Kalba Telšių miesto seniūnas Kazys Leščiauskas. M. Petrauskienės nuotraukaMOKSLINĖ KONFERENCIJA                                  "IŠ TELŠIŲ PRAEITIES" 

Žemaičių muziejuje ALKA 2000 m. gruodžio 1 d. įvyko konferencija „Iš Telšių praeities”, skirta Telšių miesto paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 550 metų sukakčiai.

Konferencijoje pranešimus perskaitė:

  • Vacys Vaivada - „Telšių valsčius XVI a.”;

  • Marina Petrauskienė - „XIX a. Telšių fotografai”;

  • Sigita Gasparavičienė - „Giminės geneologija. Kas tai? Mokslas ar snobizmas?”;

  • Regina Bartkienė - „Telšiai tarpukario periodikoje”;

  • Raimondas Petrikas - „Kairiųjų veikla Telšių apskrityje 1918-1940 metais”;

  • Kęstutis Švėgždavičius -„Telšiai Lietuvos filatelijoje”;

  • Bendras konferencijos salės vaizdas. M. Petrauskienės nuotraukaZita Dargaitė - „Dailės rinkinių kaupimas pirmąjį ALKOS muziejaus veiklos veiklos dešimtmetį”;

  • Janina Bucevičiūtė - „Nevyriausybinių organizacijų veikla Telšiuose 1990-2000 metais”.

Plačiau apie konferenciją:

Konferencija „Iš Telšių praeities“ buvo skirta Telšių paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 550-osioms metinėms. Konferencijoje dalyvavo nemažai Telšių inteligentų, nacionalinės premijos laureatas dailininkas Vytautas Valius, kompozitorius Jurgis Gaižauskas su žmona. Konferencijos dalyvius pasveikino Telšių r. meras Danielius Rupšys, Telšių seniūnas Kazimieras Lečkauskas ,muziejaus direktorius Stasys Kasparavičius. Konferencijoje pranešimus skaitė „Alkos“ muziejaus muziejininkai ir istorikai iš Vilniaus ir Klaipėdos. Pranešimą „Telšių valsčius XVI a.“ padarė dr. Vacys Vaivada, Klaipėdos universiteto studentas Raimondas Petrikas skaitė pranešimą „Kairiųjų partijų veikla Telšių apskrityje 1918-1940 m.“, Paminklų restauravimo instituto istorikė Sigita Gasparavičienė skaitė pranešimą „Giminės geneologija. Kas tai? Mokslas ar snobizmas?“, istorikė Janina Bucevičiūtė perskaitė pranešimą „Nevyriausybinių organizacijų veikla Telšiuose 1990-2000 m.“ „Alkos“ muziejaus darbuotojų pranešimai: M.Petrauskienė - „Telšių fotografai XIX a.“, R.Bartkienė - „Telšiai tarpukario periodikoje“, K. Švėgždavičius - „Telšiai Lietuvos filatelijoje“ ir Z. Dargaitė - „Dailės rinkinių kaupimas pirmąjį „Alkos“ veiklos dešimtmetį.“ Tą pačią dieną muziejaus parodų salėje atidaryta paroda „Telšių istorijos fragmentai“. Ją rengė muziejaus Archeologijos ir Istorijos skyriai. Ji sudaryta iš dviejų dalių. Pirmoji dalis - Telšių archeologinė praeitis. Archeologės D.Karalienė ir L.Valatkienė eksponavo įvairius radinius, rastus prie Džiugo piliakalnio, atsitiktinius archeologinius radinius, surastus įvairiose Telšių miesto vietose, Telšių senamiesčio archeologinių tyrinėjimų radinius, Telšių dvarvietės (XVI a. pab. - XVII a.) radinius. Lankytojai gali pamatyti 146 archeologinius eksponatus.
Muziejaus istorikai R.Bartkienė ir K.Švėgždavičius supažindino su Telšių miesto istorija iki 1940 m., eksponuodami fotografijas, spaudinius, rankraščius, daiktus.

Žemaičių muziejaus "ALKA" informacija
Marinos Pertauskienės nuotraukos

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2000
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2000

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu:
info@muziejusalka.lt