PAMINĖJO BOLESLOVO ADOMAIČIO 100-ąsias 
GIMIMO METINES
Žemaičių muziejuje „Alka“ vasario 2 d. paminėtos mokytojo, Telšių sodininkų-gėlininkų draugijos nario, aktyvaus Kalba Boleslovo Adomaičio sūnus Arūnas Adomaitisvisuomenininko Boleslovo Adomaičio 100-osios gimimo metinės (1902-1993).
Apie buvusį kolegą prisiminimais dalinosi mokytojai Kazimieras Petraitis, Adolfas Andrijauskas, Irena Parakininkienė, buvę mokiniai Alfredas Jonušas, Edvardas Jonuška, gėlininkų draugijos pirmininkas Pranas Burneika.
Apie savo tėvo darbštumą, reiklumą sau ir kitiems įdomiai papasakojo Arūnas Adomaitis.
Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius Vaclovas Vaičekauskas, „Alkos“ muziejaus direktorius Stasys Kasparavičius. Renginyje grojo Telšių vaikų muzikos mokyklos auklėtiniai ir mokytojai. Renginio kuratorė - muziejaus direktoriaus pavaduotoja Zita Dargaitė.

Marinos Petrauskienės nuotraukoje – kalba Boleslovo Adomaičio 
sūnus Arūnas Adomaitis

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2012.12.05