2001 m. kovo-balandžio mėnesiais muziejuje vykusios parodos, kiti renginiai       

  • Kovo 14 d. atidaryta paroda iš muziejaus fondų „Senieji muzikos instrumentai“. Parodą rengė Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė.

  • Kovo 21 d. muziejaus II aukšto laiptinėje atidaryta paroda iš muziejaus fondų „XX a. 6-8 dešimtmečio audiniai ir audėjos M.Vaičiūnienės rankšluosčiai“. Parodą parengė Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė.

  • Kovo 13 d. muziejaus archeologė L.Valatkienė Telšių m. III-osios vid. mokyklos 11 kl. moksleiviams vedė edukacinius renginius „Akmens amžiaus paminklai ir jų kultūrinis palikimas Žemaitijoje“. Pamokoje buvo naudojami akmens amžiaus radiniai“.

  • Kovo 17 d. muziejaus rinkinių vyr. saugotoja E.Spudytė Telšių kultūros centre vykusiame menininko M.Šilinsko jubiliejiniame vakare skaitė pranešimą „M.Šilinskas - tremtinys, menininkas, fotografas“.

  • KTelšių pedagogų susitikime su istorikais dr. A.Butrimu ir dr. V.Vaivada kalba Žemaičių "ALKOS" muziejaus direktorius Stasys Kasparavičiusovo 23 d. muziejuje vyko Telšių pedagogų susitikimas su istorikais dr. A.Butrimu ir dr. V.Vaivada. Susitikimo tikslas - skatinti mokytojus propaguoti žemaitiškumą, o svarbiausia žemaičių kalbą.

  • Balandžio 27 d. atidaryta paroda „Vyskupas M.Valančius ikonografijoje“. Eksponatus parodai paskolino Lietuvos muziejai, bažnyčios ir privatūs asmenys.

  • Tą pačią dieną muziejuje vyko ir mokslinė konferencija, skirta vyskupo M.Valančiaus 200-osioms metinėms. Pranešimus skaitė dr. A.Butrimas, prof. V.Daujotytė, prof. G.Subačius, dr. P.Puzaras, dr. V.Vaivada, R.Bartkienė, K.Misius. Koncertavo Telšių kunigų seminarijos klierikai.          

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt