Žemaitijos muziejuje „Alka“ lankėsi Lietuvos 
Respublikos prezidentas Rolandas Paksas

LR prezidentas Rolandas paksas nusifotografavo su Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojais2003 m. sausio mėnesio pabaigoje Telšiuose lankėsi naujai išrinktasis Lietuvos Respublikos prezidentas Rolandas Paksas. 
Telšiai - jo gimtasis miestas. Čia jį žmonės itin šiltai sutiko. R. Paksas, atvykęs į Telšius, susitiko su Telšių vyskupijos hierarchais, aplankė Žemaitės gimnaziją, kurią pats yra baigęs. 
Neužmiršo LR prezidentas užsukti ir į Žemaičių muziejų „Alka“, kur susipažino su parodomis ir ekspozicijomis, nusifotografavo su muziejaus darbuotojais. 
Žemaičių muziejuje „Alka“ Rolandas Paksas susitiko ir su Žemaitijos savivaldybės merais, apskričių vadovais. 
Rolandą Paksą su pergale rinkimuose į LR prezidentus pasveikino Žemaičių muiziejaus „Alka“ direktorius ir Žemaičių kultūros draugijos pirmininkas Stasys Kasparavičius. Kalbėdamas Telšiuose LR prezidentas R. Paksas akcentavo, kad daug dėmesio savo komandos veikloje planuoja skirti regioninės politikos įgyvendinimui.

LR prezidentas Rolandas Paksas Žemaičių muziejuje „Alka“ susitiko su Žemaitijos rajonų merais ir apskričių viršininkais LR prezidentas Rolandas Paksas apžiūrėjo Žemaitijos mjuziejaus „Alka“ ekspoziciją ir parodas

Žemaičių muziejaus „Alka“ inf.
Nuotraukos Marinos Petrauskienės (iš Žemaičių muziejaus „Alka“ fotoarchyvo)

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt