ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“ – IŠKILMINGA NAUJŲJŲ MOKSLO METŲ PRADŽIA

Marinos Petrauskienės nuotraukos

Dešinėje viršuje – kalba Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės ir dizaino fakulteto dekanas P. Gintalas, apačioje ir kairėje – iškilmių dalyviai

Spalio 1 d. Žemaičių muziejaus „Alka“ Dailės salėje iškilmingai pradėti Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės ir dizaino fakulteto mokslo metai. Iš pradžių visi iškilmingai sugiedojo Lietuvos himną. Studentus ir dėstytojus su mokslo metų pradžia pasveikino Telšių apskrities viršininkas K. Lečkauskas, Telšių parodų salės direktorė G. Lukauskytė, Vilniaus dailės akademijos Telšių taikomosios dailės ir dizaino fakulteto dekanas P. Gintalas, jo pavaduotoja A. Dargienė, Žemaitijos kolegijos dekanė J. Reinienė, prodekanė V. Pikiotienė. Iškilmingo renginio metu pirmakursiams įteiktos studijų knygelės. 

Žemaičių muziejaus „Alka“ informacija 
Marinos Petrauskienės nuotraukos

 

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt