DAILININKO TELESFORO VALIAUS PALAIKAI 
SUGRĮŽO Į GIMTĄJĄ ŽEMĘ

Garsus dailininko grafiko Telesforo Valiaus palaikai iš Kanados parvežti į Telšius ir šių 2004 m. spalio 23 dieną palaidoti senosiose miesto kapinės, Valių šeimos kape. Urna su pelenais prieš palaidojant buvo padėta Žemaičių muziejuje „Alka“. 

Marinos Petrauskienės nuotraukose – urna su Telesforo Valiaus palaikais Žemaičių muziejuje „Alka“ ir parodos, kurioje buvo eksponuojami Telesforo Valiaus ir Vytauto Valiaus kūriniai, fragmentas 

Čia atiduoti pagarbą ir atsisveikinti su menininku buvo atėję jo talento gerbėjai, Telšių miesto ir rajono savivaldybių, apskrities vadovai, giminės iš Kanados ir Vilniaus. Savo prisiminimus apie Telesforą Valių kaip didį menininką ir nuostabų žmogų papasakojo buvęs artimas velionies draugas bendraamžis telšiškis tautodailininkas Jonas Paulauskas, kuriam dabar jau 92 metai. Mintimis apie menininką ir jo kūrybą pasidalijo ir keletas kitų palaikų perlaidojimo ceremonijos dalyvių.
Telesforas Valius gimė Telšiuose. Čia jis praleido savo jaunystę, pradėjo kūrybinį kelią. Į Vakarus dailininkas emigravo Antrojo pasaulinio karo metais. Ilgai jis gyveno Kanadoje. Ten 1977 m. ji jir mirė. Paskutinis menininko prašymas artimiesiems buvo, kad jį palaidotų gimtinėje, kai ten nebebus okupantų. Tai padaryti buvo gana sudėtinga, tačiau žmonos Aldonos, jos sūnėno Algio Krašausko, gyvenančio Kanadoje, taip pat jo brolio Vytauto (mirė 2004 m.) ir Vytauto sūnaus Sauliaus Valiaus bei kitų giminaičių pastangų dėka menininko valia buvo įvykdyta. Už pagalbą organizuojant perlaidojimo ceremoniją giminės liko dėkingi muziejaus darbuotojams, Telšių rajono savivaldybei.
Žemaičių muziejaus „Alka“ fonduose yra nemažai Telesforo Valiaus darbų. Palaikų perlaidojimo proga salėje, kurioje stovėjo urna, puikavosi Telesforo Valiaus
grafikos ir Vytauto Valiaus tapybos darbai.

Augustinas Jonušas

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt