JUBILIEJINIAI RENGINIAI, 
SKIRTI MUZIEJAUS ĮKŪRIMO 70-MEČIUI 

Nuo 12 iki 16 val. – naujai rekonstruotuose ALKOS muziejaus rūmuose 
(Muziejaus g. 31, Telšiai)

  • Iškilmingas Žemaitijos vėliavos iškėlimas virš muziejaus ALKA

  • Žemaičių muziejaus ALKA 70-mečio minėjimas

  • Žemaičių muziejaus ALKA rūmų šventinimas ir atidarymas

  • Rekonstruotų rūmų ir parodų „Žemaičių muziejui ALKA – 70“, „Žemaitijos dailininkų sąjungos darbai“ lankymas.

Nuo 16 val. –  Žemaitijos kaimo buities muziejuje
(Parko g. 8, Telšiai):

  • 16.00 – Žemaičių amatai ir darbo dainos

  • 18.00 – Vakaronė (Žemaitijos kaimo buities muziejuje, Parko g. 8, Telšiai)

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt