„Datos ir ženklai“. Telšiuose – XXII Lietuvos medalio kūrėjų stovykla
 
Z. Dargaitės nuotraukoje – grupė 2006 m. medalio kūrėjų stovyklos dalyvių ekskursijoje Ventės rage2006 m. rugpjūčio 16 d. Telšiuose prasidėjo XXII Lietuvos medalio kūrėjų stovykla „Datos ir ženklai“.
Stovykloje sukurtų medalių parodos pristatymas ir stovyklos uždarymas įvyko Žemaičių muziejuje „Alka“ 2006 m. rugpjūčio 31 d. 14 val.
 
 „Alkos“ muziejuje buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo medalio kūrėjai, stovyklos organizatoriai, Telšių rajono ir apskrities atstovai, žurnalistai. Stovykloje dalyvauja 18 medalio kūrėjų, (dvi iš jų atvažiavo iš Rygos). Stovyklos atidarymo proga Žemaičių muziejuje „Alka“ surengta medalių paroda-dalyvių prisistatymas. Spaudos konferencijoje dalyvavo ir šių stovyklų iniciatorius Aloyzas Janušauskas. Jis pasakė, kad „jau vien tas faktas, kad stovykla vyksta jau 22 metus, rodo gerą jos pradžią. Anksčiau panašios stovyklos kelis kartus buvo surengtos Klaipėdoje, Palangoje. Buvo žmonės, su kuriais buvo galima dirbti. Anksčiau ir pinigų buvo daug. Tai, kad medalininkai išliko tuo neramiu laikotarpiu, yra stebuklas. Matome gražius medalininkų darbo vaisius. Lenkijoje, Latvijoje medalių menas apmiręs. Mums reiktų padirbėti technikos kryptimi, kad pagreitintume techninį procesą. Tai būtų kaip stimulas dailininkui“. A. Janušauskas akcentavo, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti istorinio medalio kūrimui, kai kiekvienas ženklas turi reikšmę. Tokius medalius kuriant būtinas dailininkų ir istorikų glaudesnis bendradarbiavimas.
Dailininkus sveikino Telšių apskrities viršininko pavaduotojas R. Gofmanas. Jis palinkėjo sėkmės stovyklos dalyviams.
Telšių rajono savivaldybės Kultūros skyriaus vedėja D. Mikienė sveikino vietinius bei svečius medalių kūrėjus ir pasakė, kad dailininkų darbas labai reikalingas: „nė vienas įvykis nepraeina nepastebėtas, jie dailininkų  darbuose atranda formą, turinį. Didžiulė dovana, kad stovyklą pavyko išsaugoti. Stovyklos reikalingumo nebereikia įrodinėti nei valdžiai, nei politikams. Medalio kūrėjų  darbai brandūs, stovyklos turiningos“. Vedėja linkėjo didelės sėkmės stovykloje, gerų patyrimų.
Stovyklos kuratorius P. Gintalas kalbėjo, kad  „dažnai per susitikimus save pagiriam, liaupsinam, nors buvo visko ir dar bus. Kažkuriuo momentu stengiausi, jog stovyklos užsibaigtų, nes buvo ir gan liūdnų momentų dėl pinigų. Tačiau šiandien džiaugiuos, kad galiu matyti ir senus draugus, stovykla pasipildė ir jaunimu. Mano ir yra toks tikslas, kad stovykloje dalyvautų Vilniaus dailės akademijos studentai. Šios stovyklos tema – ,,Datos ir ženklai“. Reiktų neužmiršti miesto, nes švenčia jubiliejų (ir remia stovyklą), bet yra ir Lietuva, visas pasaulis. Formos taip pat neribojamos, nors nereiktų pamiršti, jog medalis – mažosios plastikos kūrinys. Džiugu, kad yra spaudai rengiamas medalių katalogas“.
Spaudos konferencijoje kalbėjo stovyklos dalyvis  dailininkas P. Repšys, Telšių architektas A. Žebrauskas.
Stovyklos organizatorės E. Čėjauskaitė ir J. Erminaitė kalbėjo, jog  stovyklos dalyviai ne vien rinksis prie bendro vakarienės stalo ir kalbėsis, bet ir bus daromas bendras medalis. Taip pat planuojame paženklinti Telšių miestą, pratęsiant anksčiau vykusio gatvės meno tradicijas.
„Alkos“ muziejaus direktorius S. Kasparavičius pasidžiaugė, kad medalininkų stovyklų organizatorių, dalyvių entuziazmo ugnelė ir po 22 metų neužgeso.
Rugpjūčio 19 d. stovyklos dalyviams buvo surengtas seminaras. Istorikas K. Švėgždavičius apžvelgė svarbiausias krašto istorines datas, asmenybes. Rugpjūčio 21 d. dailininkai aplankė Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejų, Švėkšnos, Vilkėnų dvarus, Kintų Vydūno kultūros centrą, Ventės ragą.
 
Programos vadovė Z. Dargaitė 
 
Z. Dargaitės nuotraukoje – grupė 2006 m. medalio kūrėjų
stovyklos dalyvių ekskursijoje Ventės rage

 

© Žemaičių muziejus "ALKA", 2002
© Žemaičių kultūros draugijos Informacinis  centras, 2002

Atnaujinta 2006.09.15