PARODOS IR RENGINIAI MUZIEJUJE
2003 m. sausio - kovo mėnesiais
  • Žemaičių muziejuje „Alka“ 2003 m. sausio 14 d. Žemaitijos nacionalinio parko surengtame seminare muziejaus direktorius S. Kasparavičius skaitė pranešimą „Žemaičių kultūros puoselėjimas“.

  • Sausio 17 d. muziejuje atidaryta akvarelininko K. K. Šiaulyčio (Vilnius) paroda „Žemaitija“. Per jos atidarymą autorius kalbėjo apie savo kūrybą ir dailės vadovėlių moksleiviams rašymą (išleisti K. K. Šiaulyčio parengti vadovėliai 5-toms ir 6-toms klasėms). Koncertavo Telšių vaikų muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai. Dailininkas nupiešė kiekvieno koncertavusio portretą, pasirašė ir įteikė vaikui.

  • Sausio 23 d. muziejuje įvyko naujai išrinkto LR Prezidento Rolando Pakso susitikimas su Žemaitijos apskričių viršininkais, savivaldybių merais. Po susitikimo muziejaus direktorius ir muziejininkai supažindino Prezidentą su muziejaus ekspozicijomis ir senųjų skulptūrų rinkiniu.

  • Vasario 6 d. dailės salėje įvyko rusų dainuojamosios ir skaitomosios poezijos vakaras „Pamaitinkime sielą poezija ir muzika“.

  • Vasario 14 d. muziejuje įvyko parodos „Lietuvos valstybės atkūrimas ir kovos dėl Nepriklausomybės 1918-1920 m.“, skirtos Vasario 16-osios 85-osioms metinėms, atidarymas. Ją pristatė Istorijos skyriaus vyr. mokslinis bendradarbis K. Švėgždavičius. Koncertavo Telšių kunigų seminarijos klierikai. Renginį vedė muziejaus direktorius S. Kasparavičius.

  • Vasario 26 d. muziejuje įvyko Telšių r. kultūros darbuotojų ir bibliotekų rajoninės apžiūros nugalėtojų pagerbimas.

  • Vasario 28 d. muziejuje įvyko Telšių rajono ūkininkų seminaras, skirtas narystei Europos Sąjungoje. Jame dalyvavo Europos komiteto prie Lietuvos Vyriausybės vadovas P. Auštrevičius, Telšių apskrities viršininkas K. Lečkauskas, rajono meras V. Urbanavičius.

  • Kovo 13 d. muziejuje atidaryta Telšių apskrities tautodailininkų darbų paroda. Eksponuoti 294 darbai (skulptūros, paveikslai, grafika, tekstilė, taikomasis menas).
    Tą pačią dieną muziejuje įvyko kamerinės muzikos koncertas. Vilniaus valstybinis kvartetas atliko Liuksemburgo kompozitorių kūrinius.

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt