MUZIEJAUS SVEČIAS – ALGIRDAS KUDZYS

Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Japonijoje profesorius Algirdas Kudzys su savo
kolegomis muziejuje

2002 m. liepos 13 d. Žemaičių muziejuje „Alka“ lankėsi Lietuvos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Japonijoje profesorius Algirdas Kudzys (nuotraukoje pirmas iš dešinės). Kartu su juo muziejuje svečiavosi Telšių apskrities viršininkas Kazys Lečkauskas, Telšių miesto seniūnas Tomas Kurlys.

Žemaičių muziejaus „Alka“ inf.
Nuotrauka iš Žemaičių muziejaus „Alka“ fotoarchyvo

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt