MUZIEJAUS RENGINIAI
2002 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais
 • Rugsėjo 21 d. muziejaus fototekos skyriaus vedėja M.Petrauskienė pristatė iš „Alkos“ muziejaus fondų Žemaičių vyskupystės muziejuje surengtą parodą „Dingę Varniai“.
 • Rugsėjo 27 d. atidaryta ekspozicija buvusio Džiuginėnų dvaro gyvenamojo namo antrajame aukšte. Ją rengė „Alkos“ muziejaus darbuotojai R.Bartkienė, K.Švėgždavičius ir Z.Dargaitė. Į atidarymo iškilmes susirinko nemažai Telšių miesto ir rajono žmonių. Malonu buvo matyti netoliese esančios Džiuginėnų mokyklos pradinukus. Suaugusiems ir vaikams patiko Telšlų Žemaitės teatro aktorių suvaidinto spektaklio „Marti“ ištrauka. Muziejaus direktorius S.Kasparavičius pristatė ekspoziciją ir jos tolesnę plėtrą. Kalbėjo Telšių rajono savivaldybės meras V.Urbonavičius, Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius, V.Vaičekauskas, Kultūros vertybių apsaugos departamento Telšių teritorinio padalinio viršininkė V.Jonušienė.
 • Spalio 2 d. Telšių miesto parodų salėje atidaryta paroda „Biblija istorijoje ir šiandien“. Ją rengė Lietuvos biblijos draugija. Parodą papildė Žemaičių muziejaus „Alka“ istorijos skyriaus vedėja R.Bartkienė, kuri eksponavo ir per atidarymą pristatė iš muziejaus fondų 30 religinio turinio knygų.
 • Spalio 3 d. muziejuje įrengta paroda „Bažnytinė tekstilė“. Rengė V.Rimkuvienė.
 • Spalio 17 d. muziejuje surengta paroda „Tarpukario lietuvių dailė“. Eksponuojami A.Valeškos, J.Vienožinskio, L.Andrijausko ir kitų autorių darbai. Parodą rengė E.Spudytė.
 • Spalio 23 d. Telšių „Ateities“ vidurinėje mokykloje surengta kilnojama parodėlė iš muziejaus fondų „XV-XIX a. Telšių senamiesčio archeologiniai radiniai“. Parodą rengė ir pristatė muziejaus archeologijos skyriaus vedėja D.Karaliene.
 • Spalio 25 d. Žemaičių muziejaus „Alka“ sodelyje pašventintas tautodailininko V.Savickio sukurtas dekoratyvinis stulpas. Jį savo lėšomis sukūrė meistras ir padovanojo „Alkos“ muziejui jo 70-čio proga.
 • Spalio 25 d. Žemaičių muziejaus „Alka“ parodų salėje įvyko parodos „Vaikystės pasaka“ atidarymas. Eksponuotos tautodailininkės Onutės Valickienės siūtos lėlės ir rankdarbiai. Iš viso eksponuoti 103 darbai. Parodos pristatyme koncertavo vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“, Kuršų pagrindinės mokyklos lėlių teatras ir kt. Renginį organizavo rinkinių vyr. saugotoja E.Spudytė.
 • Lapkričio 5-6 d. E.Spudytė vedė edukacinius renginius „Lėlių siuvimas“. Lėles siūti noriai mokėsi moksleiviai ir Trečiojo amžiaus universiteto klausytojai.
 • Lapkričio 15 d. E.Spudytė vedė edukacinį renginį Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos pedagogikos skyriaus studentams „Baltiškas ornamentas“.
 • Lapkričio 28 d. E.Spudytė vedė edukacinį renginį Telšių jaunimo mokyklos moksleiviams „Kryžiaus ženklo istorija ir jo vaizdavimas liaudies mene“.
 • Gruodžio 11 d. D.Karalienė Telšių „Ateities“ vidurinėje mokykloje vedė edukacinį renginį „Telšių senojo miesto tyrinėjimai“. Moksleiviai ir mokytojai susidomėję apžiūrėjo eksponuojamą naujausią archeologinę medžiagą - koklių fragmentus, molio, stiklo dirbinių šukes.

Žemaičių muziejaus „Alka“ inf.
Nuotrauka iš Žemaičių muziejaus „Alka“ fotoarchyvo

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt