MUZIEJAUS RENGINIAI. 2002 m. sausis-vasaris

 • Sausio 17 d. atidaryta paroda „Žemaičių - japonų draugystė“. Joje eksponuojama Alfredo Jonušo juvelyrika iš gintaro ir dramblio kaulo. Papuošaluose įkūnyti žemaitiški ir japoniški simboliai, įvykiai. Parodoje eksponuojami japonų suvenyrai, iš japonų gautos dovanos (kimono, paveikslai ir kt.), japoniški pašto ženklai, pinigai, pirmos dienos vokai. Juos iš savo asmeninių kolekcijų eksponavo muziejaus vyr. mokslinis bendradarbis K. Švėgždavičius ir kolekcininkas K. Šliogeris. Apie A. Jonušo kūrybą ir parodas kalbėjo Z. Dargaitė.

 • Vasario 1 d. muziejaus parodų salėje įvyko parodos „Užgavėnių kaukės“ pristatymas. Jame dalyvavo tautodailininkas, Užgavėnių kaukių meistras Rimantas Laima ir jo žmona Akvilina. Koncertavo ansamblis „Insula“, visus linksmino Užgavėnių persirengėliai. Tautodailininką sveikino ir apie jo kūrybą kalbėjo Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius V. Vaičekauskas, Telšių rajono mero patarėja kultūrai I. Levickienė, Mažeikių muziejaus direktorė A. Cholodinskienė ir jos pavaduotojas P. Švereba, „Alkos“ muziejaus direktorius S. Kasparavičius, Tautodailininkų sąjungos Telšių r. skyriaus pirmininkė S. Dacienė. Renginį organizavo ir vedė E. Spudytė.

 • Vasario 2 d. muziejaus Dailės salėje įvyko mokytojo Boleslovo Adomaičio (1902 - 1991) 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. B. Adomaitis nuo 1948 iki 1962 m. dirbo Telšių r. Švietimo skyriaus inspektoriumi, mokytojavo vakarinėje jaunimo mokykloje. Nuo 1962 m. buvo Telšių sodininkų - gėlininkų draugijos pirmininkas. Prisiminimais apie mokytoją dalijosi mokytojai K.Petraitis, A.Andijauskas, I.Parakininkienė, jo mokiniai A.Jonušas ir E.Januškis, muziejaus direktorius S.Kasparavičius, Gėlininkų draugijos pirmininkas P.Budreika, sūnus Arūnas. Renginyje dalyvavo ir kalbėjos Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius V. Vaičekauskas. koncertavo Telšių vaikų muzikos mokyklos smuikininkų ansamblis. Renginį vedė Z.Dargaitė.

 • Vasario 10 d. Žemaitijos kaimo muziejuje vyko Užgavėnių šventė. Lankytojus linksmino Lašininis su Kanapiniu, kiti personažai.

 • Vasario 22 d. Dailės salėje vyko renginys, skirtas muziejaus „Alka“ 70-mečiui: paminėtos muziejininko, poeto, muziejaus įkūrėjo P.Genio (1902-1952) 100-osios gimimo metinės bei atidaryta paroda, kurioje eksponuojami dokumentai, knygos, fotografijos, paveikslai, susiję su P.Genio gyvenimu ir veikla; surengtas muziejininko ir archeologo V.Valatkos (1927-1977) 75-ųjų gimimo metinių minėjimas bei paroda, kurioje eksponuojami V.Valatkos tyrinėtų Žemaitijos kapinynų ir kitų archeologinių paminklų archeologiniai radiniai, jo moksliniai darbai, ikonografinė medžiaga; paskelbti medalių konkurso, skirto muziejaus „Alka“ 70-mečiui, laureatai bei įteikti apdovanojimai.

 • Muziejaus jubiliejui skirtame renginyje įžangos žodį pasakė muziejaus direktorius S.Kasparavičius. Pranešimą apie P.Genio gyvenimą, kūrybą, veiklą padarė muziejaus vyr. mokslinė bendradarbė L.Valatkienė. Telšių Žemaitės dramos teatro aktorė R.Bytautienė perskaitė keletą P.Genio eilėraščių. Ištraukas iš V.Valatkos dienoraščio skaitė Telšių kunigų seminarijos klierikai. Jie padainavo savo kūrybos dainą apie Telšius. Pranešimą apie V.Valatkos gyvenimą ir veiklą padarė muziejaus archeologijos skyriaus vedėja D.Karalienė.

 • Trečiojoje renginio dalyje buvo pagerbti ir apdovanoti muziejaus 70-mečiui surengto medalių konkurso laureatai. Konkurse dalyvavo 13-ka VDA Telšių taikomosios dailės skyriaus studentų. Kiekvienam iš jų buvo įteiktas konkurso dalyvio diplomas. I premija ir diplomas įteiktas studentei Beatai Sietinšienei, II premija - studentei Eglei Čejauskaitei ir III premija - studentui Stasiui Šidiškiui.

 • Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius V.Vaičekauskas, Telšių rajono mero pavaduotojas J Leščiauskas. Koncertavo Telšių vaikų muzikos mokyklos mokytojai ir moksleiviai. Renginį vedė Z.Dargaitė.

 • Jau metų pradžioje muziejaus darbuotojai paskaitomis, edukaciniais renginiai aktyviai įsitraukė į visuomenės šviečiamąją veiklą. Vasario 15 d. pranešimus, skirtus Vasario 16-ąjai, Sedos (Mažeikių r.) ir Eigirdžių (Telšių r.) mokyklose skaitė muziejaus direktorius Stasys Kasparavičius. Vasario 15-16 d. Viešvėnų kultūros namuose ir Telšių kultūros centre pranešimą „Vasario 16-oji Lietuvos valstybės atkūrimo diena“ padarė muziejaus vyr. mokslinis bendradarbis Kęstutis Švėgždavičius.

 • Sausio 31 d. Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė muziejuje Telšių „Atžalyno“ pagrindinės mokyklos I kl. moksleiviams vedė pamoką „Mūsų senelių ir prosenelių naudoti daiktai“.

 • Vasario 8 d. Telšių rajono darbų mokytoja vedė edukacinį renginį „Senoji medžio drožyba taikomajame mene ir skulptūroje“.

 • Vasario 14 d. Archeologijos skyriaus vedėja D. Karalienė Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos Pedagogikos skyriaus II-III kurso studentams vedė edukacinį renginį „Telšių miesto ir apylinkinių archeloginė medžiaga, Telšių senamiesčio archeologiniai tyrinėjimai“.

Marinos Petrauskienės nuotraukoje - akimirkos iš parodos atidarymo

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2012.12.05