„ALKOS“ MUZIEJAUS DARBUOTOJŲ STRAIPSNIAI 
(2003 m. spalio-lapkričio mėnesiai)

1. A. Jonušas. Pradėtas sodinti ąžuolynas ( „Alkos” muziejaus darbuotojo straipsnis apie medžių sodinimą Vembūtų piliavietėje). Kalvotoji Žemaitija 2003 m. spalio 30 d. Nr. 125
2. Ieško kunigaikščio Vykinto miesto. Gedimino Zemblicko pokalbis su muziejaus direktoriumi S. Kasparavičiumi. Mokslo Lietuva . 2003 m. spalio 23 d. Nr.18.
5. A. Jonušas. Domina piliakalnių paslaptys. (Apie Lopaičių piliakalnio žvalgymą.) Kalvotoji Žemaitija. 2003 m. lapkrič7. io 11 d. Nr. 129.
8. A. Jonušas. Lopaičiuose - gilios senovės pėdsakai. (Fotoreportažas apie atradimus poilsiavietėje). Kalvotoji Žemaitija. 2003 m.lapkrič10. io 27 d. Nr. 136
11. A .Jonušas. Operacija „Vykinto akmuo” (Apie paminklinio akmens kunigaikšč12. iui Vykintui pastatymą prie Vembūtų piliakalnio) Kalvotoji Žemaitija. 2003 m. gruodžio 2 d. Nr. 138.

 Žemaičių muziejaus „ALKA“ informacija

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt