LGGRTC LEIDINIŲ PRISTATYMAS

 

2011 m. lapkričio 30 d. 16 val.

 

Iki renginio pradžios ekrane bus rodomi LGGRTC skelbiamo Respublikinio mokinių konkurso „Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija“ vaikų piešiniai.

1. Filmas „Partizaninis karas Lietuvoje 1944 – 1953 m.“ - 12 min.

2. Vakarų Lietuvos partizanų sritis. Rezistencijos atlaso pristatymas - 15 min. LGGRTC Atminimo programų skyriaus vyriausioji programų specialistė Rūta Trimonienė

3. Atsiminimų knygos „Tremties dienoraščiai. Bliūdžių šeimos istorija“ pristatymas – 15 min. LGGRTC Istorinių tyrimų programų skyriaus specialistė Monika Kareniauskaitė.

4. Knygas platins LGGRTC Leidybos skyriaus vyriausioji vadybininkė Rima Alejūnienė.

 

© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras

Atnaujinta 2011.11.25