PARODA, SKIRTA TELŠIŲ MIESTO 
SAVIVALDOS 210-OSIOMS METINĖMS 

2001 m. lapkričio 29 d. Žemaičių muziejuje „ALKA" įvyko parodos, skirtos Telšių miesto savivaldos 210-osioms metinėms, atidarymas. Parodą iš muziejaus rinkiniuose sukauptų eksponatų surengė muziejaus istorijos ir archeologijos skyrių darbuotojai. 

Į parodos atidarymą susirinkusius visuomenės atstovus su jubiliejumi pasveikino "Alkos" muziejaus direktorius Stasys Kasparavičius. Parodą pristatė muziejininkas istorikas K. Švėgždavičius ir muziejininkė D. Karalienė. 

Marinos Petrauskienės nuotraukoje - akimirkos iš parodos atidarymo

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt