ETNINĖS KULTŪROS GLOBOS REGIONINĖ 
TARYBA ŽEMAITIJOJE

Etninės kultūros globos regioninės tarybos steigiamajame susirinkime. Iliustracija iš Žemaičių muziejaus 
„Alka“ fotoarchyvo

 
Lietuvoje pagal LR Seimo nutarimą pradėjus steigti Etninės kultūros valstybinės globos regionines tarybas, kurios turi teikti išvadas ir pasiūlymus valstybinėms institucijoms etninės kultūros klausimais, rūpintis etninės kultūros išsaugojimu, plėtra krašte, žemaičiai kurį laiką lūkuriavo. Viena iš priežasčių buvo ta, kad kol kas neaiškus respublikinės tarybos statusas. Jos likimas, priklausomybė, matyt, turėtų spręstis 2002-ųjų pabaigoje LR Seime.
Šių metų vasaros pradžioje atitinkamas tarybas sukūrė suvalkiečiai, dzūkai, aukštaičiai. Po to į regioninės etninės kultūros valstybinės globos tarybos steigiamąjį susirinkimą Žemaičių muziejuje „Alka“ (Telšiai), susirinko ir Žemaitijos rajonų, apskričių, visuomeninių kultūros organizacijų atstovai.
Į Etninės kultūros globos regioninę tarybą išrinkta 14 narių. Tarybos pirmininku patvirtintas Žemaičių kultūros draugijos Telšių skyriaus narys Alfredas Vauras, pirmininko pavaduotojais išrinkti: Vacys Vaivada, istorikas, Klaipėdos universiteto ir Telšių kunigų seminarijos dėstytojas bei Algirdas Žebrauskas, Telšių rajono vyr. architektas.
Etninės kultūros regioninę tarybą ateityje turėtų papildyti dar keletas žmonių, kurie lygiomis dalimis šioje taryboje turėtų atstovauti visuomenines ir valstybines institucijas.

ŽKD IKC inf.
Nuotrauka iš Žemaičių muziejaus „Alka“ fotoarchyvo

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt