ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ 70-MEČIO IŠVAKARĖSE

Žemaičių muziejaus „Alka“ jubiliejinių renginių organizacinis komitetas. Pirmoje eilėje iš kairės: I. Levickienė, mero patarėja kultūrai; Z. Dargaitė, Žemaičių muziejaus ALKA direktoriaus pavaduotoja; K. Šliogeris, mero padėjėjas ryšiams su visuomene; D. Mikienė, Kultūros centro direktorė. Antroje eilėje iš kairės:  T. Kurlys, Telšių miesto seniūnas; A. Vauras, savivaldybės tarybos narys; S. Kasparavičius, Žemaičių muziejaus ALKA direktorius; . Žebrauskas, rajono vyriausias architektas; K. Brazauskas, Žemaitės dramos teatro direktorius. nėra org. komiteto pirmininko, saivaldybės mero pavaduotojo J. Lečkausko

Žemaičių muziejaus „Alka“ darbuotojams itin karšta buvo 2002 m. vasara – kolektyvas rengėsi muziejaus įkūrimo 70-mečiui (2002 m. rugpjūčio 10 d.).
Savivaldybėje buvo patvirtintas ir dirbo šventės organizacinis komitetas (žiūr. nuotr. viršuje). Jubiliejaus išvakarėse į muziejų buvo parvežtas nacionaliniame Lietuvos dailės muziejuje restauruotas ir ilgą laiką Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuotas garsusis P. Smuglevičiaus paveikslas „Agripina perkelia vyro Germaniko palaikus“.
Rekonstruoto senojo muziejaus dailės salėse buvo rengiama nauja ekspozicija.
Etnografijos skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė rūpinosi naujos liaudies meno ekspozicijos sukūrimu.
Jubiliejaus išvakarėse spaudai parengtas ir išleistas naujas lankstinukas „Žemaičių muziejus ALKA“, muziejuje parengta paroda „Žemaičių muziejui ALKA - 70“ ir „Žemaitijos dailininkų sąjungos darbai“.
Rekonstruoto senojo muziejaus dailės salėse muziejaus 
darbuotojai rengia naują ekspoziciją
Iš kairės: nacionalinio Lietuvos dailės muziejaus menotyrininkė Dalia Tarandaitė, 
jos kolegos iš LDM P. Gudyno restauravimo centro ir Žemaičių muziejaus 
ALKA direktoriaus pavaduotoja Zita Dargaitė P. Smuglevičiaus paveikslo 
„Agripina perkelia vyro germanimo palaikus“ parvežimo į muziejų dieną 
Į Žemaičių muziejų „Alka“ sugrąžinamas restauruotas P. Smuglevičiaus 
paveikslas „Agripina perkelia savo vyro Germaniko palaikus“
Etnografijos skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė rengia naują  liaudies meno ekspoziciją

Nuotraukos iš Žemaičių muziejaus „Alka“ rinkinių 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt