MUZIEJAUS RENGINIAI
2005 M. SAUSIO–BIRŽELIO MĖNESIAIS
Žemaičių muziejuje „Alka“ nuo 2004 m. gruodžio 3 iki 2005 m. sausio 3d. veikė paroda „Telšių ikonografija“. Buvo eksponuojami XIX a. pab. iki 1940 m. atvirukai ir fotografijos iš „Alkos“, Lietuvos nacionalinio ir Šiaulių „Aušros“ muziejų rinkinių. Parodą rengė muziejaus Istorijos skyrius. Jos kuratorius Kęstutis Švėgždavičius.
Sausio 6 d. muziejuje įvyko dailininko ir poeto Petro Šaulio konceptualios dailės parodos „Žemaitijos sielos interjeras“ pristatymas. Buvo eksponuojami įrėminti paveikslai ir baldai. Apie dailininko kūrybinį kelią ir laimėjimus kalbėjo muziejaus direktoriaus pavaduotoja ir parodos kuratorė Zita Dargaitė. Parodos autorius Petras Šaulys pristatė parodos idėją, paskaitė keletą savo eilėraščių. Apie Petro Šaulio poeziją kalbėjo Telšių rajono literatų klubo prezidentė Adolfina Varnelienė. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Žemaičių vyskupystės muziejaus direktorius Antanas Ivinskis, Telšių rajono meras Vytautas Urbanavičius, „Alkos“ muziejaus direktorius Stasys Kasparavičius. Renginio pabaigoje keletą F.Šopeno fortepijoninių kūrinių atliko muzikos mokyklos mokytoja Raimonda Kasparavičiūtė, akordeonu grojo moksleivė Ieva Diržininkaitė.
Sausio 19 d. atidaryta dailininko Romualdo Inčirausko dailės paroda „Telz“, skirta Telšių žydų bendruomenės atminimui. Eksponuotos reljefinės metalo plastikos kompozicijos Biblijos tema, įprasminančios lietuvių–žemaičių ir žydų gyvensenos pozityviąsias vertybes. Parodos atidaryme apie žydų istoriją, religiją, kalbą ir Telšių žydų bendruomenę pranešimą padarė parodos kuratorė Zita Dargaitė, menotyrininkė Salomėja Jastrumskytė kalbėjo apie autoriaus projektą, pateiktą judėjiškos tradicijos interpretavimą per krikščioniškos patirties prizmę. Kauno Vytauto Didžiojo universiteto prof. Egidijus Aleksandravičius kalbėjo apie atmintį, istoriją, žydus, iškėlė klausimą, ar būtų šis projektas jei nebūtų buvę holokausto. Romualdą Inčirauską sveikino tapytojas, VDA prof. Arvydas Šaltenis, VDA Telšių dailės fakulteto dekanas Petras Gintalas, Žemaičių dailės muziejaus direktorius Alvidas Bakanauskas. Renginyje dalyvavo ir kalbėjo Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius Vaclovas Vaičekauskas, Telšių rajono tarybos ir savivaldybės vardu – Zelmanas Šapiro, Danutė Mikienė ir Vytautas Kleiva.  Meninę kompoziciją projekto tema atliko Telšių Žemaitės dramos teatro jaunimo studija „Aglija“.
Sausio 26 d. atidaryta paroda iš etnografijos fondų „Lininiai audiniai ir rankdarbiai“. Kuratorė –Vida Rimkuvienė.
Sausio 28 d. pristatyta archeologo Vito Valatkos knyga „Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga I. Archeologija“ ir atidaryta paroda „Žemaičių žemės tyrinėtojas – Vitas Valatka“. Parodą rengė muziejaus archeologės, o knygą sudarė Laimutė Valatkienė, Danutė Mukienė ir Algirdas Girininkas. Knygos išleidimo rėmėjai Telšių rajono savivaldybė ir Žemaičių kultūros akademinio jaunimo ir vaikų paramos fondas. Pranešimą „Žemaitijos praeities tyrinėtojas, archeologas Vitas Valatka“ padarė muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja Dalia Karalienė, knygą pristatė Danutė Mukienė ir dr.Algirdas Girininkas. Prisiminimais apie Vitą Valatką dalijosi jo sesuo Janina, brolis Zigmas, pusbrolis dailininkas Donatas Valatka, kalbėjo mokytojos Stanislava Kochanauskaitė, Stasė Semenavičienė, menotyrininkė Adelė Zinkevičiūtė. Parodą pristatė archeologė, Vito Valatkos darbų tęsėja Laimutė Valatkienė, ištraukas iš Vito Valatkos dienoraščių skaitė Telšių Žemaitės teatro aktorė Liuda Lėverienė. Renginyje koncertavo Telšių vaikų muzikos mokyklos moksleiviai ir mokytojai.
Vasario 3 d. muziejaus parodų salėje atidaryta medžio drožėjo Alberto Žulkaus darbų paroda. Joje eksponuoti 57 taikomojo meno kūriniai, skulptūros. Tą pačią dieną muziejuje įvyko tautodailininko, medžio drožėjo ir juvelyro A.Žulkaus kūrybos popietė. Renginį pradėjo muziejaus fondų vyr. saugotoja E.Spudytė, pristatydama autorių ir jo kūrybą. A.Žulkus kilęs iš Telšių rajono, tačiau jau dagelį metų gyvena ir kuria Palangoje. Meistrą sveikino Telšių apskrities sekretorius, savivaldybės meras, muziejaus direktorius. Koncertavo folkloro ansamblis „Insula“.
Vasario 7 d. Istorijos skyriaus vyr. muziejininkas K.Švėgždavičius Telšių Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje įrengė parodą „Telšiai atvirukuose ir fotografijose 1870-1918 m.“.
Kovo 10 d. muziejuje atidaryta ekspozicija „Kovose už Lietuvos laisvę“, pasakojanti apie 1944-1953 m. Žemaitijos partizanų kovas, vėlesnių metų pogrindines organizacijas Žemaitijoje, pogrindinę katalikų bažnyčios spaudą, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą ir jos gynimą 1990-1991 metais. Eksponuotos fotografijų ir dokumentų kopijos, nemažai ir autentiškų eksponatų – fotografijų, dokumentų, ginklų, asmeninių partizanų, politinių kalinių, tremtinių daiktų.
Tą pačią dieną muziejuje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-ųjų metinių minėjimas ir ekspozicijos „Kovose už Lietuvos laisvę“ pristatymas. Ekspoziciją Telšių visuomenei ir svečiams pristatė Istorijos skyriaus vyr. muziejininkas K.Švėgždavičius. Prisiminimais apie partizanų kovas dalijosi svečias iš Palangos, buvęs Žemaičių apygardos „Alkos“ rinktinės partizanas Alfonsas Norkus. Jis padovanojo muziejui „Kardo“ rinktinės partizanams broliams Vladui ir Juozui Galdikams priklausiusią spausdinimo mašinėlę, kuria buvo spausdinami „Kardo“ rinktinės štabo viršinko Kazimiero Kontrimo-Montės įsakymai. Apie partizanų kovas pasakojo buvęs partizanas, politinis kalinys Kazimieras Bandzevičius, kuris muziejui dovanojo savo išsaugotus Vorkutos lagerio kalinio drabužius ir Žemaičių apygardos štabo pogrindinį leidinį „Kovojantis lietuvis“ (1952 m. Nr. 8.). Prisiminimais dalijosi ir buvęs partizanas, politinis kalinys Albertas Gargasas, 1948-1956 metais kalėjęs sovietiniuose lageriuose. Jis muziejui padovanojo lagaminą su slaptaviete peiliui ir peilį, kurio per kratas nesugebėjo surasti net garsaus Sovietų Sąjungoje Vladimiro kalėjimo prižiūrėtojai. Renginyje kalbėjo ir svečias iš Klaipėdos, buvęs LLA Žemaičių legiono partizanas, politinis kalinys Steponas Grybauskas, buvęs politinis kalinys, antisovietinės rezistencijos istorijos Žemaitijoje tyrinėtojas Zenonas Jaška. Renginio dalyvius Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-ųjų metinių proga sveikino Telšių apskrities viršininko administracijos sekretorius Vaclovas Vaičekauskas.
Kovo 16 d. muziejuje vyko renginys „Telšiai ir jo žmonės“ Jis buvo skirtas Telšių vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555-osioms metinėms. Buvo prisiminta Telšių miesto istorija, žymiausi žmonės, tragiški įvykiai – Rainių žudynės ir holokaustas, buvo skaitomos telšiškių poetų P.Genio, T.Kryževičiūtės, A.Budgino eilės, dainuojamos pagal jų žodžius sukurtos dainos.
Kovo 18 d. muziejuje įvyko Lietuvos psichiatrų asociacijos Klaipėdos krašto skyriaus ir UAB Žemaitijos psichikos sveikatos centras mokslinė konferencija „Pirminė psichiatrinė pagalba; problemos, siektini tikslai“
Balandžio 2 d. muziejaus Fototekos skyriaus vedėja M.Petrauskienė Telšių K.Praniauskaitės bibliotekoje įrengė fotografo Ch.Kaplanskio fotografijų parodą „Šeimos istorija“.
Balandžio 9 d. muziejuje vyko Telšių apskrities tautodailininkų darbų parodos pristatymas. Telšių, Plungės, Mažeikių rajonų tautodailininkai eksponavo 358 darbus. Parodą pristatė muziejaus vyr. fondų saugotoja E.Spudytė. Koncertavo folkloro ansamblis „Insula“.
Balandžio 29 d. muziejaus archeologijos ekspozicijos salėje atidaryta paroda „Šimtmečiuose dingę senieji Telšiai“, skirta Telšių paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose 555–osioms metinėms. Parodoje eksponuoti Džiugo piliakalnio, legendomis susieto su Telšių miesto įkūrimu, archeologinio komplekso (X-XIII a.) radiniai. Taip pat eksponuoti atsitiktiniai archeologiniai radiniai, rasti įvairiose Telšių miesto vietose: akmens, kaulo, titnago dirbiniai ir kt. radiniai. Eksponuoti ir ilgalaikių Telšių senamiesčio archeologinių tyrinėjimų radiniai, datuojami XIV a. – XX a. pr.: monetos, buities indų fragmentai ir molio, stiklo, fajanso, porceliano dirbiniai, vaistų buteliukai, buteliai, kokliai. Taip pat - XVII – XVIII a. Telšių dvarvietės radiniai. Iš viso parodoje eksponuota 219 eksponatų. Parodą parengė muziejaus archeologės D.Karalienė ir L.Valatkienė. Parodos atidaryme dalyvavo ir kalbėjo LR Seimo narys V.Bukauskas.
Gegužės 1 d. Telšių K.Praniauskaitės bibliotekoje atidaryta Ch.Kaplanskio darbų paroda „Telšiai ir telšiškiai“. Parodą parengė muziejaus Fototekos skyriaus vedėja M.Petrauskienė.
Gegužės 10 d. Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė vedė moksleiviams edukacinį renginį „Žemaitijos amatai ir amatininkai“. Ji supažindino moksleivius su amatininkų darbo įrankiais, dirbiniais.
Gegužės 16 d. Ryškėnų bibliotekoje (Telšių raj.) atidaryta paroda „Ch.Kaplanskis-žymiausias Telšių fotografas“. Parodą parengė muziejaus Fototekos skyriaus vedėja M.Petrauskienė.
Gegužės 20 d. muziejuje pristatytas projektas „Lietuva – lyg meditacijoj sugrįžtantis įvaizdis“. Projekto tikslas buvo įrengti dailininko P. Augiaus – Augustinavičiaus darbų parodą, parodyti jo kūrybos ištakas liaudies mene. Todėl greta dailininko darbų buvo eksponuojami senieji žemaičių audiniai. Parodą pristatė menotyrininkė VDA Telšių dailės fakulteto dekano pavaduotoja A.Dargienė. Apie senųjų žemaičių audinių fondą kalbėjo muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė. Poetų V.Mačernio, P.Genio eiles skaitė Telšių Žemaitės teatro aktorė L.Leverienė. Šių poetų eilės pasirinktos todėl, kad dailininkas P.Augius–Augustinavičius iliustravo jų knygas. Projektą rėmė LR kultūros ir sporto rėmimo fondas. Už fondo skirtas lėšas buvo pasportuoti ir įrėminti dailininko grafikos darbai. Projekto vadovė Z.Dargaitė.
Birželio 10 d. muziejus ir vėl sukvietė muzikos mylėtojus – šįkart į puikų Natalijos Krauter koncertą. Jai akompanavo Elina Maslakova.
 
Žemaitijos kaimo muziejuje
 
Vasario 6 d. Žemaitijos kaimo muziejuje surengtos nuotaikingos Užgavėnės. Gausiai susirinkę telšiškiai stebėjo Telšių kultūros centro parengtą programą. Vaikams buvo įrengta karuselė ant ledo, jie galėjo pasivažinėti arklio traukiamomis rogėmis. Degė užgavėnių laužas.
Balandžio 7 d. Žemaitijos kaimo muziejuje buvo surengta inkilėlių kėlimo šventė. Inkilėlius padarė Telšių specialiosios internatinės mokyklos moksleiviai. Muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė pasakojo apie praskrendančius paukščius ir jiems perėti tinkamus inkilus. Telšių miškų urėdijos atstovas įteikė vaikams urėdo padėkos raštus. Muziejaus padėkos raštais ir saldainiais inkilėlius dariusius vaikus apdovanojo muziejaus direktorius S.Kasparavičius.
Balandžio 22 d. Žemaitijos kaimo muziejuje buvo surengtas edukacinis renginys moksleiviams „Jurginės“. Apie senovinius Jurginių papročius pasakojo muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja V.Rimkuvienė. Dirvoje buvo užkastas duonos kepalėlis. Mergaitės palipusios ant tvoros pašaukė Jurgį, kad jis atrakintų žemę ir pradėtų dygti žolė. Po tvarto slenksčiu pakasė 2 kiaušinius ir išginė arklius iš tvarto (Žemaitijos kaimo muziejuje yra auginami žemaitukų veislės arkliai). Arklius pasmilkė verba, kad būtų sveiki ir vilkai nepultų. Buvo užkurtas laužas, kepama ant jo kiaušinienė. Vaikai žaidė žaidimus.
Gegužės 21 d. įvyko Žemaitijos kaimo muziejaus lankymo sezono atidarymas ir žemaitukų veislės  kumelaitės „Astros“ vardynos. Muziejus buvo paskelbęs vaikams konkursą - išrinkti kumelaitei vardą. Vardus siūlė 40 vaikų. Komisija išrinko kumelaitei Astros vardą. Veislinės gyvulininkystės specialistė J.Aleksienė pristatė žemaitukų veislės arklius. „Topo centro“ direktorius vaikus apdovanojo „Topo centro“ dovanomis. Muziejaus direktorius S.Kasparavičius vaikams įteikė padėkos raštus ir saldainių. Nevarėnų kultūros centro saviveiklininkai parodė ištraukas iš Žemaitės kūrinių.
© Žemaičių muziejus "ALKA"
© Regionų kultūrinių iniciatyvų centras

Atnaujinta 2013.09.30
Atsiliepimų laukiame adresu: info@muziejusalka.lt