ŽEMAIČIŲ MUZIEJUJE „ALKA“ PAMINĖTA KARIŲ DIENA 

Karių dienai skirto renginio akimirkos Žemaičių muziejuje „Alka“

2003 m. lapkričio 21 d. „Alkos“ muziejuje paminėta Lietuvos karių diena. Į renginį buvo atvykę KASP Žemaičių apygardos 10 rinktinės savanoriai, vadas majoras Romanas Satkus, apskrities, savivaldybės atstovai. Muziejininkas K. Švėgždavič ius pristatė naujai įrengtą parodą „Lietuvos Respublikos kariuomenei - 85”. Kalbėjo Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius V. Vaičekauskas, majoras R. Satkus. Muziejininkas A. Jonušas parodė videofilmą „Karių šokiadieniai”.

Žemaičių muziejaus „Alka“ informacija 
Marinos Petrauskienės nuotraukos

 

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt