvena Australijoje.

Antanas Rekašius. Kompozitorius. Gimė 1928 m. rugpjūčio 4 d. Pavandenėje (Telšių r.) Lietuvos kompozitorių sąjungos narys. Išleistos 5 plokštelės ir 3 kompaktinės plokštelės (JAV ir Suomijoje).

Andrius Repšys. Dailininkas grafikas. Gimė 1970 m. birželio 9 d. Šiauliuose.

Petras Repšys. Dailininkas. Gimė 1940 m. Šiauliuose. Gyvena Vilniuje.

Stanislovas Riauba. Liaudies menininkas, medžio drožėjas. Gimė 1904 m. lapkričio 13 d. Godeliuose (Plungės r.). Mirė 1982 m. balandžio 12 d. Plungėje.

Rasa Rimidytė. Scenografė. Gimė 1961 m. Luokėje. Gyvena Vilniuje.

Aldona Saldukaitė-Rimkienė. Tautodailininkė tekstilininkė, pynėja iš vytelių. Gimė 1931 m. balandžio 28 d. Tauragės apskrities Žigaičių valsčiaus Stirbaitynės kaime.

Nijolė Rimkienė. Tautodailininkė tapytoja (Raseinių r.).

Arnas Rosenas. Aktorius. Gimė Šiluvoje 1933 m. kovo 31 d.

Audrius Rubežius. Dainininkas (tenoras). Muzikos mokytis pradėjo Klaipėdoje (dainavo berniukų chore „Gintarėlis”, mokėsi S. Šimkaus konservatorijoje). Vėliau studijas tęsė Lietuvos muzikos akademijoje. Nuo 1995 m. - Lietuvos operos ir baleto teatro solistas.

Antanas Rūkas. Rašytojas, aktorius, režisierius. Gimė 1907 m. rugsėjo 10 d. Šiauliuose.

Danielius Rusys. Dailininkas. Tapo nuo 1985 m. Gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Petras Rutė. Poetas, prozininkas, tapytojas. Gimė 1934 m. balandžio 5 d. Dirgalyje (Kretingos r.). Baigė Vilniaus universitetą. Dirbo Vidaus reikalų ministerijos laikraščių „Gyvenimas-mokykla”, „Liaudies sargyboje” redakcijose. Yra surengęs nemažai tapybos darbų parodų. Išleido eilėraščių rinkinį „Ant gyvenimo tako”(1993), apysaką „Romutė ir Romasis”(1994).

Faustas Sadauskas. Skulptorius. Gimė, augo ir gyvena Australijoje.

Arūnas Sakalauskas. Dailininkas skulptorius. Gimė 1952 m. gegužės 13 d. Telšiuose. 1968 m. baigė vidurinę mokyklą Telšiuose ir toliau mokėsi Telšių taikomosios dailės technikume, kurį baigęs 1973 m. įstojo į Vilniaus dailės institutą. 1979 m. pradėjo dirbti Telšių taikomosios dailės technikume, vėliau persikėlė gyventi į Klaipėdą, nuo 1985 metų dirba Vilniaus dailės akademijoje. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1993 m.).

Feliksas Sakalauskas. Architektas. Gimė 1916 m. Kėdainių apskr. Barsukynės kaime. Mirė 1999 m. birželio 28 d. Palaidotas Kaune.

Mečislovas Sakalauskas. Fotografas. Gimė 1928 m. gruodžio 13 d. Kėdainių apskr. Barsukynės kaime. Gyvena ir kuria Vilniuje.

Antanas Samuolis (Samulevičius). Dailininkas tapytojas. Gimė 1899 m. birželio 3 d. Puišiuose (Raseinių r.). Mirė 1942 m. vasario 9 d. Šveicarijoje.

Stasys Santvaras. Poetas, dramaturgas, operos solistas. Gimė 1902 m. gegužės 27 d. Seredžiaus valsčiuje, mirė JAV. Žemaičių rašytojų sambūrio dalyvis. 1944 m. su šeima pasitraukė į Vakarus. Nuo 1949 metų gyveno JAV. Eilėraščius spausdinti pradėjo 1921 m.. Išleido eilėraščių rinkinius „Saulėtekio maldos”, „Pakalnių debesys”, „Giesmės apie saulę ir sielą”, „Laivai palaužtom burėm”, „Atidari langai”, „Aukos taurė”, „Dainos ir sapnai”, „Rubajatai”, alegorines eiliuotas dramas „Saulytė”, „Minių mylimoji”, realistines dramas „Žvejai”, „Kaimynai”, daug kitų kūrinių. S. Santvaras kūrė, vertė operų ir baletų libretus.

Jonas Sauraza. Tautodailininkas, tapytojas. Gimė 1928 m. sausio 28 d. Gyvena Raseiniuose.

Bronius Semaška. Architektas. Gimė 1929 m. liepos 15 d. Šiauliuose.

Pranas Serva. Liaudies muzikos instrumentų meistras, groja kontrabosu. Gimė 1907 m. birželio 3 d. Janapolės km. (Telšių r.). Tobulino ir gamino skroblus, kankles, skudučius, lamzdelius, birbynes, ir kt. muzikos instrumentus. Mirė 1972 m. gruodžio 21 d. Vilniuje.

Valdas Simutis. Dailininkas tapytojas, grafikas. Gimė 1965 m. kovo 13 d. Plungėje. Gyvena ten pat.

Marijona Sinkevičienė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1951 m. Tauragės rajone. Gyvena Kaune.

Vladas Sipaitis (iki 1940 m. - Fedotas Sipavičius). Aktorius, režisierius. Gimė 1904 m. gruodžio 24 d. Jaušyčiuose (Telšių r.).

Juozas Siparis. Aktorius. Gimė 1894 m. vasario 26 d. Kvėdarnos valsčiaus Kusių kaime (Šilalės r.).

Liuda Sipavičiūtė-Fedotova. Dainininkė. Gimė apie 1884 m. Varnių valsčiuje (Telšių r.).

Vladas Sirutavičius. Gimė 1877 m. balandžio 5 d. Akmenės rajono Kairiškių kaime. Vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos įkūrėjų. Prieš karą dirbo Telšių katedros vargonininku. Po karo buvo choro vadovas, muzikos mokytojas Viekšniuose.

Aga Skeivienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1922 m. Mažeikių apskrityje. Gyvena Australijoje.

Gintarė Skėrytė. Dainininkė (sopranas). Muzikos mokytis pradėjo Šiaulių aukštesniojoje muzikos mokykloje, vėliau studijavo Lietuvos muzikos akademijoje (fortepijoną ir vokalą).

Adomas Skiezgilas. Architektas. Gimė Lenkimų apyl. (Skuodo r.). Gyvena Klaipėdoje.

Alfonsas Skiesgilas. Liaudies menininkas, skulptorius. Gimė 1919 m. vasario 9 d. Visą gyvenimą dirbo staliumi. Drožinėti pradėjo išėjęs į pensiją. Sukūrė daugiau negu 500 medžio skulptūrų. 1986 m. jam įteikta Lietuvos valstybinė premija. Kūryba priskiriama primityviajam liaudies menui. Dalyvavo daugelyje Lietuvoje ir užsienyje vykusių parodų. Jo kūrinių saugoma Sankt Peterburgo, Maskvos, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Kretingos ir daugelyje kitų muziejų. Gyvena Kretingoje.

Bronislavas Skiesgilas. Choro dirigentas, pedagogas. Gimė 1936 m. lapkričio 24 d. Barstyčiuose (Skuodo r.). Gyvena Klaipėdoje.

Aldona Skirutytė. Dailininkė grafikė. Gimė 1932 m. gegužės 17 d. Šiauliuose. Gyvena Vilniuje.

Antanas Skrinskis. Liaudies skulptorius. Gimė apie 1870 m. Laukuvos valsčiaus Resčių kaime. Mirė 1925 m. Laukuvoje.

Antanas Skrudelis. Liaudies skulptorius. Gimė 1892 m. Šilalės valsčiaus Pašiuršmočio kaime. Mirė 1955 m. ten pat.

Zenonas Slaviūnas. Folkloristas. Gimė 1907 m. sausio 14 d. Skaudvilėje (Tauragės r.). Mirė 1973 m.

Aloyzas Smilingis. Skulptorius. Gimė 1938 m. Plungėje.

Kazimiera Smilgevičienė. Tautodailininkė, poetė. Gimė 1937 m. vasario 26 d. Išleido knygas „Byrantis laikas” (1999) ir „Brydė dviese” (2000). Kartu su vyru Kazimieru Smilgevičiumi gyvena Raseiniuose.

Aistė Smilgevičiūtė. Estrados dainininkė. Gimė Plungėje. Šiuo metu gyvena Vilniuje.

Lukas Smuglevičius. Dailininkas tapytojas. Gimė 1709 m. Žemaitijoje. Mirė 1780 m. spalio 26 d. Varšuvoje.

Antanas Sodeika. Operos solistas pedagogas, artistas. Gimė 1890 m. Jurbarke. 1907 m. išvyko pas gimines į JAV. Dirbdamas mokėsi muzikos. 1920 m. grįžo į Lietuvą ir aktyviai dalyvavo Lietuvos muzikiniame gyvenime. Studijavo Italijoje. 30 metų dainavo Operos teatre, vėliau - Kauno valstybinėje konservatorijoje, o jai persikėlus į Vilnių, tęsė darbą ten. Nuo 1954 m. - profesorius. 1958 m. parašė knygą „Mano kelias į muzikos pasaulį”. Mirė 1979 m. Vilniuje.

Stasys Sodeika. Operos solistas. Gimė 1897 m. sausio 6 d. Jurbarke. Dainuoti mokėsi 1923-1924 m. Kaune, o 1930 m. stažavosi Milane. Operoje dainavo nuo 1923 iki 1957 m. 1940-1980 m. dirbo dėstytoju Vilniaus Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje. Mirė 1980 m. lapkričio 4 d.

Steponas Sodeika. Choro vadovas, dainininkas (lyrinis baritonas), pedagogas. Gimė 1903 m. gruodžio 11 d. Jurbarke. Gyveno Vokietijoje, JAV. Mirė 1964 m. kovo 15 d. Čikagoje.

Zita Biliūnaitė-Sodeikienė. Dailininkė, iliustratorė, poetė. Gimė 1934 m. Jurbarke. Amerikos galerijose surengė apie 50 personalinių parodų, išleido poezijos knygą. Gyvena JAV.

Saulius Sondeckis. Dirigentas, smuikininkas. Gimė 1928 m. spalio 11 d. Šiauliuose.

Rūta Staliliūnaitė. Aktorė. Gimė 1938 m. birželio 21 d. Šiauliuose.

Juozas Stankūnas. Muzikas, pedagogas. Gimė 1906 m. lapkričio 1 d., mirė 1981 m. spalio 26 d. 1924 m. baigė Kretingos progimnaziją. 1928-1931 m. mokėsi Kauno konservatorijoje. 1931-1949 m. Brazilijos San Paulo miesto lietuvių kolonijoje dirbo muzikos mokytoju, chorų vadovu, vargonininku. Rengė minėjimus ir kt. šventes, 1932 m. redagavo laikraštį „Lietuvis”, 1942 m. leido laikraštį „Muzikos menas”. Išleido 9 lietuviškas plokšteles. 1944 m. baigė San Paulo konservatoriją, 1946 m. - Muzikos mokytojų institutą. 1949 m. atvyko gyventi į JAV. Turėjo muzikos studiją. Parašė apie 100 dainų.

Juozapas Stankus. Liaudies skulptorius. Gimė 1840 m. Upynoje. Mirė 1922 m. sausio 21 d. ten pat.

Aivaras Stasiškis. Skulptorius. Gimė 1968 m. Rokiškyje.

Aloyzas Stasiulevičius. Dailininkas tapytojas. Gimė 1931 m. birželio 2 d. Ariogaloje. Gyvena Vilniuje.

Edmundas Stasiulis. Architektas. Gimė 1943 m. sausio 3 d. Medingėnuose.

Martynas Staškus. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro dirigentas, Vilniaus mokytojų namų kamerinio choro „Saulutaris” meno vadovas. Gimė 1969 m. birželio 10 d. Pašilėje (Skuodo r.). Gyvena ir dirba Vilniuje.

Jonas Statkus. Chorvedys, Klaipėdos miesto Pajūrio bendrijos „Bočiai” choro vadovas. Gimė 1923 m. kovo 15 d. Pagramantės km. (Skuodo r.). Gyvena Klaipėdoje.

Aldona Butkutė-Stempužienė. Dainininkė, lietuvių radijo diktorė. Gimė 1926 m. gegužės 27 d. Skirsnemunėje (Jurbarko r.). Populiarina lietuvių liaudies dainas. Gyvena JAV.

Sigutė Stonytė. Dainininkė (sopranas). Muzikos iš pradžių mokėsi Klaipėdos S. Šimkaus muzikos mokykloje, po to - Lietuvos muzikos akademijoje.

Albertas Stonkus. Dailininkas. Gimė 1969 m. Rusijoje. Gyveno Daukšiuose, Skuode. Mosėdyje baigė vidurinę mokyklą. Nuo 1995 m. gyvena Vilniuje.

Vaclovas Straukas. Fotomenininkas. Gimė 1923 m. lapkričio 8 d. Paežerėje (Šilalės r.).

Faustas Strolia. Choro vadovas. Gimė 1931 m. vasario 28 d. Tauragėje.

Vaidotas Albinas Stulga. Kultūros darbuotojas, meno kolektyvų vadovas. Gimė 1940 m. spalio 31 d. Šilalės valsčiaus Rubinavo kaime.

Biruta Stulgaitė. Dailininkė juvelyrė. Gimė 1952 m. rugpjūčio 8 d. Šilalės rajone. Gyvena Vilniuje.

Steponas Stulginskis. Inžinierius, architektas. Gimė 1908 m. balandžio 19 d. Peterburge. Baigė Prahos politechnikos institutą, dirbo inžinieriumi Telšiuose ir Šiauliuose, 1940-1949 m. - Kauno universitete miestų planavimo katedros vedėju, 1946-1949 m. - šio universiteto Architektūros fakulteto dekanu. Kurį laiką buvo Lietuvos Architektų sąjungos pirmininkas, dirbo kitą atsakingą darbą. Pagal S. Stulginskio projektus pastatyta Telšių gimnazija, Žemaičių „Alkos” muziejus, keletas gyvenamųjų namų Šiauliuose.

Aspazija Surgailienė. Dailininkė grafikė. Gimė 1928 m. gegužės 5 d. Tauragėje.

Vladimiras Sušilovas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1949 m. kovo 1 d. Telšiuose. Gyvena Klaipėdoje.

Antanas Šabaniauskas. Dainininkas, solistas. Gimė 1907 m. gruodžio 20 d. Jurbarke. Estradinio dainavimo pradininkas Lietuvoje. 1923-1927 m. mokėsi Italijoje, kur įgijo tvirtus vokalinio dainavimo pagrindus. 1930 m. pradėjo garsėti mažojoje scenoje kaip solistas, vyrų vokalinio kvarteto ir orkestro atlikėjas. Koncertavo Kaune, Londone, Kopenhagoje ir daugelyje kitų miestų. Dainavo įvairiuose Valstybinės filharmonijos kolektyvuose, dalyvavo „Dainavos” ir „Šaltinėlio” naktinių barų programose. Mirė 1987 m. vasario 9 d. Vilniuje.

Jolanta Šalkauskaitė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1966 m. sausio 8 d. Telšiuose. Gyvena, mokosi Vilniuje.

Steponas Šarapovas. Skulptorius. Gimė 1936 m. liepos 5 d. Telšių valsčiuje. Mirė 1981 m. lapkričio 23 d. Vilniuje.

Petras Šaulys. Interjero dailininkas, tapytojas. Gimė 1957 m. kovo 21 d. Telšiuose. Gyvena ten pat.

Pranas Šaulys. Tautodailininkas, medžio drožėjas. Gimė 1908 m. Tauragės apskrities Purviškių kaime. Mirė 1921 m. sausio 3 d. Tauragėje.

Alfonsas Šautys. Restauratorius, skulptorius. Gimė 1955 m. balandžio 14 d. Telšių r. Gyvena Vilniuje.

Nijolė Ščiukaitė. Dainininkė. Gimė 1940 m. liepos 22 d. Šiauliuose.

Kostas Šilgalis. Dainininkas (baritonas). Gimė 1923 m. balandžio 1 d. Kašučiuose (Kretingos r.). Lietuvos liaudies artistas (1970). 1945-1949 m. studijavo Vilniaus konservatorijoje. 1949-1976 m. - Lietuvos operos ir baleto teatro solistas. Nuo 1976 m. buvo Televizijos ir radijo komiteto muzikos redaktorius.

Kostas Alfredas Šimkus. Dailininkas tapytojas. Gimė 1935 m. Kretingos valsčiuje. Gyvena Vilniuje.

Stasys Šimkus. Kompozitorius, dirigentas, pedagogas. Gimė 1887 m. vasario 14 d. Motiškių k. (Jurbarko r.). Lietuviškos dainos puoselėtojas. 1906 m. Varšuvoje, 1911 m. Peterburge išleisti jo pirmieji dainų rinkiniai. Per 40 metų išleido daug harmonizuotų lietuvių liaudies dainų sąsiuvinių chorams ir solo partijoms. Mirė 1943 m. spalio 15 d. Kaune.

Vaclovas Šimkus. Muzikas. Gimė 1908 m. kovo 12 d. Tytuvėnų valsčiaus Užpelkių kaime (Kelmės r.).

Virgilijus Šimoliūnas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1951 m. Kelmėje. Gyvena Šiauliuose.

Rolandas Šimulis. Fotomenininkas. Gimė 1965 m. sausio 13 d. Gargžduose.

Kazimieras Šliogeris. Aktorius. Gimė apie 1824 m. Juškaičiuose (Raseinių r.), mirė 1877 m. rugpjūčio 16 d. netoli Polocko.

Elma Šturmaitė. Dailininkė, kuria akvareles. Gimė 1949 m. birželio 10 d. Tauragės rajone. Gyvena Druskininkuose.

Fabijonas Šulcas. Dailininkas. Gimė 1898 m. gegužės 2 d. Veliuonoje. Mirė 1984 m. kovo 6 d. Palaidotas Darbėnų kapinėse.

Regina Šulskytė. Fotomenininkė. Gimė 1958 m. sausio 3 d. Šiauliuose.

Henrikas Šurkus. Dailininkas tapytojas, skulptorius. Gimė 1950 m. gruodžio 22 d. Šiauliuose. Gyvena Klaipėdoje.

Algimantas Švažas. Dailininkas grafikas. Gimė 1933 m. rugsėjo 14 d. Papilėje. 1966 m. baigė Vilniaus dailės institutą. 1952-1959 m. buvo Valstybinio dainų ir šokių ansamblio „Lietuva” šokėjas solistas. 1965-1975 m. dirbo „Literatūros ir meno” savaitraščio dailininku, 1975-1994 m. - Lietuvos menininkų rūmų dailės skyriaus vedėju. Gyvena Vilniuje.

Jonas Švažas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1925 m. rugpjūčio 5 d. Urvikiuose (Mažeikių r.), mirė 1976 m. gruodžio 14 d. Vilniuje. 1953 m. baigė Lietuvos dailės institutą ir 1953-1976 m. šiame institute dėstė. Parodose dalyvavo nuo 1953 m. Tapė temines kompozicijas, peizažus, kūrė pasteles, piešė. Jo kūryboje buvo ryškus polinkis į dekoratyvumą, apibendrintą formą, laisvą ir metaforišką tikrovės interpretaciją.

Kazys Švažas. Dailininkas skulptorius. Gimė 1924 m. birželio 3 d. Urvikiuose (Mažeikių r.). 1943 m. baigė Mažeikių gimnaziją, 1953 m. - Vilniaus dailės institutą. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1953 metų dirbo pedagoginį darbą dailės mokyklose, 1986-1990 m. buvo Dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas.

Gražina Degutytė-Švažienė. Dailininkė-keramikė. Gimė 1938 m. birželio 17 d. Tauragėje. Gyvena Vilniuje.

Jonas Švedas. Kompozitorius, dirigentas. Gimė 1908 m. spalio 9 d. Liepojoje. 1918-1924 m. Mokėsi Ylakių vidurinėje mokykloje. Mirė 1971 m. spalio 15 d. Vilniuje.

Algimantas Švėgžda. Gimė 1941 m. balandžio 22 d. Kelmėje. Dailininkas grafikas. Paskutiniais savo gyvenimo m. gyveno užsienyje. Daug savo kūrinių padovanojo Lietuvos muziejams. Mirė 1996 m. vasarą Lietuvoje.

Algimantas Tamašauskas. JAV architektas ir architektūros istorikas. Gimė 1938 m. Tauragėje.

Juozas Tallat-Kelpša. Kompozitorius, dirigentas, pedagogas. Gimė 1888 m. sausio 1 d. Raseinių apskrities Kalnujų kaime. Mirė 1949 m. vasario 5 d. Kaune.

VytautasTallat-Kelpša. Skulptorius. Gimė 1955 m. Laukuvoje. Gyvena Panevėžyje.

Anastazija Mažeikaitė-Tamošaitienė. Dailininkė tekstilininkė, tapytoja, liaudies meno tyrinėtoja. Gimė 1910 m. rugsėjo 9 d. Vainute (Šilutės r.). Mokėsi Kauno moterų dailės darbų mokykloje, Kauno universitete, studijas tęsė Švedijoje, Australijoje. 1935 m. įsteigė kilimų kursus Ąžuolų Būdoje (veikė iki 1940 m.). 1944 m. emigravo į Australiją, 1946-1948 m. dirbo Friburgo (Vokietija) dailės ir amatų mokyklos audimo studijoje. Nuo 1948 m. gyvena Kanadoje. 1948 m. Monrealyje įsteigė kilimų ir tautinių drabužių dailės studiją, 1950 m. persikėlė į Kingstoną. 1962-1963 m. Makdonaldo institute dėstė gobeleno kursą. Sukūrė audinių, tautinių drabužių. Kūrinius eksponavo parodose Lietuvoje ir užsienyje. Parašė knygų apie rankdarbius, drabužių audimą.

Pranas Tamošaitis. Birbynininkas, aktorius. Gimė 1931 m. lapkričio 5 d. Molynės k. (Jurbarko r.). Ansamblio „Sutartinė” įkūrėjas, vadovas.

Danutė Dirginčiūtė-Tamulienė. Operos primadona. Gimė 1942 m. Butkaičių k. (Jurbarko r.).

Vija Tarabildienė. Dailininkė tapytoja, grafikė, kuria ir akvareles. Gimė 1942 m. rugsėjo 13 d. Šiauliuose. Gyvena Vilniuje.

LoretaTarasevičienė. Dailininkė keramikė. Gimė 1963 m. liepos 21 d. Tauragėje. Gyvena Kaune.

Algirdas Tarvydas. Režisierius, operatorius, fotomenininkas. Gimė 1940 m. gruodžio 13 d. Baigė Naujosios Akmenės pirmąją ( dab. „Santarvės”) vidurinę mokyklą.

Alvidas Tautkus. Koncertinės organizacijos „POP centras” prezidentas. 1977-1988 m. - ansamblio „RONDO” vadovas ir dainininkas.

Marija Elena Tautkuvienė. Chorvedė, muzikos mokytoja. Gimė 1939 m. sausio 15 d. Šilutės r. Nuo 1959 m. gyvena Jurbarko rajone. „Barkūno” ir „Versmės” chorų įkūrėja ir vadovė.

Rimantas Teresas. Aktorius, režisierius, Panevėžio J. Miltinio dramos teatro direktorius. Gimė 1955 m. rugpjūčio 16 d. Baigė Naujosios Akmenės pirmąją (dab. „Santarvės”) vidurinę mokyklą.

Adas Toleikis. Dailininkas dizaineris. Gimė 1966 m. rugsėjo 6 d. Gyvena Šiauliuose.

Aloyzas Toleikis. Skulptorius, profesorius. Gimė 1931 m. balandžio 12 d. Kvėdarnos valsčiaus Gvaldų kaime.

Leonardas Tuleikis. Dailininkas tapytojas. Gimė 1939 m. sausio 25 d. Babrugėnuose (Plungės r.). Gyvena Vilniuje.

Liudas Truikys. Dailininkas scenografas. Gimė 1904 m. spalio 10 d. Pagilaičiuose (Plungės r.). Mirė 1987 m. gegužės 28 d. Vilniuje.

Joana Tujauskienė. Dailininkė scenografė. Gimė 1924 m. liepos 12 d. Šiauliuose.

Janina Turauskienė. Klaipėdos konservatorijos liaudies instrumentų ansamblio vadovė. Jono Švedo mokinė. Gimė ir augo Ylakiuose (Skuodo r.). Gyvena Klaipėdoje.

Valerijonas Untulis. Lietuvių išeivijos chorų vadovas Anglijoje, Vokietijoje, Hamiltone. Nuo 1997 m. gyvena Skuode.

Raimondas Urbakavičius. Fotomenininkas. Gimė 1953 m. sausio 23 d. Klaipėdoje.

Edvardas Urbanavičius. Dailininkas tapytojas, taip pat kuria ir akvareles. Gimė 1931 m. Užventyje (Kelmės r.). Gyvena Vilniuje.

Vytautas Urbanavičius. Archeologas. Gimė 1935 m. liepos 3 d. Skirsnemunėje, Jurbarko r. Tyrinėjo XIII-XVI a. kapinynus, spėjamas apeigų vietas, Lietuvos kaimo gyventojų materialinę ir dvasinę kultūrą. Mokslo populiarinimo filmo „Šventaragio slėnio mįslės” scenarijaus autorius ir režisierius, Vilniaus Žemutinės pilies rūmų tyrinėtojas. Gyvena Vilniuje.

Jūratė Urbienė. Dailininkė tekstilininkė. Gimė 1939 m. kovo 22 d. Kelmėje.

Raimundas Urbonas. Fotomenininkas. Gimė 1963 m. sausio 2 d. Plungėje.

Eduardas Urbonavičius. Dailininkas tapytojas. Gimė 1931 m. gegužės 9 d. Užventyje.

Vytautas Užpalis. Menininkas. Gimė 1926 m. rugpjūčio 20 d. Plungės valsčiuje.

Rasa Užpelkytė. Dailininkė. Gyvena ir kuria Palangoje.

Morta Grikštaitė-Vaičkienė. Aktorė, dainininkė. Gimė 1890 m. gruodžio 15 d. Mažeikių rajono Pikelių kaime, mirė 1977 metų vasario 3 d. Mažeikiuose. Nuo 1907 m. dainavo chore, vaidino Juozo Vaičkaus skrajojamajame teatre, nuo 1908 m. Peterburge mokėsi dainavimo. 1920-1930 m. buvo Valstybės teatro solistė.

Juozas Vaičkus. Lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjas, aktorius, režisierius. Gimė 1885 m. balandžio 16 d. Tirkšlių valsčiaus Zastaučių kaime, mirė 1935 m. balandžio 7 d. Kaune. Mokėsi Mintaujoje, Petrapilyje. Nuo 1905 metų ėmėsi organizuoti lietuviškus teatrus: 1905 m. - teatro trupę, kuri iki 1914 metų rengė lietuviškus vakarus šiaurės Lietuvoje. 1915 m. Petrapilyje įsteigė vaidybos studiją ir joje ugdė profesionalius aktorius lietuvių dramos teatrui. J. Vaičkaus mokiniai sudarė Nepriklausomos Lietuvos Valstybinio dramos teatro aktorių branduolį. 1918-1923 m. J. Vaičkus dirbo Lietuvoje, 1923-1928 m. - su Amerikos lietuviais. Sugrįžęs į Lietuvą, Kaune įsteigė vaidybos studiją.

Valentinas Vainilaitis. Medžio drožėjas. Kilęs iš Varėnos rajono. 1962-1972 m. gyveno ir kūrė Skuode. Gyvena ir dirba Kaune.

Audronė Vainiūnaitė. Smuikininkė. Gimė 1942 m. liepos 17 d. Šiauliuose.

Filomena Linčiutė-Vaitiekūnienė. Dailininkė scenografė. Gimė 1942 m. balandžio 17 d. Mažeikiuose. Gyvena Vilniuje.

Jonas Vaitkus. Režisierius. Gimė 1944 m. gegužės 20 d. Armonuose (Raseinių r.).

Aldona Vaitkutė. Dainininkė. Gimė 1906 m. gruodžio 8 d. Malūkų kaime (Skuodo r.).

Petras Vaivada. Skulptorius, meno veikėjas. Gimė 1906 m. birželio 29 d. Tauragėje.

Liuda Vaineikytė. Dailininkė. Gimė 1908 m. birželio 18 d. Palangoje.

Sofija Vasilenkaitė-Vainilaitienė. Dailininkė. Gimė 1928 m. spalio 13 d. Bikavėnuose (Šilutės r.). 1957 m. baigė Lietuvos dailės instituto Dailiosios tekstilės fakultetą. Nuo 1957 m. dalyvauja respublikinėse, sąjunginėse ir tarptautinėse parodose. Dirba tekstilės ir knyginės grafikos srityse. Dailininkų sąjungos narė (nuo 1960 m.). Iliustravo M. Vainilaičio, E. Mieželaičio, M. Sluckio, P. Cvirkos, J. Degutytės ir daugelio kitų autorių knygas vaikams. Suruoštos aštuonios personalinės parodos.

Jonas Vaitkus. Režisierius. Gimė 1944 m. gegužės 20 d. Raseinių rajono Armonų kaime. Baigė Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą. Nuo 1974 m. dirbo Kauno dramos teatre, nuo 1981 m. dėstė Lietuvos konservatorijoje (dabar - Muzikos akademija). Iš pirmųjų jo pastatytų spektaklių didžiausios šlovės susilaukė J. Vaitkaus ir E. Ignatavičiaus „Svajonių piligrimas” (1975), H. Ibseno „Statytojas Solnesas” , Vinco Krėvės „Šarūnas” (1980), M. Šatrovo „Mėlynieji žirgai raudonoje pievoje” (1982), A. Kamiu „Kaliguda”, T. Viljamso „Šauksmas” (abu 1983), Broniaus Kutavičiaus ir Sigito Gedos „Strazdas žalias paukštis” (1984), V. Šekspyro „Ričardas II” (1985), M. Koreso „Senelių namai” (1986) ir kt.

Aldona Vaitkutė. Dainininkė. Gimė 1906 m. gruodžio 8 d. Malūkų kaime (Skuodo r.).

Remigija Vaitkutė. Dailininkė, metalo plastikos dirbinių kūrėja. Gimė 1962 m. Akmenės rajone. Gyvena Telšiuose.

Marta Stirblytė-Valaikienė. Dailininkė tapytoja, grafikė. Gimė 1942 m. gegužės 15 d. Tauragės rajone. Gyvena Kaune.

Donatas Valatka. Dailininkas tapytojas. Gimė 1932 m. kovo 1 d. Telšių apskrityje. Gyvena Kaune.

Dalia Skridailaitė-Valatkienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1961 m. balandžio 28 d. Kretingoje. Baigė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikumą meninio stiklo apdirbimo specialybę. Tapyti pradėjo nuo 1980 m. Nuo 1984 m. - Tautodailės sąjungos narė. Viena didžiausių jos kūrybos parodų 1987 m. surengta Klaipėdoje. Vėliau jos kūrya ekponuota Palangoje, Kretingoje, Skuode ir kt. Gyvena Kretingoje.

Aldona Valiukėnaitė. Dainininkė. Gimė 1949 m. Skaudvilėje.

Andrius Valius. Dailininkas, pedagogas. Gimė 1929 m. Telšių r. Palūksčio k. Gyvena Kaune.

Telesforas Valius. Dailininkas grafikas. Gimė 1914 m. liepos 10 d. Rygoje, mirė 1977 m. gruodžio 1 d. Toronte. Gyveno Telšiuose, mokėsi Kaune. 1942-1944 m. buvo grafikos katedros vedėjas Vilniaus dailės akademijoje, 1944 m. - Žemaičių teatro direktorius ir dailininkas. Emigravo į užsienį 1944 m. Nuo 1949 m. gyveno Kanadoje.

Vytautas Valius. Dailininkas. Gimė 1930 m. rugpjūčio 24 d. Telšiuose. Baigė Lietuvos dailės institutą. Parodose dalyvauja nuo 1956 m. Tapytojas, grafikas, knygų iliustratorius. Nacionalinės premijos laureatas. Kūriniuose ryškios liaudies skulptūrų parafrazės, tapybinių ir grafinių pradų sintezė.

Sigutė Valiuvienė. Dailininkė grafikė. Gimė 1931 m. gegužės 25 d. Šiauliuose

Vytautas Vanagas. Skulptorius, tapytojas, grafikas. Gimė 1951 m. sausio 1 d. Akmenės r. Žardelių kaime.

Eva Erika Labutytė-Vanagienė. Dailininkė, grafikė, ekslibrisų, estampų kūrėja, knygų iliustratorė. Gimė 1938 m. balandžio 15 d. Begėdžiuose (Šilutės r.). Baigė Vilniaus valstybinį dailės institutą. Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Gyvena Vilniuje. Parodose Lietuvoje ir užsienyje dalyvauja nuo 1968 m. Pagrindinė kūrybos tema - Prūsija, Mažoji Lietuva ir jos žmonės. Yra sukūrusi M. Mažvydo, L. Rėzos, Vydūno, D. Kleino, J. Bretkūno, K. Donelaičio, M. Jankaus ir kelių kitų Mažosios Lietuvos šviesuolių portretus.

Vladislava Stankutė-Variakuojienė. Cirko artistė. Gimė 1926 m. gruodžio 26 d. Nemakščiuose (Raseinių r.).

Jonas Varnas. Dailininkas karikatūristas. Gimė 1928 m. liepos 6 d. Papušinio k. (Raseinių r.).

Robertas Varnas. Choro dirigentas. Gimė 1930 m. spalio 10 d. Mažeikiuose. 1959-1967 m. dėstė Klaipėdos muzikos mokykloje. Nuo 1982 m. dėstė Klaipėdos fakultetuose. 1984-1987 m. choro dirigavimo katedros vedėjas, docentas, studentų dainų švenčių „Gaudeamus”, respublikinių dainų švenčių vyriausias dirigentas (1970-1980 m.).

Kazys Varnelis. Dailininkas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Gimė 1917 m. vasario 25 d. Alsėdžiuose (Plungės r.).

Kazimieras Varnelis Liaudies skulptorius, dievdirbys (1871-1945). Gimė Alsėdžiuose (Plungės r.). Gyvena JAV, Lietuvoje.

Kęstutis Vasiliauskas. Kompozitorius, poetas, muzikos mokytojas. Gimė 1944 m. Kaune, bet visą laiką gyvena ir dirba Jurbarke. Sukūrė muzikos kūrinių pagal kraštiečių Jurgio Baltrušaičio ir Stasio Santvaro žodžius, rašo dainas ansambliui „Verdenė”. Išleido poezijos rinkinį „Krenta žodis...” (1998).

Genovaitė Stanaitytė Vasilikienė-Vaskas. Dainininkė (sopranas). Gimė 1921 m. balandžio 6 d. Griškabudyje (Šakių r.). Baigė Skuodo gimnaziją. Dainavimą studijavo Kauno, Hamburgo, Adelaides konservatorijose. Į Australiją atvyko 1949 m. Koncertuoja Adelaidėje, Melburne, Sydnėjuje.

Vaclovas Vičius. Lietuvos mėgėjų teatrų veiklos organizatorius Lietuvoje. Gimė 1956 m. balandžio 24 d. Šatėse (Skuodo r.). Gyvena Vilniuje.

Antanas Vaškys. Tautodailininkas. Baigė Telšių taikomosios dailės technikumą. Gyvena Platelių apylinkės Plokščių kaime.

Petras Vaškys. Skulptorius, keramikas, profesorius. Gimė 1921 m. sausio 1 d. Mosėdyje. Baigiantis karui pasitraukė į Vakarus. Išgarsėjo kūriniais, padarytais iš vaško. Gyvena Filadelfijoje.

Antanas Venckus. Aktorius. Šiaulių dramos teatro vadovas.

Adolfas Večerskis. Aktorius, režisierius. Gimė 1949 m. rugsėjo 4 d. Kretingoje. 1955-1960 m. mokėsi Kretingos vidurinėje mokykloje, 1969-1973 m. studijavo LVK, 1987-1988 m. buvo Aukštesniųjų režisūros kursų klausytojas, 1992-1993 m. mokėsi Niujorko tarptautinio meno institute teatro ekonomikos vadybos, 1997 m. - Baltijos vadybos fondo vadybos kursų klausytojas. 1976-1991 m. buvo VADT aktorius, 1992-1997 m. - teatro „Vaidilos ainiai” vadovas, režisierius, aktorius, nuo 1995 m. - tarptautinio teatro projekto vadovas, nuo 1997m. - viešosios įstaigos „A. Večerskio teatras” vadovas, režisierius ir aktorius.

Antanas Venckus. Muzikologas, kompozitorius. Gimė 1934 m. gruodžio 14 d. Čiūteliuose (Šilutės r.). Mirė 1957 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje.

Algirdas Venckūnas. Aktorius. Gimė 1934 m. vasario 17 d. Šiauliuose.

Vytautas Venckus. Muzikologas, radijo laidų vedėjas, pedagogas, muzikologas. Gimė 1922 m. gegužės 15 d. Skipsčiuose (Skuodo r.). Mirė Vilniuje 1997 m. rudenį. Palaidotas Palangoje.

Vytautas Venckus. Muzikologas, kompozitorius. Gimė 1934 m. gruodžio 14 d. Čiūteliuose (Šilutės r.). Mirė 1975 m. rugsėjo 24 d. Vilniuje. 1954 m. baigė Klaipėdos muzikos mokyklos choro dirigavimo klasę, 1959 m. - Lietuvos konservatorijos teorijos ir kompozicijos fakultetą, E. Balsio muzikos teorijos klasę. Paskelbė straipsnių apie daugiadermiją ir daugiatonaliją, muzikos terminologiją, sukūrė muzikos pjesių, vadovėlio „Muzikos kūrinių analizės pagrindai” (1977 m.) vienas iš autorių. Sukūrė instrumentinių pjesių, choro dainų, variacijas smuikui (1962), 2 poemas (1968-1972), preliudą ir fugetę vargonams (1974).

Algirdas Venskūnas. Aktorius. Gimė 1934 m. vasario 17 d. Šiauliuose.

Kazys Venslovas. Skulptorius. Gimė 1962 m. lapkričio 26 d. Kretingos rajone. Gyvena Vilniuje.

Stanislava Jakševičiūtė-Venslauskienė. Aktorė. Gimė 1874 m. liepos 9 d. Šiauliuose, mirė 1958 m. sausio 16 d. JAV.

Robertas Verba. Kino režisierius, operatorius. Gimė 1932 m. rugsėjo 13 d. Medekšinėje (Raseinių r.).

Algimantas Veselis. Dailininkas tapytojas. Gimė 1953 m. lapkričio 4 d. Plungėje. Gyvena ten pat.

Vytautas Alfonsas Vėlius. Architektas. Gimė 1933 m. rugsėjo 12 d. Sukančiuose (Telšių r.).

Vytautas Vičiulis. Dailininkas marinistas. Gimė 1951 m. spalio 16 d. Jedžiotų km. (Skuodo r.). Mirė 1989 m. kovo 3 d. Klaipėdoje, susidegino prie Lenino paminklo.

Vaclovas Vičius. Lietuvos mėgėjų teatrų veiklos organizatorius ir koordinatorius Lietuvoje. Gimė 1956 m. balandžio 24 d. Skuodo rajone. 1974 m. baigė Šačių vidurinę mokyklą, 1979 m. - Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetus. Nuo 1979 m. dirbo Liaudies meno rūmų Teatro skyriaus režisieriumi, nuo 1986 m. - Lietuvos mokslinio metodinio kultūros centro Teatro skyriaus vedėju, nuo 1990 m. - Lietuvos liaudies kultūros centro Teatro sektoriaus režisieriumi. Gyvena Vilniuje.

Vilius Vydūnas (Storasta). Filosofas, poetas, dramaturgas, muzikas, pedagogas, kultūros veikėjas. Gimė 1868 m. kovo 22 d. Jonaičiuose (Šilutės r.). Mirė 1953 m. vasario 20 d. Vokietijoje.

Romas Viesulas. Dailininkas. Gimė 1918 m. rugsėjo 11 d. Latvijoje, Alūkštos rajone. Mirė 1986 m. lapkričio 7 d. Romoje.

Liudas Vilimas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1912 m. rugsėjo 15 d. Mažeikių valsčiuje. Mirė 1966 m. rugpjūčio 22 d. JAV.

Romanas Vilkauskas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1949 m. gegužės 7 d. Ylakiuose (Skuodo r.). Gyvena Šiauliuose.

Adolfas Viluckis. Liaudies menininkas, skulptorius. Gimė 1939 m. lapkričio 30 d. Grūšlaukės km. (Kretingos r.). Drožyba užsiima nuo vaikystės. Parodose pradėjo dalyvauti nuo 1959 m. Nuo 1960 m. - Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Liaudies meistro vardas suteiktas 1964 m. 1972 m. Respublikinėje medžio drožėjų šventėje pelnė meistrų meistro pameistrio vardą, 1986 m. už kūrybinę veiklą Kultūros ministerija jam paskyrė P. Galaunės premiją, 1987 m. jis - antrojo Sąjunginio liaudies kūrybos festivalio laureatas. Sukūrė daugiau negu 200 reikšmingesnių skulptūrų. Dalyvavo kūrybinėse stovyklose, kūrė Ablingos memorialo, Raganų kalno (Juodkrantė) ir keletą kitų medžio skulptūrų kompleksų. Surengė 7 autorines parodas. Kūrinius eksponavo 35-iose tautodailės parodose Lietuvoje ir kt. šalyse.

Algirdas Rapolas Vindašius. Choro dirigentas, pedagogas. Gimė 1919 m. gruodžio 28 d. Ylakiuose (Skuodo r.). Mirė 1996 m. spalio 12 d. Kaune.

Adomas Vingis. Dailininkas grafikas, tapytojas. Gimė 1917 m. Žemaičių Kalvarijoje. Mirė 1980 m. Australijoje, Melburne.

Aleksandras Vinkus. Liaudies meistras, raižytojas. Gimė 1832 m. sausio 2 d. Darbėnuose (Kretingos r.). Mirė 1912 m. rugsėjo 10 d.

Jonas Virakas Architektas. Gimė 1905 m. rugsėjo 5 d. Seredžiuje (Jurbarko r.). 1943 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. Kurį laiką dėstė Vilniaus dailės akademijoje, Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute. Pagal jo projektus pastatyta nemažai respublikinės reikšmės statinių, paminklų. Sukūrė koplyčios, skirtos Rainių kankinių atminimui įamžinti Už šį darbą jau po mirties (1994 m.) apdovanotas Lietuvos nacionaline premija.

Zigmas Virkšas. Kompozitorius, pedagogas. Mokėsi ir kurį laiką gyveno Plungės rajone. Gyvena ir kuria Klaipėdoje.

Sigitas Virpilaitis. Dailininkas juvelyras. Gimė 1961 m. Šiaulių rajone (netoli Kuršėnų). Gyvena Vilniuje.

Antanas Visminas. Vargonininkas, visuomenės veikėjas. Gimė 1894 m. rugsėjo 17 d. Viekšniuose (Mažeikių r.).

Aldona Visockienė. Dailininkė keramikė. Gimė 1942 m. lapkričio 24 d. Telšių rajone. Gyvena Šiauliuose.

Danutė Karaškaitė-Visockienė. Dailininkė vitražistė, tapytoja. Gimė Kaune. Gyvena Vilniuje.

Anlanas Visockis. Dailininkas tapytojas. Gimė 1941 m. liepos 18 d. Šiaulių apskrityje, Gyvena Šiauliuose.

Juozas Vyšniauskas. Žurnalistas, tautodailininkas, kraštotyrininkas. Gimė 1944 m. balandžio 13 d. Klaseikių km. (Skuodo r.). Gyvena ir kuria Skuode.

Petras Vyšniauskas. Saksofonistas. Gyveno, mokėsi Plungės rajone. Gyvena Vilniuje.

Aleksandras Vitkauskas. Aktorius, režisierius, vienas iš lietuvių profesionaliojo teatro kūrėjų. Gimė 1887 m. sausio 27 d. Darbėnuose, mirė 1943 m. spalio 10 d. Jurbarke. Vaidybos mokyklą 1911 m. baigė Maskvoje. Dirbo su skrajojančia lietuvių artistų trupe Lietuvoje ir JAV. 1920-1922 m. buvo Kauno Dramos vaidyklos režisierius ir aktorius, dirbo kitą atsakingą darbą kultūros srityje.

Jonas Vizbaras. Architektas, visuomenės veikėjas. Gimė 1922 m. lapkričio 10 d. Dimitrave (Kretingos r.).

Elena Saulevičiūtė-Zabulėnienė. Dainininkė (sopranas). Gimė 1927 m. balandžio 17 d. Kretingoje.

Algis Zaboras. Docentas, choro dirigentas, pedagogas. Klaipėdos universiteto Menų fakulteto chorvedybos katedros docentas. Lietuvos ir JAV choro dirigentų asociacijos narys. Gimė 1951 m. rugsėjo 27 d. Kartenoje (Kretingos r..) 1958-1959 m. Mokėsi Skuodo pradinėje. Ilgametis Skuodo „Apuolės” choro vadovas. Gyvena Klaipėdoje.

Jonas Zalonius (Zdanius-Zdanavičius). Kompozitorius, muzikologas. Gimė 1913 m. lapkričio 1 d. Jurbarke. Mirė 1975 m. spalio 23 d. JAV.

Audrius Zavadskis. Fotomenininkas. Gimė 1945 m. lapkričio 20 d. Šiauliuose.

Elena Saulevičiūtė-Zabulėnienė. Dainininkė. Gimė 1927 m. balandžio 17 d. Kretingoje. (sopranas).

Petronelė Zaniauskaitė. Operos dainininkė. Gimė 1910 m. Medsėdžių kaime (Plungės r.). Mirė 1988 m. kovo 3 d. Palaidota Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

Kęstutis Zapkus. Dailininkas tapytojas, grafikas. Gimė 1938 m. balandžio 22 d. Dabikinės dvare (Mažeikių apskr.). Gyvena Niujorke (JAV).

Aleksandras Žadeikis. Aktorius, režisierius. Gimė 1916 m. vasario 3 d. Telšių rajono Kalnėnų kaime. 1939 m. baigė Kauno universitetą. Filologas. 1944-1949 m. buvo Žemaičių teatro aktorius, 1949-1981 m. - Klaipėdos dramos teatro aktorius. 1952-1977 m. dirbo dar ir režisieriumi, nuo 1953 m. nemažai vaidmenų sukūrė kine.

Loreta Zdanavičienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1962 m. kovo11 d. Tauragėje. Gyvena Vilniuje.

Ričardas Zdanavičius-Zdanas. Dailininkas tapytojas. Gimė 1956 m. birželio 3 d. Vilniuje. Gyvena Vilniuje.

Jonas Zenkevičius. Dailininkas tapytojas. Gimė 1825 m. Raseinių apskrityje, mirė 1888 m. gruodžio 21 d. Vilniuje. Mokėsi Kražių kolegijoje. Tapybą studijavo Lietuvoje, Peterburge, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje. Yra nutapęs nemažai portretų, iš kurių žymiausi - S. Daukanto, M. Valančiaus, A. Baranausko ir kt. Kūryboje ryškūs akademizmo bruožai.

Julija Gascevičiūtė-Zmirskienė. Aktorė. Gimė 1928 m. sausio 2 d. Radviliškio rajone. 1944-1945 m. dirbo Žemaičių teatre, o 1946-1948 m. ir nuo 1950 m. - Šiaulių dramos teatre.

Wilijam Zorach. Žymus Amerikos skulptorius. Gimė 1887 m. Jurbarke. Mirė JAV.

Asta Zūbaitė. Dainininkė (mecosopranas). „Dainų daineles” konkurso (1978 m.) laureatė. Gimė apie 1960 m. Skuode, kur ir Mokėsi. Šiuo metu dainuoja Bonos operos teatre.

Vladimiras Zubovas. Architektas. Gimė 1909 m. gruodžio 6 d. Halėje (Vokietija). Vaikystę praleido Dabikinėje (Akmenės r.).

Boleslovas Zubrickas. Muzikologas, kultūros istorikas. Gimė 1930 m. balandžio 5 d. Tauragės rajono Vaidatonių kaime.

llona Zvinakienė. Dailininkė tapytoja. Gimė 1961 m. sausio 21 d. Plungėje. Gyvena Panevėžyje.

Jonas Žalpys (Zelp). Dramaturgas, visuomenės veikėjas. Gimė 1885 m. kovo 6 d. Kelmės valsčiaus Mickių kaime.

Algirdas Žebrauskas. Architektas. Gimė 1955 m. sausio 5 d. Plungės rajone. 1973 m. baigė Šateikių vidurinę mokyklą, 1981 m. - VISI Architektūros fakultetą. Nuo 1981 m. dirba Telšių rajone. Nuo 1982 metų - Telšių rajono vyr. architektas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (1994 m.). Vienas iš Žemaičių kultūros draugijos įkūrėjų. Vadovavo Rainių koplyčios statybos darbams.

Aldona Žemaitaitytė-Žaromskienė. Dailininkė, tekstilininkė, farmacininkė. Gimė 1934 m. gruodžio 27 d. Viešvilėje (Jurbarko r.). Kuria trikotažo modelius, gobelenus. Nuo 1962 m. kasmet dalyvauja įvairiose mano parodose užsienyje ir Lietuvoje. Gyvena Jurbarke ir Vilniuje.

Tomas Žebrauskas. Jėzuitas, matematikas, architektas. Gimė 1714 m. lapkričio 24 d. Lietuvoje. Mirė 1748 m. kovo 18 d. Vilniuje. Dirbo Žemaitijoje.

Viktoras Žeimys. Aktorius, choro dirigentas. Gimė 1934 m. liepos 17 d. Gargžduose (Klaipėdos r.).

Adelė Genovaitė Zinkevičiūtė. Menotyrininkė, metalistė. Gimė Biržuose 1933 m. Nuo 1962 m. dirba Telšių taikomosios dailės aukštesniojoje mokykloje (dabar - VDA Telšių skyriuje). Parodose dalyvauja nuo 1964 m.

Marija Biržiškaitė-Žakevičienė. Dailininkė keramikė, Mykolo ir Bronislavos Biržiškų duktė. Gimė 1908 m. Vilniuje. „Lietuviškos enciklopedijos” bendradarbė.

Vaclava Žiemelytė. Dainininkė. Gimė 1927 m. spalio 1 d. Užluobės km. (Skuodo r.). Gyvena Kanadoje

Juozas Žilevičius. Kompozitorius, muzikologas. Gimė 1891 m. kovo 28 d. Jėrubaičiuose (Plungės r.). Mirė 1985 m. rugpjūčio 5 d. Baltimorėje.

Aloyzas Žilys. Meno vadovas ir dirigentas. Gimė 1951 m. liepos 16 d. Raguviškių km. (Kretingos r.). 1967 m. baigė Kretingos vidurinę mokyklą, 1967-1971 m. mokėsi Klaipėdos S. Šimkaus aukštesniojoje muzikos mokykloje, 1973-1978 m. studijavo LVK Klaipėdos fakultete. Sudarė ir išleido lietuvių liaudies dainų rinkinį „Žaliam berže gegulė kukavo”(1993). Keletas jo sukurtų dainų išspausdinta muzikos vadovėliuose. Leidybai parengė autorinių dainų rinkinius vaikams: „Dainelės pradžia”, „Saulės pasveikinimas”, „Čiulbėsiu paukšteliui” bei dainų rinkinį lygių balsų chorams, ansambliams ir duetams.

Stasys Žilys. Kunigas, rašytojas, dailininkas. Gimė 1924 m. rugsėjo 24 d. Šilalės valsčiaus Dargalių kaime.

Stanislovas Žilius (Žylius). Vargonininkas. Gimė 1898 m. liepos 16 d. Tauragėje.

Vytautas Žilius. Muzikas. Gimė 1911 m. liepos 11 d. Jurbarke. Mirė 1961 m. rugsėjo 6 d. Vilniuje.

Vladislovas Žilius. Dailininkas grafikas, tapytojas. Gimė 1939 m. Kaltinėnų valsčiaus Varsnelių kaime.

Steponas Žiubrys. Liaudies menininkas, skulptorius. Gimė 1950 m. Kurmaičių km. (Kretingos r.). Nuo 1980 m. - Tautodailės sąjungos narys. Dalyvavo daugelyje kūrybinių stovyklų (1993 m. Cinkiškėse - Žalgirio mūšiui atminti, 1997 m. - Danijoje, Neksio m. ir kt.). Personalinė jo kūrybos paroda surengta 2000 m. Kretingos muziejuje. Gyvena Kretingoje.

Henrikas Algis Žiūraitis. Dirigentas, pianistas. Gimė 1928 m. liepos 27 d. Raseiniuose.

Kazimieras Kastytis Žiūraitis. Pianistas, dirigentas. Gimė 1930 m. Raseiniuose.

Jonas Žukas. Muzikas. Gimė 1907 m. lapkričio 12 d. Švėkšnoje.

Bronislavas Žymantas. Liaudies menininkas, medžio drožėjas. Gimė 1913 m. Užventyje (Šiaulių apskr.). Kūrybiniu darbu užsiima nuo 1936 m. Vadovavo originaliam vaikų lėlių teatrui, apie kurį režisierius H. Šablevičius sukūrė dokumentinį filmą „Kretingos medinukai”. Dailininko kūryba eksponuojama įvairiose parodose. Kaip „Jonio” personažas dalyvavo daugelyje Dainų švenčių. Gyvena Kretingoje.

Raselė Andriušytė-Žukienė. Menotyrininkė. Gimė 1960 m. Raudonėje (Jurbarko r.). Gyvena Kaune.

Marija Giedrė Žumbatienė-Jankonytė. Dailininkė grafikė. Gimė 1940 m. birželio 24 d. Šilalėje.

Alfonsas Žvilius. Dailininkas grafikas, pedagogas. Gimė 1944 m. balandžio 2 d. Kretingos rajone. Gyvena Vilniuje.

Parengė Danutė Mukienė ir 
Telšių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2001
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2001

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt