ŽEMAIČIŲ MUZIEJUS „ALKA“ KVIEČIA Į FOTOGRAFIJOS KONKURSĄ

„ODĖ MANO MIESTUI – 2011“

 

Praėjusiais metais muziejaus vykdytas projektas – konkursas „Odė mano miestui“ buvo sėkmingas ir gerai įvertintas visuomenės. Nors projekte dalyvavo tik trylika dalyvių, o iš jų tik penki profesionalūs fotografai, tačiau muziejus praturtėjo įdomia šių dienų Telšių ikonografija. Konkurso dėka fotografijos fondas pasipildė 24 fotografijomis ir 588 skaitmeniniais vaizdais. Esame dėkingi visiems konkurso dalyviams. Ypač mus maloniai nustebino ir pradžiugino V. Borisevičiaus gimnazijos auklėtinių dalyvavimas, kuriuos šiam projektui subūrė dailės ir technologijų mokytoja Ligita Kumžienė.

Paakinti sėkmės nutarėme konkursą tęsti. Šių metų konkurso potemė – Telšių miesto kultūros paminklai. Tai gali būti mieste esantys istorijos, archeologijos, architektūros, dailės paminklai. Telšiai turtingi įvairiais paminklais. Ypač dailės kūrinių pagausėjo paskutiniais metais. Svarbu juos pastebėti ir užfiksuoti.

Konkurse gali dalyvauti visi, kas mėgsta fotografuoti: ir mėgėjai, ir profesionalūs fotografai. Darbus vertins ir apdovanojimus skirs kompetentinga vertinimo komisija. Laimėjusios nuotraukos ir nugalėtojų vardai bus skelbiami tai progai muziejuje surengtame renginyje, kurio metu bus pristatyta ir konkursinių geriausių darbų paroda „Odė mano miestui“. Nugalėtojus paskelbsime spaudoje.

Konkurso sąlygos: pateikiamų darbų fiksavimas negali būti senesnis nei du metai, skaičius nedidesnis nei 10 fotografijų. Nuotraukos negali būti apdorotos specialiais kompiuteriniais efektais. Darbus vertins konkurso komisija pagal šiuos atrankos kriterijus: temos atitikimą, sugebėjimą įdomesniu rakursu nufotografuoti objektą, originalumą. Fotografijos pristatomos su negatyvais ar skaitmenomis kompaktinėje plokštelėje, kurių formatas turi būti *.jpg, 1-os nuotraukos grafinės bylos (failo) dydis – iki 5 MB. Konkursui darbai siunčiami paštu (arba atnešami) adresu: Žemaičių muziejus „Alka“, Muziejaus g. 31, Telšiai LT – 87357. Galima siųsti ir elektroniniu paštu miestasfoto@gmail.com su nuoroda KONKURSUI. Būtina nurodyti nuotraukos pavadinimą, fotografavimo datą, autoriaus vardą, pavardę, telefoną (kontaktui palaikyti).

Žemaičių muziejus „Alka“ pasilieka teisę, nurodant fotografijų autorius, publikuoti ir eksponuoti darbus savo nuožiūra, neišmokant honoraro. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas fotografijų pristatymas konkurso organizatoriams. Darbai autoriams negrąžinami, jie tampa organizatorių nuosavybe.

Konkursas prasideda nuo paskelbimo dienos ir tęsis iki spalio l d. Šia proga norėčiau paraginti ir priminti, kad fotografai nepamirštų muziejaus, nes tik čia jų vardas ir darbai išliks. Maloniai kviečiame visus aktyviai dalyvauti.

M. Petrauskienė

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2011.12.07