Ekspedicija Viekšnaliuose
 
2004 metais Žemaičių muziejaus „ALKA“ darbuotojai surengė etnografinę ekspediciją Telšių rajono Luokės seniūnijos kaimuose Jos metu buvo atliekama etnografinių kaimų kultūros materialiųjų ir nematerialiųjų vertybių paieška, užrašinėjami vietos gyventojų prisiminimai, fotografuojamos sodybos. Surinkta medžiaga susisteminta, parengti aprašai, jie perduoti į muziejaus mokslinį archyvą. Foto negatyvai suinventorinti ir perduoti fototekai. Filmuota medžiaga įrašyta į kompaktinę plokštelę.
Ekspedicijos metu aplankyti Viekšnaliai ir aplink šią gyvenvietę esantys kaimai: Spukaičiai, Gelsodė, Venckiškės, Žiograkalnis. Pabuvota 16-oje sodybų.
Surinkta trys aplankai etnografinės medžiagos. Tai fotografijos, prisiminimai apie kaimų, sodybų istoriją, rezistenciją, trėmimus, žymius vietos gyventojus ir kt. Išaiškinta, kad seniausia sodyba yra Spukaičių kaime, kurios dabartiniai savininkai yra Maciai. Šioje sodyboje išlikęs senasis gyvenamasis pastatas. Jis daug kartų rekonstruotas. Senoji jo dvasia juntama pastato viduje, kur maži, žemi kambarėliai. Iki mūsų dienų sveiki išliko ir senieji ūkiniai pastatai.
Atlikta Viekšnalių kapinių foto fiksacija, nufotografuoti jose esantys įdomesni antkapiniai paminklai.
Atskiras aplankas parengtas apie Viekšnalių bažnyčią. Užrašyti prisiminimai apie bažnyčios statybą, čia dirbusius kunigus, nusipelnusius parapijiečius. Kadangi dabartinis klebonas nesutiko ekspedicijos dalyvius įleisti į bažnyčią, pastatas nufotografuotas tik iš lauko.
Ekspedicijos metu užrašyti 43 prisiminimai, padaryti 236 negatyvai ir fotonuotraukos. Surinkti 5 eksponatai.
Ekspedicijai vadovavo Vida Rimkuvienė, ekspedicijos fotografė buvo Marina Petrauskienė, filmavo Augustinas Jonušas. Ekspedicijoje dalyvavo ir kiti muziejaus darbuotojai: Raimondas Petrikas, Kęstutis Švėgždavičius, Elvyra Spudytė, Zita Jurkuvienė, Gediminas Šatkauskas.
Ekspedicijos dalyviams noriai talkino Viekšnalių bibliotekos vedėja Zofija Stasiulienė ir darbuotoja Zofija Narbutienė. Informaciją apie Viekšnalius, aplinkinius kaimus suteikė Luokės seniūnijos seniūnė Genovaitė Linkuvienė.
Ši ekspedicija surengta įgyvendinant muziejaus parengtą projektą „Ekspedicija po Luokės seniūnijos etnografinius kaimus“. Jį rėmė LR kultūros ministerijos Etninės kultūros ir regionų kultūros projektų fondas (tam skirta 1 tūkst. Lt) ir Telšių rajono savivaldybė, projekto įgyvendinimui skyrusi 400 Lt.
 
Marinos Petrauskienės nuotraukose (iš viršaus): muziejaus darbuotojas D. petrikas kalbina Viekšnalių gyventoją D. Zaką; koplytėlė Spukaičių kaime; Kryžius ir akmuo, įamžinantis buvusios karvių fermos vietą, Spukaičių kaime. 2004 m. 
 
Muziejaus etnografijos skyriaus vedėja Vida Rimkuvienė
© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt