ŽEMAIČIŲ MUZIEJAUS "ALKA" PARODOS IR RENGINIAI (kovas-balandis)

  • 2002 m. kovo 10 d. dailės salėje įvyko Žemaičių bajorų draugijos ataskaitinis susirinkimas. Dalyvavo Telšių, Mažeikių, Rietavo, Plungės, Kauno bajorai. Žemaičių bajorų draugijos vadu vėl išrinktas S. Kasparavičius, pavaduotojais – K.Stanevičius ir V. Borodica. Susirinkime išrinkti 8 delegatai į Lietuvos bajorų sąjungos suvažiavimą ir 3 nariai į sąjungos senatą. B. Kasparavičiūtei - Stankūnienei buvo įteiktas bajorystės pripažinimo aktas. Žemaičių bajorus sveikino Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos vadė U. Nasvytytė, kancleris A. Vandziukevičius, sąjungos senato maršalka D. Baikštys, Vilniaus krašto bajorų draugijos vadas K. Bagdonas, Telšių apskrities viršininkas K. Lečkauskas.

  • 2002 m. kovo 17 d. muziejuje atidaryta paroda „XVIII - XX a. liaudiškoji keramika ir Alsėdžių audėjos Justinos Tolutaitės audiniai“.

  • 2002 m. balandžio 20 d. muziejaus archeologė Laimutė Valatkienė Žemaičių dailės muziejuje vykusioje konferencijoje, skirtoje Plungės savivaldos 210-osioms metinėms paminėti, perskaitė pranešimą „Žvilgsnis į senąją Plungės praeitį“.

  • 2002 m. balandžio 21 d. muziejuje vyko popietė, skirta Verbų sekmadieniui ir Velykų šventėms. Buvo pristatyta paroda „Kančia ir Prisikėlimo džiaugsmas“. Renginyje dalyvavo Telšių dekanas kun. R.Vėlavičius. Jis kalbėjo apie meno reikšmę žmogui. Apie Verbų ir Velykų tradicijas gausiai susirinkusiems renginio dalyviams pasakojo rinkinių vyr. saugotoja E. Spudytė. Telšių muzikos mokyklos mokytojas S. Šlajus birbyne atliko keletą kūrinių.

Žemaičių muziejaus „Alka“ informacija

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt