XIX Lietuvos medalio kūrėjų stovykla. Telšiai, 2003 m.
 
Stovyklos tema: „Žemaitija Lietuvos kelyje į Europos Sąjungą”
2003 08 26 - 2003 09 11
 
www.medaliai.ten.lt
 
Stovyklos dalyviai prie Vembūtų piliakalnio Stovyklos uždaryma Žemaičių muziejuje „Alka“
Stovyklos metu surengto 
seminaro akimirka
Devynioliktos medalininkų stovyklos dalyvių kūrybos parodoje (Žemaičių muziejuje „Alka“)
 
Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos Telšiuose - 19 metų besitęsianti istorijos ir medalio meno jungtis, kiekvienais metais paliekanti asmenybes, tautos buvimą, laiką žymintį ženklą. Jos davė pradžią medalio meno atgimimui ir tęsia Lietuvos medalininkystės istoriją, įtvirtindamos tradicinio ir šiuolaikinio medalio plastiką.
19 -oji Lietuvos medalio kūrėjų stovykla siekė įprasminti šio krašto kultūros istoriją Lietuvos kontekste bei, sukuriant medalius būties metraščius, pateisinti savo buvimą ir sąsajas su Europos istorija, kultūra.
Telšiuose sukurti medaliai papildė „Alkos” muziejaus medalių kolekciją. Rugsėjo 24 dieną jie buvo pristatyti Lietuvos medalio meno trienalėje Vilniuje, eksponuojami FIDEM tarptautinės medalininkų federacijos parodose, dalyvavo arba dalyvaus tarptautiniuose medalio konkursuose, įgydami ir kitą misiją - informacijos sklaidos, reklamos, kultūros pristatymo Europoje.
Šioje kūrybinėje stovykloje dalyvavo įvairių kartų, žanrų dailininkai. Greta medalio meno profesonalų kūrė ir Vilniaus dailės akademijos studentai. Tai garantuoja medalio kūrėjų stovyklų Telšiuose, Lietuvos medalininkystės tęstinumą.
Devynioliktosios Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos uždarymas įvyko 2003 09 11 Žemaičių „Alkos“ muziejaus parodų salėje. Čia buvo eksponuojami stovykloje sukurti medaliai (50 darbų).
Dailės salėje įvyko stovyklos uždarymas. Stovyklos dalyvius sveikino Telšių rajono mero pavaduotojas J. Butkevičius, Telšių rajono Kultūros skyriaus vedėja D. Mikienė, LDS Medalininkų sekcijos pirmininkas A. Olbutas, Telšių apskrities viršininko administracijos vyr. specialistė ryšiams su visuomene I. Šatkauskienė, Žemaičių muziejaus „Alka“ direktorius S. Kasparavičius. Apie stovyklos darbą kalbėjo VDA Telšių taikomosios dailės ir dizaino fak. dekanas doc. P. Gintalas. Stovykloje sukurtus medalius pristatė menotyrininkė A. Dargienė.
Telšių rajono vyr. architektas A. Žebrauskas savo įsteigtomis premijomis apdovanojo stovyklos dizainerį M. Gintalą, medalių kūrėjus E. Čejauskaitę ir R. Praspaliauską.
Verslininko S. Jurkaus dovanos buvo įteiktos B. Sietinšienei, Š. Vaitjutei, E. Praspaliauskui.
Visiems stovyklos dalyviams buvo įteiktos gėlininkės S. Semenavičienės dovanotos gėlės ir M. Šilinsko sukurti atvirukai.
S. Bertuliui ir a. Olbutui M. Šilinskas padovanojo savo knygą „Mano miestas”.
Stovyklą rėmė Lietuvos Respublikos kultūros ir sporto rėmimo fondas ir Telšių raj. Savivaldybė.
Parodos atidarymo metu grojo Telšių vaikų muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai.
 
Stovyklos kuratoriai:
Zita Dargaitė, Žemaičių muziejaus
„Alka” direktoriaus pavaduotoja;
Petras Gintalas, programos vadovas;
Romualdas Inčirauskas;
Menotyrininkė - Algimanta Dargienė;
Kęstutis Švėgždavičius, istorikas konsultantas, Žemaičių muziejaus „Alka” vyr. mokslinis bendradarbis; -
Martynas Gintalas, stovyklos dizaineris
 
Stovyklos dalyviai:
Antanas Olbutas (Vilnius), LDS, FIDEM narys, LDS medalininkų sekcijos pirmininkas, menotyrininkas;
Saulius Bertulis (Klaipėda), VDA Klaipėdos vizualinio dizaino katedros dėstytojas, LDS, FIDEM narys;
Remigija Vaitkutė (Telšiai), VDA TDDF dėstytoja, LDS narė;
Vytautas Mockaitis (Telšiai), VDA TDDF docentas, LDS, FIDEM narys;
Romualdas Inčirauskas (Telšiai), VDA TDDF docentas, LDS, FIDEM narys;
Petras Gintalas (Telšiai), VDA TTDF dekanas, LDS, FIDEM narys, stovyklos kuratorius;
Beata Sietinšienė (Vilnius), VDA magistrantė;
Jurgita Erminaitė (Vilnius), VDA magistrantė;
Eglė Čėjauskaitė ( Vilnius), VDA magistrantė;
Dainius Narkus (Telšiai), VDA TDDF studentas;
Šarūnė Vaitkutė (Vilnius), VDA magistrantė;
Remigijus Praspaliauskas (Telšiai), VDA TDDF studentas;
Egidijus Praspaliauskas (Telšiai), VDA TDDF studentas.
 
Tekstą parengė stovyklos kuratorė Zita Dargaitė
Marinos Petrauskienės nuotraukos
© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt